Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Telefon:
17 867 04 81, 17 867 04 80

Adres e-mail:
rekrutacja@wspia.eu

Adres www:
www.wspia.eu

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa

Kierunki studiów podyplomowych

  • Studia Podyplomowe prowadzone przez Kolegium Administracji, Zarządzania i Biznesu

Administracyjny asystent medyczny – NOWOŚĆ!
Oferowany kierunek studiów podyplomowych koresponduje z ofertą rynku pracy dla specjalistów obsługi administracyjno – biurowej w publicznych oraz niepublicznych podmiotach świadczących usługi medyczne, jak i w indywidualnych praktykach lekarskich, lekarsko – stomatologicznych, położniczych itp.

Prawo pomocy społecznej w działaniu organów JST – NOWOŚĆ!
Oferowane studia podyplomowe są odpowiedzią na notowane na rynku instytucji pomocy społecznej zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą tworzącą służbę socjalną, wyróżniającą się wysokim poziomem wiedzy w zakresie stosowanego prawa pomocy społecznej sensu largo, jak również stosowanych procedur administracyjnych.

Prawo procesu inwestycyjno-budowlanego - NOWOŚĆ!
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy w zakresie wiedzy o prawie procesu inwestycyjno – budowlanego. Studia kierowane są do wszystkich absolwentów wyższych uczelni, zainteresowanych prawem procesu inwestycyjnego. W tym także do inżynierów i ekonomistów borykających się z problemami stosowania prawa w ich codziennej działalności zawodowej.

Doradztwo podatkowe
- NOWOŚĆ!
Podstawowym celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu na doradcę podatkowego. Ponadto studia kierowane są do osób, które chcą pogłębić wiedzę z zakresu prawa podatkowego w celu sprawniejszego załatwiania spraw podatkowych własnego pracodawcy. Studiami powinni być także zainteresowani przedsiębiorcy gdyż dzięki nim nabędą umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów podatkowych.

Zarządzanie sprzedażą - NOWOŚĆ!
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego wykonywania zadań w zakresie szeroko rozumianego procesu zarządzania sprzedażą, przy uwzględnieniu dziedzin pomocnicznych takich jak psychologia, prawo, finanse. Szczególny akcent zostanie położony na problem zarządzania relacjami z klientami we współczesnym handlu i usługach, z uwzględnieniem praktycznych rozwiązań w zakresie technik sprzedaży, zasad obsługi oraz instrumentów marketingowych służących kształtowaniu lojalnych postaw klientów.

Zarządzanie projektami - NOWOŚĆ!
Celem studiów jest przybliżenie problematyki funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji we współczesnej gospodarce rynkowej, bazujących na innowacyjnych rozwiązaniach w zarządzaniu. Zdefiniowanie celów, zakresu i zagadnień o charakterze metodycznym dotyczących zarządzania przedsiębiorstwem czy instytucją zorientowanych na projekty, pozyskiwanie kapitału i dotacji oraz prawidłowe wykorzystywanie i rozliczanie zewnętrznych środków finansowych.

Administracja wymiaru sprawiedliwości - NOWOŚĆ!

Psychologia w zarządzaniu - NOWOŚĆ!
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych osób obsługujących sferę zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach i przedsiębiorstwach. Studia adresowane są również do osób kierujących różnymi zespołami pracowniczymi, odpowiedzialnych za budowę zespołów pracowniczych, chcącymi usprawnić współpracę między członkami zespołu i w ramach organizacji.

Bankowość i prawo bankowe - NOWOŚĆ!

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy pozwalającej na zawodowe wykonywanie przez pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, najmu lub dzierżawy nieruchomości albo ich części i innych mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Audyt wewnętrzny
Celem kształcenia jest dostarczenie wiedzy niezbędnej do złożenia egzaminu na audytora wewnętrznego. Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w jednostkach sektora finansów publicznych.

Ubezpieczenia gospodarcze
Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w firmach ubezpieczeniowych, funduszach emerytalnych oraz innych osób zainteresowanych problematyką ubezpieczeniową.

Zarządzanie jakością w administracji publicznej
Studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących w Policji. Uruchomienie studiów związane jest z wszczęciem przez KWP w Rzeszowie procedur mających na celu wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO.

Administracja celna w UE
Celem kształcenia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych słuchaczy poprzez poszerzenie i aktualizację wiedzy niezbędnej w codziennej pracy w administracji celnej w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Studia adresowane są głównie do osób zatrudnionych w podkarpackich służbach granicznych.

Zarządzanie w ochronie zdrowia
Celem kształcenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu zagadnień odnoszących się do zarządzania w służbie zdrowia.

Zarządzanie sektorem energetycznym
Celem kształcenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z funkcjonowaniem sektora energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących prawa górniczego, geologicznego czy energetycznego. Studia adresowane są do osób zatrudnionych w poszczególnych jednostkach sektora energetycznego.

Zarządzanie dobrami kultury
Oferta studiów podyplomowych skierowana jest z jednej strony do pracowników urzędów administracji samorządowej i rządowej, instytucji kultury i turystyki, z drugiej, do przedstawicieli korporacji prywatnych oraz osób dysponujących funduszami pozwalającymi na odpowiednie wykorzystanie obiektów zabytkowych do celów komercyjnych.

Zarządzanie nieruchomościami
Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu. Zajęcia odbywają się w siedzibie uczelni w Przemyślu.

Podatki i prawo podatkowe
Celem kształcenia jest zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu problematyki dotyczącej podatków oraz prawa podatkowego. Studia adresowane są do osób posiadających ukończone studia wyższe, zatrudnionych w organach podatkowych lub prowadzących albo planujących rozpoczęcie własnej działalności związanej z podatkami i prawem podatkowym.

Prawo gospodarcze
Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu i Rzeszowie.

Studia menedżerskie
Studia prowadzone są przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu i Rzeszowie.

Zarządzanie zasobami ludzkimi


  • Studia Podyplomowe prowadzone przez Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego
- studia adresowane są przede wszystkim do osób pracujących lub planujących służbę w formacjach mundurowych.

Współpraca międzynarodowa w bezpieczeństwie wewnętrznym
Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w specjalistyczną wiedzę na temat praktycznych narzędzi i procedur współpracy międzynarodowej w działaniach na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Przestępczość gospodarcza i zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym w sektorze prywatnym
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa stanowi jeden z ważniejszych wymiarów bezpieczeństwa publicznego. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego zwalczania zagrożeń gospodarczych. 


  • Studia Podyplomowe prowadzone przez Kolegium Prawa


Nowelizacja procedury karnej
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl organizuje studia podyplomowe w zakresu nowelizacji (z 2013 roku) procedury karnej, która w zasadniczy sposób od dnia 1 stycznia 2015 r. zmienia polski proces karny.

Aktualne problemy prawne w działalności notariusza
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl przygotowała ofertę studiów podyplomowych skierowanych do notariuszy. Uwzględnia ona wszystkie istotne zagadnienia związane z praktyką notarialną, w tym europejskie prawo spadkowe oraz międzynarodowe postępowanie cywilne.

Prawo karne wykonawcze i penitencjarystyka
Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego wykonawczego i penitencjarystki organizowane przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl przeznaczone są przede wszystkim dla sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, adwokatów, funkcjonariuszy Służby Więziennej i Policji, a także kuratorów zawodowych i społecznych oraz pracowników socjalnych.

Prawo dowodowe
Studia przeznaczone są przede wszystkim dla sędziów sądów powszechnych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, urzędów kontroli skarbowej, urzędów celnych, a także funkcjonariuszy innych służb uprawnionych do prowadzenia postępowania karnego.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec