Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok

Telefon:
85 6752484

Adres e-mail:
biuro@nkjo.bialystok.pl

Adres www:
www.nkjo.bialystok.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych

Informacje o szkole

Nauczycielskie Kolegium języków Obcych „Inter-Lingua” jest niepublicznym kolegium nauczycielskim o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzącym studia zawodowe dzienne i zaoczne, przygotowujące do nauczania języka angielskiego i niemieckiego we wszystkich typach szkół.

Kolegium funkcjonuje od 1991 roku na podstawie :
decyzji MEN z dnia 16.05.1991r.,
decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 08.06.1991r.
W nowej formie organizacyjnej – na podstawie decyzji MEN z dnia 11.05.1998 oraz na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Warszawskim.

W ciągu 16 lat swojej działalności Kolegium wykształciło kilkuset absolwentów, którzy z powodzeniem nauczają języka angielskiego i niemieckiego w szkołach białostockich oraz całego Województwa Podlaskiego. Większość z nich uzyskała już tytuł magistra, niektórzy wkrótce uzyskają stopień doktora.

Program kształcenia
obejmuje szeroki wachlarz zajęć praktycznych, literaturę, historię i kulturoznawstwo danego obszaru językowego oraz grupę przedmiotów metodycznych. Studenci uczestniczą w konferencjach metodycznych, odbywają praktyki pedagogiczne w szkołach, organizują seminaria naukowe oraz uczestniczą w warsztatach metodycznych.
Zajęcia praktyczne prowadzone są w grupach 15-18 osobowych. W trakcie studiów studenci odbywają praktyki w Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Nauka w Kolegium trwa 3 lata (6 semestrów).

Studia prowadzone są w systemie dziennym i zaocznym.
Studenci mają do dyspozycji bibliotekę i komputery z dostępem do Internetu.
Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia Kolegium uprawniający do nauczania języka angielskiego lub niemieckiego oraz tytuł zawodowy licencjata nadawany przez Uniwersytet Warszawski.
Absolwenci Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych mogą kontynuować studia na wszystkich uczelniach w kraju i za granicą. Kadrę Kolegium stanowią wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego, wybitni nauczyciele akademiccy oraz wykładowcy z Wielkiej Brytanii i Niemiec.
 
Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia do Kolegium jest przedstawienie świadectwa dojrzałości ze zdaną maturą z języka angielskiego lub niemieckiego. Honorujemy także certyfikaty potwierdzające znajomość jednego z tych języków.

Wymagane dokumenty:
- podanie (napisane odręcznie)
- świadectwo dojrzałości
- zaświadczenie lekarskie
- kserokopia dowodu osobistego
- 4 zdjęcia

Dokumenty należy składać w Sekretariacie NKJO lub wysłać pocztą.
Po bliższe informacje zapraszamy do siedziby Kolegium w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77 lub pod numerem telefonu: 085/675 24 84; e-mail: biuro@nkjo.bialystok.pl

 
Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy zamierzają podjąć studia w naszym NKJO.
Jednocześnie przypominamy, że osoby, które zdaly egzamin maturalny z poszerzonego programu języka obcego są z egzaminów wstępnych do naszego NKJO zwolnione.
 
 
Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej:

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec