Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Logistyka

studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, inzynier (7 sem.)

Specjalności:
  • Logistyka i transport
  • Inżynier jakości
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Zarządzanie magazynami
Logistyka w WSB
Absolwent WSB kierunku logistyka (studia inżynierskie) posiada ogólną wiedzę i umiejętności niezbędne do operacyjnego zarządzania logistycznego i rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich w ramach działów funkcjonalnych podmiotów gospodarczych. Absolwent kierunku logistyka (studia inżynierskie):

Absolwent Logistyki po studiach w WSB posiada wiedzę z zakresu:
• funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych,
• podstaw nauk o zarządzaniu dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów zarządzania organizacją i jej funkcjonowania,
• podejścia systemowego i procesowego w logistyce,
• stosowania nowoczesnych metod i narzędzi inżynierskich pozwalających rozwiązywać problemy logistyczne,
• zarządzania kosztami przepływu surowców, produktów i informacji,
• logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,
• infrastruktury logistycznej,
• ekologistyki,
• procesów zapewnienia jakości w logistyce,

Kończąc studia w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej dysponuje umiejętnościami:
• menedżerskimi,
• podejmowania decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie,
• rozwiązywania problemów logistycznych za pomocą metod i technik inżynierskich,
• projektowania systemów logistycznych,
• zarządzania i doskonalenia procesów logistycznych,
• zastosowania systematów informatycznych w systemach logistycznych,
• pozwalającymi na projektowanie i wdrażanie aktualnych technologii informatycznych,
• stosowania metod i technik zarządzania jakością w procesach logistycznych,
• rozumienia postanowień prawa cywilnego i gospodarczego,
• skutecznego komunikowania się, negocjowania oraz pracy w zespole,
• cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec