Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno

Telefon:
65 529 60 60, 65 525 01 12

Adres www:
www.pwsz.edu.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

O uczelniPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie oferuje studia stacjonarne, niestacjonarne i podyplomowe oraz kursy. Studia stacjonarne są bezpłatne. Studia kończy się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera w zakresie stosownej specjalności. Zdobyte kwalifikacje i dyplom uprawniają do wykonywania wyuczonego zawodu oraz umożliwiają kontynuację nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Wysoki poziom nauczania i pewność dobrej inwestycji zapewniają porozumienia podpisane pomiędzy nasza Uczelnią, a uczelniami poznańskimi: Politechniką, Uniwersytetem Rolniczym, Akademią Muzyczną, Akademią Wychowania Fizycznego, Uniwersytetem im. A. Mickiewicza i Uniwersytetem Ekonomicznym.

Władze Uczelni:

JM Rektor prof. dr hab. Maciej Pietrzak
Prorektor ds. studiów i spraw studenckich - dr Dorota Sipińska, doc.
Prorektor ds. nauki i rozwoju – prof. dr hab. Aleksander Mikołajczak
Kanclerz – dr Janusz Poła, doc.

Nagrody i wyróżnienia


W dniu 05 lipca 2016 r. Kapituła VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych "Uczelnia Liderów" przyznała PWSZ w Lesznie już po raz kolejny tytuł Uczelnia Liderów. Program „Uczelnia Liderów”, realizowany wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC, adresowany jest do szkół wyższych (publicznych i niepublicznych), które starają się kształcić absolwentów wyposażonych w szerokie kompetencje zawodowe, dobrze przygotowanych do startu na rynku pracy.

PWSZ została również wyróżniona Certyfikatem Złotym przyznawanym uczelniom, które po raz szósty uzyskały Certyfikat Zwykły „Uczelnia Liderów”.Ponadto Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. A. Komeńskiego w Lesznie otrzymała Wyróżnienie Specjalne Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Wyróżnienie to przyznawane jest uczelniom wyższym, które osiągnęły największy progres w dziedzinie innowacyjności kształcenia, wspierania edukacji praktycznej studentów oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.


Kierunki i specjalności w PWSZ
im. J. A. Komeńskiego w LesznieSTUDIA MAGISTERSKIE


Pedagogika
studia II stopnia, studia stacjonarne i niestacjonarne
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 • andragogika społeczno-kulturowa


STUDIA LICENCJACKIE


Bezpieczeństwo narodowe
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • bezpieczeństwo publiczne
 • zarządzanie kryzysowe
 • bezpieczeństwo militarne

Ekonomia
studia stacjonarne i niestacjonarne
 • e-biznes
 • ekonomia menedżerska
 • ekonomika sektora publicznego
 • gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw
 • ekonomia w agrobiznesie

Europeistyka
studia stacjonarne

 • nowe media i komunikacja społeczna
 • admnistracja samorządowa
 • język i komunikacja w biznesie

Filologia
 • język angielski
  studia stacjonarne i niestacjonarne
- specjalność filolog w biznesie
- specjalność nauczycielska
 • język hiszpański
  studia stacjonarne i niestacjonarne
- specjalność kulturowo – tłumaczeniowa z językiem angielskim
- specjalność nauczycielska
 • język niemiecki
  studia stacjonarne
- specjalność filolog w biznesie
- specjalność nauczycielska

Fizjoterapia
studia stacjonarne i niestacjonarne


Pedagogika
studia stacjonarne

 • andragogika społeczna (pedagogika opieki nad osobami starszymi)
 • pedagogika opiekuńcza z terapią pedagogiczną
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
 • wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną

Pielęgniarstwo
studia stacjonarne


Turystyka i rekreacja
studia stacjonarne

 • aeroturystyka
 • hotelarstwo i gastronomia
 • multimedia w turystyce
 • planowanie turystyczne

Wychowanie fizyczne
studia stacjonarne

 • wychowanie fizyczne i aktywność ludzi starszych
 • wychowanie fizyczne i zarządzanie sportem lokalnym
 • wychowanie fizyczne osób niepełnosprawnych
 • wychowanie fizyczne z fitnessem i tanecznymi formami ruchu
 • wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno – kompensacyjną


STUDIA INŻYNIERSKIE

Budownictwo
studia stacjonarne i dualne


Elektrotechnika
 • elektroenergetyka
  studia stacjonarne dualne
 • elektromechatronika
  studia stacjonarne dualne
 • elektroenergetyka
  studia stacjonarne i niestacjonarne
 • elektromechatronika
  studia stacjonarne i niestacjonarne

Informatyka
studia stacjonarne i niestacjonarne

 • systemy komputerowe
 • informatyka w zarządzaniu

Logistyka
studia stacjonarne

 • logistyka handlu i usług
 • logistyka produkcji

Mechanika i budowa maszyn
studia stacjonarne i niestacjonarne

 • bezpieczeństwo i higiena pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
 • diagnostyka i eksploatacja maszyn
 • diagnostyka samochodowa
 • komputerowe wspomaganie produkcji
 • mechatronikaKIERUNKI W PRZYGOTOWANIU

Architektura krajobrazu


*po uzyskaniu zgody z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Opłata za studia niestacjonarne
/studenci I roku


ekonomia: 2000,00 zł / semestr
mechanika i budowa maszyn: 2300,00/ semestr
elektrotechnika: 2400,00/ semestr
informatyka: 2500,00/ semestr
fizjoterapia: 2500,00/ semestr
Zapisz
Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec