Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław

Telefon:
71 329 02 96

Fax:
71 329 02 39

Adres e-mail:
bos@kpss.com.pl

Adres www:
www.kpss.com.pl

Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu

Informacje o Uczelni


Kolegium kontynuuje 40 letnią tradycję kształcenia w zawodzie
PRACOWNIK SOCJALNY

 
Organ prowadzący
Samorząd Województwa Dolnośląskiego
Opieka naukowo – dydaktyczna
Uniwersytet Opolski, Wydział Historyczno – Pedagogiczny, Instytut Nauk Pedagogicznych
Nadzór pedagogiczny
Dolnośląski Kurator Oświaty

Nauka w Kolegium trwa 3 lata.
Kolegium kształci w zakresie:
metodologii pracy socjalnej,
psychologii, socjologii,
pedagogiki
przedmiotów specjalistycznych.
 

Zajęcia w formie akademickiej prowadzone są w systemie:
dziennym (nauka bezpłatna)
zaocznym (1 100 zł za semestr)
 
Absolwent uzyskuje dyplom zawodowy dający prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.

Absolwenci Kolegium mogą uzyskać dyplom wyższych studiów zawodowych i tytuł licencjata na Uniwersytecie Opolskim.


Atutami naszej szkoły są:

 • jedyne publiczne Kolegium Pracowników Służb Społecznych na Dolnym Śląsku
 • znakomita baza dydaktyczna i socjalna
 • wysoko wyspecjalizowana kadra dydaktyczno-naukowa
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem i centrum multimedialnym
 • nowoczesna pracownia komputerowa
 • SZEROKO ROZWINIĘTA SIEĆ WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI
 • możliwość angażowania się w różne akcje społeczne i pracę wolontarystyczną
 • szansa na „rozwinięcie siebie” – własnych talentów, umiejętności - również poprzez realizację własnych projektów.

Spełniamy EUROPEJSKIE STANDARDY KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, co wpływa na zatrudnienie zarówno, w Polsce, jak i za granicą!

 
 
W toku kształcenia rozwijane są u słuchacza umiejętności:
1.metodologiczne
2.społeczne
3.osobiste
4.menedżerskieKadrę szkolącą stanowią:
 • specjaliści pracy socjalnej,
 • specjaliści terapii uzależnień,
 • praktycy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.
 • Bazę dydaktyczną stanowi nowoczesna infrastruktura Kolegium:
 • przestrzenne, dobrze wyposażone sale wykładowe,
 • sprzęt audiowizualny,
 • biblioteka z bogatym księgozbiorem  oraz centrum multimedialnym.
Opis kierunku

Kim jest Pracownik Socjalny?

To osoba organizująca pomoc osobom indywidualnym, rodzinom, grupom społecznym w odzyskiwaniu lub wzmacnianiu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie; prowadzi poradnictwo w sprawach socjalnych i pokrewnych umożliwiających znalezienie i spożytkowanie środków do przezwyciężania trudności w osiąganiu indywidualnych celów; wzmacnia zdolności grup i społeczności lokalnych do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów oraz rozwoju; efektywnie organizuje zróżnicowane formy pomocy i zarządza nimi.


Instytucje, w których znajdują zatrudnienie pracownicy socjalni, to m.in.:

ośrodki pomocy społecznej,
powiatowe centra pomocy rodzinie,
domy pomocy społecznej,
środowiskowe domy samopomocy,
placówki opiekuńczo - wychowawcze, w tym: domy dziecka,
świetlice środowiskowe,
szpitale,
ośrodki penitencjarne,
fundacje i stowarzyszenia
różne inne placówki zajmujące się  rozwiązywaniem problemów społecznych, w tym:  niepełnosprawności, bezdomności, uzależnień, bezrobocia, przemocy.

Podczas odbywania praktyk słuchacze uczą się wykorzystywać metody pracy socjalnej.
 
 
Kolegium Pracowników Służb Społecznych prowadzi również
SPECJALIZACJĘ II°
W ZAWODZIE PRACOWNIK SOCJALNY –
specjalistyczne przygotowanie do pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków.Kolegium Pracowników Służb Społecznych we Wrocławiu
ul. Trzebnicka 42, 50-230 Wrocław
Telefon: 71 329 02 96
E-mail: bos@kpss.com.pl
WWW: www.kpss.com.pl
Gadu-Gadu: 4070497
 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec