Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice

Telefon:
46 834 40 00

Fax:
46 834 40 08

Adres e-mail:
dziekanat@pwsz.skierniewice.pl

Adres www:
www.pwsz.skierniewice.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach

Informacje o uczelniPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
to uczelnia państwowa, kształcąca obecnie blisko tysiąc  studentów, przygotowująca do uzyskania dyplomu licencjata i inżyniera, prowadząca studia I stopnia stacjonarne (studia bezpłatne) oraz niestacjonarne (studia płatne). Po ukończeniu studiów, studenci PWSZ nie mają trudności z kontynuacją nauki na studiach II stopnia – magisterskich, ponieważ: program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które obowiązują na wszystkich uczelniach państwowych, z uniwersytetami włącznie, uczelnia posiada bardzo dobrą kadrę dydaktyczną o wysokich kwalifikacjach naukowych, przyjazną studentom oraz PWSZ w Skierniewicach podpisała umowy patronackie z Uniwersytetem Łódzkim i Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, zgodnie z którymi absolwenci mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w wymienionych Uczelniach. 


Uczelnia dba o to, aby zapewnić studentom jak najlepsze warunki do nauki. Dzięki dobrej współpracy z samorządem miasta Skierniewic od bieżącego roku akademickiego Uczelnia posiada duży budynek, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, z wygodnymi salami dydaktycznymi, wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, salami informatycznymi, z dostępem do Internetu, laboratoriami, samoobsługowym kserografem, biblioteką, której księgozbiór jest systematycznie uzupełniany. Uczelnia planuje również uruchomienie katalogu książek on-line, który zagwarantuje lepszy dostęp do księgozbiorów, także innych bibliotek. 


Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w obiekcie głównym przy ul. Batorego 64C. Zajęcia przeprowadzane są także w budynku PWSZ przy ulicy Lelewela. Od nowego roku studenci będą mogli korzystać z kolejnego, w pełni zaadaptowanego na potrzeby badań laboratoryjnych budynku. Kolejne budynki oraz akademik oddane zostaną do 2012 r.


Aby dać większe możliwości studentom w poszukiwaniu pracy, po zakończonych studiach, PWSZ utworzyła Biuro Karier, z którym, z jednej strony, współpracuje doświadczony dydaktyk z drugiej strony Biuro podjęło współpracę z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Skierniewicach oraz z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Skierniewicach.Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewce
tel: 46-834-40-00, fax 46-834-40-08
www: www.pwsz.skierniewice.pl
e-mail: dziekanat@pwsz.skierniewice.pl
facebook


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec