Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

ul. 1 Maja 4, 10-118 Olsztyn

Telefon:
89 527 43 88, 89 534 01 09 wew. 39

Fax:
89 52744 46

Adres e-mail:
studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl

Adres www:
www.teatr.olsztyn.pl

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Informacje o studium

POLICEALNE STUDIUM AKTORSKIE

im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Dyrektor : dr hab. Janusz Kijowski
Rok założenia 1991
Posiada uprawnienia szkoły publicznej.

JAKO JEDYNA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE
PROPONUJE NOWE ROZWIĄZANIE EDUKACYJNE :


Słuchacze realizują dwa programy nauczania:
 • w Studium Aktorskim,
 • w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Wydział Humanistyczny, kierunek Filozofia

Nauka trwa trzy lata z czwartym rokiem dyplomowym
. Słuchacze ucząc się warsztatu, partnerują profesjonalnym aktorom w spektaklach repertuarowych Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Absolwenci 
Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie


AKTORA DRAMATU

Nauka w szkole jest bezpłatnaZajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.


Egzaminy wstępne odbędą się 13 - 15 lipca 2017
Konsultacje 
dla kandydatów do Studium Aktorskiego,
 • W SOBOTY od 22 kwietnia do 3 czerwca 2017 w godz. 15:00 – 17:00
 • Konsultacje stwarzają możliwość wstępnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata.

Należy zgłaszać się z proponowanymi i przygotowanymi na egzamin utworami (prosimy o zapisy telefoniczne lub e-mailowe do czwartku poprzedzający wybraną sobotę).


Dzień otwarty szkoły 6 maja 2017 w godz. 11.00 – 17.00WARUNKI NABORU NA ROK SZKOLNY 2017 / 2018

Wymagania:
 • Świadectwo dojrzałości, dobra prezencja, poprawna dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny.

 • Kandydat przygotowuje 3 utwory pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny, sylabiczny lub sylabotoniczny), 2 fragmenty prozy (1 klasyczny i 1 współczesny), 1 utwór wokalno-muzyczny (piosenka, aria, song, pieśń, wraz z nutami lub na dołączonej płycie CD) utwór a cappella nie będzie punktowany i oceniany. Teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów. Wszystkie utwory powinny być bardzo dobrze opanowane pamięciowo.
Przebieg egzaminu:
 • Ocena predyspozycji kandydata w zakresie głosu, wymowy, rytmiki i ruchu. Ćwiczenia m.in. ruchowe i sprawnościowe stanowią znaczący procent zajęć dydaktycznych w czasie nauki.

 • Egzamin aktorski oceniane są predyspozycje głosowe, dykcyjne i sceniczne, interpretacja tekstów i piosenek, zadania aktorskie. Ćwiczenia aktorskie, których temat podawany jest w trakcie sprawdzianu praktycznego polegają na odtworzeniu pewnych czynności oraz reakcji uczuciowych na zdarzenie. Tematy i okoliczności tych zadań zostaną podane przez Komisję.

 • Test z wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.
Termin składania dokumentów:
 • Studium Aktorskie: do 30 czerwca 2017 r.

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski:
  Rejestracja w systemie IRK - dodatkowa rekrutacja-wrzesień 2017 r.
  www.uwm.edu.pl/filozofia

KANDYDACI SKŁADAJĄ DWA KOMPLETY DOKUMENTÓW

JEDEN KOMPLET DOKUMENTÓW DO 30 czerwca 2017
- do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

 • podanie z trzema zdjęciami (nie posiadamy formularza zgłoszeniowego)
 • życiorys,
 • odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub kopia (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Studium)
 • kopia dowodu osobistego - strony 1 i 2 (poświadczona notarialnie lub w sekretariacie Szkoły)
 • zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
 • zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry,
 • potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej (100 zł)
 • spis prezentowanych na egzaminie tekstów
 • nuty utworów muzycznych lub podkład muzyczny do piosenki na CD
wymienione dokumenty należy wysyłać na adres:
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
10–118 Olsztyn, ul. 1 Maja 4

tel./faks: 89 527 43 88, 89 527 59 58 w. 39
e-mail:studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,
www.teatr.olsztyn.pl
strona studium :www.studiumaktorskie.plDRUGI KOMPLET DOKUMENTÓW WE WRZEŚNIU 2017 r.  
- do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (wymagane od kandydatów na I rok studiów w UWM):

Rekrutacja w systemie IRK krok po kroku
1. Zarejestruj się w systemie IRK
2. Wybierz w systemie IRK kierunek studiów, wybierz przedmioty maturalne, które uwzględnione zostaną w kwalifikacji na studia
3. Dokonaj opłaty rekrutacyjnej na konto, które wskaże Tobie system IRK (Ważne! Każdy kandydat posiada inny numer konta do wpłat!)
4. Jeżeli posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury, jesteś laureatem lub finalistą olimpiady uprawniającej do przyjęcia na studia bez postępowania kwalifikacyjnego, uzyskałeś świadectwo dojrzałości za granicą, posiadasz świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie IB lub EB lub jesteś kandydatem na studia II stopnia - dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata niezbędne dokumenty osobiście lub wyślij pocztą na adres:
Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn
- NA KOPERCIE PROSIMY DOPISAĆ KIERUNEK STUDIÓW)
5.Regularnie loguj się do systemu IRK znajdziesz tam wszystkie ważne komunikaty związane z postępowaniem rekrutacyjnym pierwsze wyniki naboru na studia stacjonarne.
6. Jeśli na Twoim koncie w systemie IRK wyświetlił się komunikat zakwalifikowany na studia dostarcz do Punktu Obsługi Kandydata wymagane dokumenty osobiście lub wyślij pocztą na adres:
Rekrutacja UWM, ul. Oczapowskiego 12b; 10-719 Olsztyn - na kopercie podaj nazwę kierunku studiów, na który składasz dokumenty):
 • na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie
 • podpisane podanie wydrukowane z sytemu IRK
 • kopia świadectwa dojrzałości poświadczona za zgodność z oryginałem (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
 • kserokopię dowodu osobistego (poświadczenia zgodności może dokonać notariusz lub pracownik Punktu Obsługi Kandydata UWM)
 • fotografię na płycie CD - opisanej imieniem i nazwiskiem oraz numerem pesel - wymagania techniczne: rozdzielczość 300 dpi w formacie jpg, rzeczywisty rozmiar wydruku 236 x 295 pikseli.
 • 3 fotografie o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz nr pesel

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
ul. 1 Maja 4, 10 – 118 Olsztyn
Sekretariat Studium : tel./faks : 89 527 43 88, centrala : tel. 89 527 59 58 w. 39
Sekretariat Teatru : tel. : 89 527 29 63, faks 89 527 44 46;

e-mail:studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,
www.teatr.olsztyn.pl
strona studium :www.studiumaktorskie.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec