Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych

ul. Ogrodowa 16; 00-896 Warszawa

Telefon:
22 620 50 51, 52

Fax:
22 620 45 80

Adres e-mail:
sekretariat@ogrodowa.edu.pl

Adres www:
www.ogrodowa.edu.pl

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych

Szkoła Policealna Nr 28 dla Dorosłych


Szkoła Policealna Nr 28 dla Dorosłych

jest dwuletnią (czterosemestralną) szkołą zawodową dla absolwentów szkół średnich. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – dwa razy w miesiącu sobota i niedziela. Po ukończeniu nauki Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia szkoły policealnej i mogą podejść do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin ten odbywa się na terenie Szkoły przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie jest jednoznaczne z uzyskaniem tytułu technika w wybranym zawodzie.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m.in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

 
NAUKA U NAS JEST BEZPŁATNA

 

Kierunki kształcenia:


TECHNIK ADMINISTRACJI

specjalizacja: administracja w Unii Europejskiej

 
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI


Nauka kończy się egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w celu uzyskania tytułu technika w danej specjalności.

Kształcenie odbywa się w oparciu o rozpoznanie zapotrzebowania na wykwalifikowaną kadrę pracowników w tych dziedzinach i jest prowadzone w ścisłym porozumieniu z zakładami pracy, m. in. poprzez organizację praktyk zawodowych, co pozwala na stałe utrzymywanie optymalnej efektywności kształcenia.

TECHNIK ARCHIWISTA


 ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


 

Więcej informacji o naszych zawodach na stronach

 

W Zespole Szkół Stenotypii i Języków Obcych nauczysz się między innymi:

  • języków obcych
  • przedmiotów ekonomicznych i prawnych,
  • techniki biurowej,
  • bezwzrokowego pisania na komputerze.
 

Możesz zdobyć dodatkowe kwalifikacje:

  • LCCI (angielski)
  • EBC*L (umiejętności ekonomiczne)
  • Weryfikacje EUMA (komputeropisanie)
  • EKUK (Europejska Karta Umiejętności Komputerowych)
  • Przygotowanie do zdobycia certyfikatów kwalifikacji zawodowych odbywa się w ramach nauczanych przedmiotów, bez dodatkowych opłat.

 

Zajęcia lekcyjne:

Dwa weekendowe zjazdy w miesiącu (sobota i niedziela od godziny 8.00 do 16.45 – według harmonogramu).

Zajęcia z języków obcych i przedmiotów związanych z pracą na komputerze prowadzone są w małych grupach.
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec