Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Zarządzanie

studia I i II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
licencjat (6 sem), magister (4 sem)

Specjalności:
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość i podatki
  • Zarządzanie finansami
  • Marketing i zarządzanie sprzedażą
  • Psychologia w biznesie
  • Zarządzanie jakością 
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie w turystyce
  • Marketing internetowy
Praca po kierunku Zarządzanie
Ukończenie studiów Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na kierunku Zarządzanie daje zarówno szanse pracy we własnej firmie jak i możliwość rozwoju zawodowego w wielu działach firmy, na stanowisku niższego i średniego szczebla kierowniczego lub samodzielnego specjalisty, a także stanowiskach analitycznych i operacyjnych, agencjach konsultingowych i reklamowych, instytucjach typu non - profit.

O kierunku Zarządzanie w WSB
Absolwent studiów I stopnia kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, posiada ogólną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych oraz wiedzę ogólnohumanistyczną o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzającą wiedzę ekonomiczną o pojęcia z zakresu socjologii, psychologii, historii i in.

Dysponuje umiejętnościami: analizy otoczenia przedsiębiorstwa, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego firmy, analizy zasobów wewnętrznych przedsiębiorstwa oraz planowania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy, opracowania, wdrażania i kontroli programów operacyjnych strategii przedsiębiorstwa.

Umiejętności absolwentów kierunku Zarządzanie w WSB
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej kierunku Zarządzanie dysponuje umiejętnościami pozwalającymi praktycznie wykorzystywać metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk i procesów gospodarczych, negocjować oraz pracować w zespole. Posiada także znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią z zakresu zarządzania. Cechuje się etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia i samokształcenia. Kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Kierunek Zarządzanie uzyskał także akredytację Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych co pozwoli absolwentom poza dyplomem ukończenia studiów wyższych otrzymać certyfikat jakości kształcenia.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec