Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock

Telefon:
24 366 54 00, 366 54 20, 366 54 21

Fax:
24 366 54 21 wew.219

Adres e-mail:
pwsz@pwszplock.pl

Adres www:
www.pwszplock.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Informacje o Uczelni


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku została utworzona na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 czerwca 1999r. (Dz. U. Nr 55, poz.557).

Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonują:
Instytut Nauk Ekonomicznych, Instytut Pedagogiczny, Instytut Neofilologii, Instytut Matematyki i Informatyki oraz Instytut Nauk  o Zdrowiu.  

Kształcenie w PWSZ w Płocku prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na poziomie licencjackim (trzy lata - 6 semestrów) oraz studiów podyplomowych. Uczelnia oferuje również studia pomostowe dla pielęgniarek pracujących.

PWSZ w Płocku jest uczelnią oferującą studiującej młodzieży atrakcyjne warunki, m.in.: wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, bazę dydaktyczną oraz zaplecze socjalne (stypendia). Uczelnia ma przyznaną Kartę Uczelni Erasmus typu STANDARD, która uprawnia do prowadzenia wymiany studentów oraz pracowników uczelni, obejmującej wyjazdy do partnerskich uczelni zagranicznych.

Istotą kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku jest przygotowanie młodzieży do sprostania oczekiwaniom regionalnego rynku pracy oraz rozwijanie kreatywności przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego. Ambicję Uczelni stanowi równoważenie kształcenia teoretycznego z jego zawodowymi aspektami, dlatego też duże znaczenie mają praktyki zawodowe. Trwają one w ciągu całego toku studiów.

Władze uczelni wspierają aktywność kulturalną , sportową i rekreacyjną, czego dowodem jest odnoszący międzynarodowe sukcesy Chór Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej VOX JUVENTUTIS oraz wysoko notowana, żeńska drużyna piłki ręcznej AZS PWSZ Jutrzenka Płock.


Władze uczelni:


Rektor:
prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz
Prorektor ds. nauki i rozwoju:
doc. dr Ewa Wiśniewska
Prorektor ds. studenckich i nauczania:
doc. dr Jan Kalinowski
Kierunki studiów i specjalności:INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH

09-402 Płock – Trzepowo,
tel. 24 366 54 25, 24 366 54 26;
ekonomia@pwszplock.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
 • Kierunek: EKONOMIA
Specjalności:
1. Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
2. Ekonomia integracji rolnej i regionalnej w Unii Europejskiej
3. Zarządzanie i marketing w agrobiznesie
4. Handel zagraniczny
5. Ekonomika i organizacja turystyki
6. Finanse publiczne i administracja
7. Ekonomika rolnictwa
INSTYTUT MATEMATYKI I INFORMATYKI

09-402 Płock,
Plac Dąbrowskiego 2,
tel. 24 366 54 11,
matematyka@pwszplock.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Kierunek: MATEMATYKA
Specjalności:
1. Matematyka z informatyką
2. Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa
3. Matematyka w ekonomii

 • Kierunek: INFORMATYKA
Specjalności:
1. Programowanie i bazy danych
2. Grafika komputerowa i projektowanie gier
3. Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne
INSTYTUT NEOFILOLOGII

09-402 Płock,
ul. Kościuszki 20,
tel. 24 366 54 19;
neofilologia@pwszplock.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Kierunek: FILOLOGIA
Specjalności:
1. Filologia angielska
2. Filologia angielska z technologią informacyjną
3. Filologia angielska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską
4. Filologia germańska
5. Filologia germańska z technologią informacyjną
6. Filologia germańska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską
7. Filologia germańska z językiem hiszpańskim
8. Filologia rosyjska
9. Filologia rosyjska z językiem angielskim/niemieckim
10. Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
11. Filologia rosyjska z technologią informacyjną
12. Filologia rosyjska z wiedzą o społeczeństwie i edukacją europejską
13. Filologia romańska
14. Filologia hiszpańskaINSTYTUT PEDAGOGIKI

09-402 Płock,
ul. Gałczyńskiego 28,
tel. 24 366 54 10;
pedagogika@pwszplock.pl

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

 • Kierunek: PEDAGOGIKA
Specjalności:
1. Edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim/ niemieckim
2. Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
3. Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
4. Edukacja wczesnoszkolna plastyką /muzyką - nowość
5. Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z muzyką / plastyką
6. Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza z arteterapią
7. Pedagogika osób starszych
8. Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąINSTYTUT NAUK O ZDROWIU

09-407 Płock,
al. Marszałka J. Piłsudskiego 8,
tel. 24 366 54 14;
inz@pwszplock.pl

 • Kierunek: PIELĘGNIARSTWO
Terminarz rekrutacji:

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz pomostowe muszą dokonać rejestracji na stronie internetowej Uczelni www.pwszplock.pl i złożyć do 13 lipca 2012 r. w Dziale Spraw Studenckich następujące dokumenty:
 • wypełniony formularz podania na studia,
 • oryginał, odpis lub kserokopię świadectwa dojrzałości (poświadczoną notarialnie),
 • oryginał lub kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (poświadczoną notarialnie),
 • oryginał zaświadczenia wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu (dotyczy kandydatów, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z  uprawnień laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności,
 • oryginał dowodu dokonanej wpłaty z dopiskiem „opłata rekrutacyjna”   

Przyjmowanie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie postępowania kwalifikacyjnego.

Uwaga!
Na studiach pomostowych kierunku Pielęgniarstwo rekrutacja rozpoczyna się 7 maja 2012r.
Kryterium naboru – kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymogi do podjęcia nauki na studiach pomostowych.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji:

DZIAŁ SPRAW STUDENCKICH
09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2, pok. 121,
tel. 24 366 54 01;
www.pwszplock.pl

STUDIUM  KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
studia podyplomowe i kursy
09-402 Płock,
Plac Dąbrowskiego 2, pok. 11,
tel. 24 366 54 00 wew. 222Studia podyplomowe:

PEDAGOGIKA:
• Przygotowanie pedagogiczne
• Etyka
• Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
• Wychowanie seksualne i przygotowanie do życia w rodzinie - kwalifikacyjne
• Organizacja i zarządzanie oświatą - kwalifikacyjne
• Edukacja wczesnoszkolna
• Wychowanie przedszkolne - kwalifikacyjne
• Technologia informacyjna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej - kwalifikacyjne


EKONOMIA:
• Zarządzanie ryzykiem w banku
• Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
• Organizacja i zarządzanie biznesem w branży turystycznej
• Zarządzanie relacjami z klientem
• Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
• Szkoła umiejętności menedżerskich


FILOLOGIA:
• Translatoryka
• Dydaktyka języka obcego
• Studia dla tłumaczy tekstów specjalistycznych - prawniczych, sądowych i ekonomicznych
• Język rosyjski w przemyśle naftowym
• Asystent językowy w biznesie


Kursy matematyczno-informatyczne:
• Aplikacje bazodanowe dla nauczycieli
• Arkusz kalkulacyjny
• Bazy danych dla nauczycieli
• Kurs La Tex – profesjonalny system składu tekstów matematycznych, fizycznych
  i chemicznych
• Praktyczne wykorzystanie pakietu MS OFFICE
• Prezentacja multimedialna na lekcji
• Profesjonalna strona szkoły CMS JOOMLA
• Programowanie w języku C++ dla nauczycieli
• Projektowanie i tworzenie stron www dla początkujących
• Sieci komputerowe dla nauczycieli
• Kurs dla maturzystów z matematyki
• Tworzenie dynamicznych stron internetowych dla nauczycieli
• Matematyka dla maturzystów – kurs rozszerzony

Kursy językowe:
• Przygotowanie do matury - dla uczniów klas I-III
(jęz. angielski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski)
• Nauka języka angielskiego, niemieckiego rosyjskiego
Szczegółowe informacje:
www.pwszplock.pl


Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec