Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Nowe kierunki i specjalności studiów

Rekrutacja 
171 kierunków i specjalności studiów w tym:  na 11 kierunków unikatowych, 2 makrokierunki


Nowe kierunki i specjalności studiów


Makrokierunki studiów
 • bioinformatyka - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia i 2L drugiego stopnia prowadzone wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską
 • filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny

Unikatowe kierunki studiów
 • bałkanistyka - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny
 • filmoznawstwo - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
 • europeistyka kulturowa - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Historyczny w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie
 • kultura klasyczna - studia stacjonarne 2L drugiego stopnia prowadzone przez Wydział Historyczny
 • kognitywistyka
 • akustyka (tylko UAM),
 • biofizyka (UAM, UJ w Krakowie, UŚ w Katowicach),
 • filologia angielska (UAM),
 • komunikacja europejska (tylko UAM),
 • techniczne zastosowania internetu (UAM, UEP, PP)
 • wschodoznawstwo (tylko UAM)

Kierunki zamawiane (1000 zł miesięcznego stypendium dla połowy najlepszych studentów na roku):
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Chemia


Nowe specjalności studiów I stopnia:


1. na kierunku europeistyka kulturowa
• specjalność praktyka samorządowa - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia
• specjalność relacje międzykulturowe - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia

2. na kierunku filozofia
• specjalność etyka - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia

3. na kierunku geografia
• specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia

4. na kierunku historia
• specjalność mediewistyka - studia stacjonarne i  niestacjonarne (eksternistyczne) 3L pierwszego stopnia

5. na kierunku kulturoznawstwo
• specjalność dialog w kulturze europejskiej - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia w Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II w Gnieźnie

6. na kierunku ochrona środowiska
• specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery - studia stacjonarne 3L pierwszego stopnia w Ośrodku
Zamiejscowym w Pile   

7. na kierunku pedagogika
• specjalność kształcenie zdalne - studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 3L pierwszego stopnia

Lista kierunków/specjalności studiów, na których przeprowadzone zostaną dodatkowe sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub sprawdzian praktyczny, egzamin ustny, rozmowa kompetencyjna) dla kandydatów z nową maturą:

1. akustyka specjalność reżyseria dźwięku
2. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
3. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
4. malarstwo
5. pedagogika specjalność edukacja elementarna i język angielski
6. pedagogika specjalność edukacja elementarna i język niemiecki
7. pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna
8. pedagogika specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
9. teologia specjalność kapłańska
10. teologia specjalność katechetyczno-pastoralna
11. teologia specjalność dialog społeczny
12. Międzykierunkowe Indywidualne Studia HumanistyczneNowe specjalności studiów na studiach II stopnia;      


1. na kierunku filologia
a) specjalność filologia angielska z filologią germańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
b) specjalność filologia angielska z filologią romańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
c) specjalność filologia germańska z filologią angielską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
d) specjalność filologia germańska z filologią romańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
e) specjalność filologia romańska z filologią angielską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
f) specjalność filologia romańska z filologią germańską
(tłumaczenie konferencyjne) studia stacjonarne 2L drugiego stopnia

2. na kierunku filologia angielska
a) specjalność celtycka
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia
b) specjalność język i komunikacja w mediach i polityce
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia

3. na kierunku kulturoznawstwo
a) specjalność komunikacja międzykulturowa
studia stacjonarne 2L drugiego stopnia w Collegium Polonicum w Słubicach

4. na kierunku turystyka i rekreacja
a) specjalność turystyka międzynarodowa
studia stacjonarne i niestacjonarne zaoczne 2L drugiego stopnia


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec