Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Administracja

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, licencjat (6 sem.)

Specjalności:
  • Administracja publiczna i samorządowa
  • Administracja skarbowo - celna
  • Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  • Prawo w biznesie

Administracja w WSB
Celem studiów na kierunku Administracja jest wykształcenie absolwenta zdolnego do rozwiązywania kluczowych problemów prawnych
i administracyjnych związanych z funkcjonowaniem w ramach nowej koncepcji administracji publicznej w Polsce.

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej pozwalają na:
• poszerzenie znajomości i stosowania prawa oraz procedur postępowania administracyjnego w praktyce,
• poszerzenie kompetencji interpersonalnych poprzez udział w specjalnych warsztatach organizowanych przez psychologów, pedagogów, doświadczonych trenerów,
• poznanie mikro- i makroekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki rynkowej w płaszczyźnie lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej,
• rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez odbywanie praktyk i staży.

Absolwenci Administracji w WSB
Absolwent kierunku Administracja w WSB posiada umiejętności wykorzystania wiedzy w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Znajomość problematyki społeczno-gospodarczej pozwala mu brać udział w przygotowywaniu projektów przedsięwzięć gospodarczych, w szczególności związanych z inwestycjami samorządów lokalnych, w tym projektów na inwestycje finansowane ze środków zewnętrznych i zarządzania tymi projektami, co zwiększa jego atrakcyjność na międzynarodowym rynku pracy. Nauka na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Absolwent studiów ma możliwość samodzielnego doskonalenia i uzupełniania wiedzy na studiach II stopnia.

Gdzie szukać pracy po administracji w WSB?
Realizowany program studiów umożliwia przygotowanie do działalności zawodowej w administracji rządowej i samorządowej, administracji bezpieczeństwa publicznego, organizacjach międzynarodowych, organizacjach pozarządowych, działach administracyjnych i prawniczych przedsiębiorstw i innych jednostek. Absolwenci są również przygotowani do podjęcia pracy w małej i średniej przedsiębiorczości oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec