Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wielkopolska Szkoła Medyczna

ul. 28 Czerwca 1956r. 231/239, 61-485 Poznań

Telefon:
61 843 07 97

Fax:
61 843 07 97

Adres e-mail:
sekretariat@wsm.poznan.pl

Adres www:
www.wsm.poznan.pl

Wielkopolska Szkoła Medyczna

O Szkole


Wielkopolska Szkoła Medyczna została założona w 1995 roku. Obecnie jest największą i najstarszą w Wielkopolsce niepubliczną szkołą medyczną, z uprawnieniami szkoły publicznej. W szkole realizowany jest program zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej.

Oferta zawodów dostosowana została do zmieniających się warunków na rynku pracy w kraju i za granicą.

Brak opłaty wpisowej i rekrutacyjnej!!!

Kierunki:

Instytut Kursów i Szkoleń przy Wielkopolskiej Szkole Medycznej oferuje liczne kursy z zakresu m.in. masażu oraz naturalnych metod leczenia i terapii. Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu. Spośród rocznych form kształcenia polecamy:

Pełna oferta kursów dostępna jest na stronie: https://ikswsm.poznan.pl
Zajęcia prowadzone są w następujących trybach:
A. Tryb stacjonarny dla młodzieży – zajęcia od poniedziałku do piątku
B. Tryb stacjonarny dla dorosłych – zajęcia od czwartku do poniedziałku (po 15:00)
C. Tryb weekendowy

Prawidłowa realizacja treści objętych programem nauczania, a co za tym idzie uzyskaniem zatrudnienia po ukończeniu nauki, możliwa jest dzięki odpowiedniemu zapleczu dydaktycznemu jakie posiada Wielkopolska Szkoła Medyczna. W budynku przy ulicy Rodziewiczówny 27/29 mieszczą się pracownie specjalistyczne, sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny, nowoczesne laboratoria i sale ćwiczeń.
Atuty Wielkopolskiej Szkoły Medycznej

  • Największa w Wielkopolsce niepubliczna szkoła medyczna z uprawnieniami szkoły publicznej
  • Wieloletnie doświadczenie
  • Wysoka jakość kształcenia udokumentowana wynikami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (zdawalność prawie 100%, wyższa niż średnia krajowa; na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej)
  • Nowatorskie programy nauczania tworzone są pod kątem potrzeb rynku pracy; ukierunkowane są na rozwój umiejętności praktycznych. Już od września 2012r. na kierunkach technik farmaceutyczny i technik masażysta do programu nauczania zostaną wprowadzone nowe przedmioty obowiązkowe. Dzięki temu w trakcie nauki umożliwiamy wszystkim słuchaczom uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jako dermokonsultant  i konsultant żywieniowy. Po skończeniu nauki słuchacze tych kierunków otrzymują certyfikaty potwierdzające te kwalifikacje.
  • Od września 2012r. w programach nauczania na wszystkich kierunkach zostanie wprowadzony obowiązkowy język angielski specjalistyczny wspomagający kształcenie w wybranych zawodach medycznych
  • Wykwalifikowana kadra dydaktyczna, której główny trzon stanowią pracownicy Akademii Wychowania Fizycznego, Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
  • Brak egzaminów wstępnych
  • Duże szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy (wg badań Wojewódzkiego Urzędu Pracy nasi absolwenci znajdują ciekawą pracę)
  • Ścisła współpraca z Wyższą Szkołą Edukacji i Terapii w Poznaniu
  • Szkoła wyróżniona przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Edukacji” za najwyższą jakość usług edukacyjnych i nowoczesne zarządzanie organizacją


Wielkopolska Szkoła Medyczna
e-mail: sekretariat@wsm.poznan.pl
www.wsm.poznan.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec