Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 20-24, 75-035 Koszalin

Telefon:
94-348-14-11, 502-456-357

Adres e-mail:
koszalin@wsotih.edu.pl

Adres www:
www.wsotih.edu.pl/wydzial-koszalin

Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa Wydział Zamiejscowy w Koszalinie

Informacje o UczelniWydział Zamiejscowy w Koszalinie Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa prowadzi kształcenie na studiach licencjackich zarówno
stacjonarnych jak i niestacjonarnych.


  • Turystyka i rekreacja

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
hotelarstwo,
gastronomia i dietetyka obsługa ruchu turystycznego,
gospodarka turystyczna.Założycielem Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa w Warszawie jest Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna GROMADA, działająca w Polsce od ponad 70 lat. Uczelnia została utworzona zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z 26 czerwca 1997r o wyższych szkołach zawodowych i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 95, na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Studia w Uczelni obejmują 6 semestrów zajęć dydaktycznych i 10 tygodni praktyk zawodowych, zgodnie ze standardami kształcenia, określonymi przez MNiSW.

Studenci WSOTiH mogą korzystać ze wszechstronnej pomocy materialnej: stypendia socjalne, na wyżywienie, mieszkaniowe, stypendia za wyniki w nauce lub sporcie, zapomogi losowe, stypendia dla niepełnosprawnych.
Ponadto trzem studentom, z każdego roku i trybu studiów, którzy osiągną w danym roku akademickim najwyższą średnią ocen, przyznawana jest nagroda rektora w formie obniżki czesnego na następny rok akademicki o 30%, 40% lub 50%.

Uczelnia organizuje w okresie wakacji, a także w trakcie roku akademickiego zajęcia praktyczne w biurach Zarządu OST Gromada, biurach turystycznych i hotelach sieci OST Gromada oraz innych firmach branży turystycznej (w Polsce i za granicą). Na lata 2007 - 20013 Uczelnia otrzymała Rozszerzoną Kartę Erasmus'a co pozwala na finansowanie praktyk zagranicznych ze stypendium Erasmus'a. Pierwsze wyjazdy na 3 - miesięczne praktyki do krajów UE odbyły się w wakacje 2008 roku.

Nauka języków obcych jest na Uczelni prowadzona przez Fundację LINGUAE MUNDI i trwa 6 semestrów. Studenci, którzy opanują język w odpowiednim stopniu, mogą przystąpić do organizowanego w Uczelni egzaminu na uzyskanie certyfikatu, uznawanego w Unii Europejskiej.

Dla zapewnienia możliwości kontynuowania dalszych studiów WSOTIH zawarła z Uniwersytetem Warszawskim umowę, na mocy której, absolwenci kierunku ZARZĄDZANIE mogą kontynuować studia uzupełniające II stopnia (magisterskie) na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Podobna umowa została zawarta z Warszawską Szkołą Zarządzania- Szkołą Wyższą.

W Szkole działa prężnie rozwijające się Biuro Karier, które zajmuje się doradztwem zawodowym, szkoleniami, organizacja praktyk zawodowych oraz pośrednictwem pracy.Wyższa Szkoła Organizacji Turystyki i Hotelarstwa prowadzi kształcenie na studiach licencjackich zarówno
stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

  • Zarządzanie

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
zarzadzanie przedsiebiorstwem
zarządzanie zasobami ludzkimi
zarządzanie w trystyce
marketing
logistyka

  • Turystyka i rekreacja

forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

specjalności:
hotelarstwo,
gastronomia i dietetyka obsługa ruchu turystycznego,
gospodarka turystyczna.Od roku akademickiego 2010/2011 planujemy uruchomić kierunek EUROPEISTYKA 
Koszt nauki w Wyższej Szkole Organizacji Turystyki i Hotelarstwa


PŁATNOŚCI - STUDIA LICENCJACKIE
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wpisowe - bezzwrotne
400 zł 400 zł
czesne płacone jednorazowo za cały rok akademicki
4 700 zł 3 700 zł
czesne płacone w dwóch ratach semestralnych
4 800 zł
(2x2400)
3 800 zł
(2x1900)
czesne płacone w 10 ratach
5 000 zł
(10x500)
4 000 zł
(10x400)
Wydział Zamiejscowy w Koszalinie
adres: ul. Zwycięstwa 20-24, 75-035 Koszalin
telefon: 94-348-14-11, 502-456-357
e-mail: koszalin@wsotih.edu.pl
strona www:www.wsotih.edu.pl/wydzial-koszalin


Koszt nauki na  Wydziale Zamiejscowym w Koszalinie


PŁATNOŚCI - STUDIA LICENCJACKIE
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wpisowe - bezzwrotne
200 zł 200 zł
czesne płacone jednorazowo za cały rok akademicki
3800 zł 3 100 zł
czesne płacone w dwóch ratach semestralnych
4 000 zł
(2x2000)
3300 zł
(2x1650)
czesne płacone w 10 ratach
4200 zł
(10x420)
3500 zł
(10x350)Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec