Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Biologii
1. Studia stacjonarne 3-letnie pierwszego stopnia
 • Biologia
 • Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • Biologia specjalność nauczanie biologii i przyrody
 • Ochrona środowiska
 • Ochrona środowiska
Collegium Polonicum w Słubicach
 • Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód   
 • Ochrona środowiska specjalność wykorzystanie i ochrona zasobów hydrosfery
Ośrodek Zamiejscowy w Pile   
 • Biotechnologia
 • Bioinformatyka
Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską


2. Studia stacjonarne 2-letnie drugiego stopnia
 • Biologia specjalność biologia człowieka
 • Biologia specjalność biologia eksperymentalna
 • Biologia specjalność biologia molekularna
 • Biologia specjalność biologia środowiska
 • Biologia specjalność ekologia i zarządzanie zasobami przyrody
 • Biologia specjalność bioinformatyka
 • Biotechnologia
 • Ochrona środowiska specjalność chemia środowiska
 • Ochrona środowiska specjalność hydrobiologia i ochrona wód
 • Ochrona środowiska specjalność ochrona i kształtowanie środowisk lądowych
 • Ochrona środowiska specjalność zarządzanie środowiskiem
 • Bioinformatyka
Makrokierunek studiów prowadzony wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Politechnikę Poznańską


3.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 3-letnie pierwszego stopnia
 • Biologia
 • Ochrona środowiska

4.  Studia niestacjonarne (zaoczne) 2-letnie drugiego stopnia
 • Biologia specjalność biologia człowieka
 • Biologia specjalność biologia doświadczalna
 • Biologia specjalność biologia środowiska
 • Ochrona środowiska

Więcej informacji na
stronie domowej Wydziału:
www.staff.amu.edu.pl/~biologia/

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec