Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Uni-Terra

ul. Prądzyńskiego 53, 61-527 Poznań

Telefon:
61 833 05 30

Fax:
61 833 15 43

Adres e-mail:
dziekanat@wsuniterra.pl

Adres www:
www.wsuniterra.pl

Wyższa Szkoła Uni-Terra

Informacje o UczelniMieści się w Poznaniu przy ulicy Generała Ignacego Prądzyńskiego 53, jest uczelnią zarejestrowaną na mocy decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i posiada wpis do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 355. Uczelnia prowadzi studia licencjackie stacjonarne i niestacjonarne na kierunkach pedagogika specjalna, dietetyka oraz filologia angielska.

Wyższa Szkoła Uni-Terra jest uczelnią opierającą się na znakomitych dydaktykach i praktykach rekrutujących się z terenu całego kraju. Idea funkcjonowania uczelni w swej istocie jest bardzo prosta - spoiwem wszelkich związków między ludźmi jest szeroko rozumiana „kultura”. Wszelka inność, odmienność nie przeszkadza, wręcz przeciwnie wzbogaca. Sami stajemy się przez to inni, trochę bardziej otwarci. Zaczynamy rozwijać się nie tylko dla samych siebie ale również dla innych i poprzez innych. W tym procesie ważny jest cel, który chcemy osiągnąć. Czasami jest to dobrze płatna praca, satysfakcja z wykonywanego zawodu, poczucie samorealizacji, a czasami pomoc potrzebującym. Uczelnia ma konkretne propozycje dla przyszłych studentów i słuchaczy. Stawia sobie ambitne wyzwania, jakimi są: kształtowanie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli, pracowników (samorządów, instytucji państwa oraz firm prowadzących działalność gospodarczą), wolontariuszy organizacji pozarządowych zarówno krajowych, jaki i zagranicznych.

Dlaczego warto wybrać WS Uni-Terra?
 • to jedyna w Wielkopolsce uczelnia niepubliczna kształcąca na kierunku pedagogika specjalna,
 • doświadczona kadra pedagogiczna gwarantuje wysoki poziom kształcenia,
 • bardzo szeroki wybór specjalności daje możliwość dokładnego ukierunkowania na indywidualne zainteresowania i potrzeby,
 • wykładowcy kładą duży nacisk na praktyczna stronę kształcenia jako najistotniejszego elementu nauczania,
 • bliskość Dworca Kolejowego i Autobusowego - łatwy dojazd!

STUDIA I STOPNIA
dzienne i zaoczne

PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • Logopedia z terapią pedagogiczną
 • Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 • Resocjalizacja z socjoterapią
 • Oligofrenopedagogika z edukacją elementarną

DIETETYKA
 • Dietetyka kliniczna
 • Dietetyka w sporcie i w odnowie biologicznej

FILOLOGIA ANGIELSKA
 • Filolog w pracy socjalnej - migracja i globalizacja
 • Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym
 • Specjalizacja tłumaczeniowa
  – tłumaczenie pisemne z elementami przekładu ustnego

Warunki rekrutacji na studia I stopnia

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 odbywa się
bez egzaminów wstępnych!

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Nabór prowadzony jest od 1.03.2015 DO 30.09.2015

Na I rok studiów zostaną przyjęte osoby, które złożą:
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub oryginalny odpis wydawany przez szkołę średnią)
 • Kwestionariusz osobowy
 • Podanie do Rektora o przyjęcie na pierwszy rok studiów
 • Kserokopia dowodu osobistego i książeczka wojskowa (do wglądu)
 • 4 zdjęcia (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych)

STUDIA PODYPLOMOWE 


Uczelnia prowadzi studia podyplomowe kwalifikacyjne dla nauczycieli oraz doskonalące.

Kwalifikacyjne studia podyplomowe to dla nauczycieli możliwość zdobycia uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Dzięki zdobyciu niezbędnych kwalifikacji i uprawnień pedagogicznych otwiera się możliwość wykonywania zawodu w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Programy studiów są zgodne z rozporządzeniem MENiS z dnia 10 września 2002 r. i obejmują minimum 350 godzin zajęć. Spotkania mają charakter wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów, laboratoriów, praktyk oraz seminariów. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców wyższych uczelni, specjalistów w danej dziedzinie, instruktorów i trenerów. Studia podyplomowe, w zależności od kierunku, trwają 3 lub 4 semestry.

Studia doskonalące umożliwiają zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności oraz wzbogacają i poszerzają warsztat zawodowy słuchacza, jednocześnie ułatwiając mu rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji zawodowych.
Przebieg studiów doskonalących regulowany jest potrzebami merytorycznymi, w związku z czym nie są one standaryzowane pod względem semestrów i godzin dydaktycznych.

Studia podyplomowe kwalifikacyjne
 • Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - przysposobienie obronne
 • Edukacja wczesnoszkolna
 • Filozofia i etyka
 • Informatyka i technologia informacyjna
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Pedagogika lecznicza
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Plastyka, Muzyka, Wiedza o kulturze
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Surdopedagogika
 • Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. ADHD)
 • Terapia pedagogiczna
 • Tyflopedagogika
 • Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka
 • Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów autystycznych
 • Wiedza o społeczeństwie
 • Wiedza o społeczeństwie i Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie do życia w rodzinie
 • Wychowanie przedszkolne
 • Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • Zarządzanie oświatą
 • Terapia pedagogiczna - wspieranie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Studia podyplomowe doskonalące
 • Neurologopedia
 • Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplinarne
 • Asystent rodziny – praca socjalna z rodziną w środowisku otwartym
 • Surdologopedia
 • Dietetyka w sporcie i odnowie biologicznej, 
 • Psychodietetyka, 
 • Socjoterapia 


ZAPRASZAMY !
www.wsuniterra.pl

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec