Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Informacje o Uczelni

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to największa uczelnia w północno-zachodniej Polsce, z ponad 46 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz niemal 1300 doktorantami. Uniwersytet jest dziś również miejscem pracy dla prawie 2800 nauczycieli akademickich, (w tym 318 profesorów z tytułem, 454 doktorów habilitowanych i 1514 doktorów).  UAM dzisiaj to 14 wydziałów, ośrodki zamiejscowe w całej Wielkopolsce i w woj. lubuskim, a w samym Poznaniu m.in. nowoczesny, ponad stuhektarowy kampus na Morasku.  UAM to również bogactwo kierunków i specjalności proponowanych studentom w trakcie ich akademickiej kariery i dodatkowo ponad 80 studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są na 14 wydziałach (jeden zamiejscowy w Kaliszu),  Collegium Polonicum w Słubicach, Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie oraz w innych ośrodkach zamiejscowych - w Kościanie, Wągrowcu, Śremie, Ostrowie Wielkopolskim i Pile.

Do użytku studentów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza przeznacza 193 tysiące metrów kwadratowych powierzchni naukowo-dydaktycznej, 1694 miejsca w bibliotekach, które łącznie gromadzą prawie 5 milionów woluminów, (bez czasopism i zbiorów elektronicznych) oraz 2000 komputerów.
    Każdego roku UAM poszerza ofertę studiówNowe kierunki, które UAM – za zgodą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zaproponuje w roku akademickim 2014, to.: bałkanistyka, filmoznawstwo, europeistyka kulturowa i kultura klasyczna.  Dostępne będą również dwa makrokierunki:  bioinformatyka prowadzona wspólnie z Politechniką Poznańską i filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie, prowadzone wspólnie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Wydział Historyczny UAM.

Oprócz tego dostępne będą nowe specjalności, m.in.. praktyka samorządowa czy relacje międzykulturowe na kierunku europeistyka kulturowa, specjalność celtycka na kierunku filologia angielska, turystyka międzynarodowa na kierunku turystyka i rekreacja, mediewistyka na kierunku historia, czy kształcenie zdalne na kierunku pedagogika.

UAM to uczelnia nowoczesna, z powodzeniem sięgająca po dotacje z Unii Europejskiej – w ramach procesu aplikacji o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w 2010 jednostki UAM będą realizować projekty o łącznej wartości ponad  67 milionów złotych, m.in. „Poczuj chemię do chemii”, czy „Newton tez był uczniem”.  Kierunki zamawiane, takie jak matematyka,  informatyka, chemia oferują możliwości stypendialne dla połowy najlepszych swoich studentów, którzy otrzymują miesięczne stypendium w wysokości tysiąca złotych.

Na terenie Kampusu UAM na Morasku budowane jest Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne, gdzie znajdą się specjalistyczne pracownie mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR, czy wytwarzania nanostruktur, a także pracownia medyczna, fizyki widzenia i neuronauki.  Przed Świętem 100-lecia UAM ma się również zakończyć budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii, które ma łączyć w sobie centra technologii biomedycznej, przemysłowej i chemicznej oraz centrum badań materiałowych wraz z regionalnym laboratorium aparaturowym.


ZOBACZ:

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec