Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

ul. Książąt Lubomirskich 6, 37–700 Przemyśl

Telefon:
16 73 55 100

Fax:
16 73 55 101

Adres e-mail:
rektorat@pwsw.pl

Adres www:
www.pwsw.eu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Informacje o uczelni
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu powstała w 2001 roku ( początkowo pod nazwą Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ). Jest placówką edukacji wyższej, położoną w Przemyślu, w pobliżu granicy z Ukrainą (w odległości 15 km). Przemyśl jest miastem z bogatymi tradycjami, stykały się tu przez wieki wpływy cywilizacji zachodniej i wschodniej, co znajduje odzwierciedlenie w historii i architekturze miasta. Od początku jego istnienia obok Polaków i Ukraińców osiedlali się tu Żydzi, Niemcy, Węgrzy, Ormianie, Włosi, Szkoci, Irlandczycy i Francuzi.

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu odnosi się do wielowiekowych ,starych tradycji otwartości i tolerancji regionu. Poprzez edukację studentów w dziedzinach nauk humanistycznych i technicznych, PWSW daje solidne wykształcenie, użyteczne na polskim i europejskim rynku pracy oraz odgrywa ważną kulturotwórczą rolę w regionie pogranicza Polski południowo-wschodniej, na granicy z Unią Europejską. Od roku 2006 , na mocy uchwały Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej ,funkcjonuje już pod nazwą Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

W początkowym okresie swej działalności PWSW była szkołą humanistyczną, nawiązującą to najstarszych akademickich tradycji Przemyśla: XV-wiecznej szkoły (z rektorem nominowanym przez Akademię Krakowską), i XVII-wiecznego kolegium jezuitów. Od roku 2009 podjęła kształcenie także na kierunkach technicznych.

 


Campus akademicki

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu usytuowana jest w urokliwym parku Lubomirskich w dzielnicy Bakończyce. Tam też zlokalizowane są wszystkie budynki dydaktyczne campusu związane z kształceniem w zakresie nauk humanistyczno - społecznych. Są to : dawny Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie z Aulą Uczelnianą .Campus został rozbudowany poza terenem parku o Kolegium Techniczne ( oddane do użytku w 2012r.) z nowoczesnymi laboratoriami przedmiotowymi dla kierunków technicznych , nową bibliotekę i akademik.

Studenci PWSW mają możliwość zamieszkania w nowoczesnym domu studenckim. Na terenie całego campusu PWSW istnieje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu poprzez WiFi. Drugim źródłem jest sieć przewodowa, zlokalizowana w pracowniach, salach dydaktycznych, gabinetach oraz domu akademickim. Obiekty campusu przystosowane są w całości dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Baza dydaktyczna PWSW została rozbudowana i zmodernizowana dzięki absorpcji funduszy unijnych w ramach projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka ,pt. „Rozbudowa bazy dydaktycznej- campusu PWSW w Przemyślu „(2007-2013) i została sfinalizowana z końcem 2013 r


Pałac Lubomirskich

Pałac Lubomirskich - jest to budynek z XIX w. wpisany do rejestru zabytków wraz z przyległym parkiem krajobrazowym. W budynku zlokalizowana jest siedziba władz uczelni PWSW - rektorat, Instytut Architektury Wnętrz oraz Instytut Historii. Sale wykładowe i komputerowa oraz zakłady naukowe. Sale seminaryjne, sale ćwiczeń i pracownie artystyczne kierunków: architektury wnętrz oraz projektowania graficznego.
Kierunki studiów w PWSW

PWSW oferuje następujące kierunki studiów:


Kierunki studiów wraz ze specjalnościami:
 • architektura wnętrz
  specjalności:
  - projektowanie architektury wnętrz,
  - projektowanie architektury wnętrz sakralnych,
  - projektowanie wnętrz ogrodowych i krajobrazu,

 • projektowanie graficzne

 • bezpieczeństwo i produkcja żywności
  specjalności:
  - bezpieczeństwo produkcji żywności,
  - bezpieczeństwo produkcji gastronomicznej i edukacja żywieniowa,

 • inżynieria środowiska

 • inżynieria transportu i logistyki

 • mechatronika

 • filologia angielska
  specjalności:

  - translatorska,
  - buisness communication,

 • filologia polska
  specjalności:
  - Media - Język – Kultura,

 • historia
  specjalności:
  - nauczycielska,
  - turystyka międzynarodowa,

 • lingwistyka stosowana (angielsko-ukraińska)
  specjalności:
  - translatorsko-biznesowa,
  - kulturowo-językowa,

 • politologia
  specjalności:
  - bezpieczeństwo publiczne,
  - zarządzanie firmą europejską,
  - europejska administracja publiczna,

 • socjologia
  specjalności:
  - socjologia rynku pracy,
  - socjologia pogranicza ze specjalizacją celną,
  - profilaktyka społeczna i resocjalizacja,
  - socjologia bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzanie kryzysowe,

 • stosunki międzynarodowe
  specjalności:

  - bezpieczeństwo międzynarodowe,
  - biznes międzynarodowy


Pobierz informator dla kandydatów na studia:Zapraszamy

www.pwsw.eu  


      


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec