Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków

Telefon:
012 617 36 84

Fax:
012 617 33 33

Adres e-mail:
rekrutacja@agh.edu.pl

Adres www:
www.agh.edu.pl

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

O Uczelni

AGH to jedna z najlepszych, najbardziej renomowanych i nowoczesnych polskich uczelni, od lat zajmująca czołowe miejsca w prasowych rankingach uczelni oceniających poziom państwowych wyższych szkół technicznych. Jest przodującą w Polsce uczelnią w dziedzinie nowoczesnych technologii, zajmującą wysoką lokatę w skali międzynarodowej. O popularności uczelni decyduje również długa i bogata tradycja – od początku swego istnienia, czyli od 90 lat, Akademia starannie kształciła kadry najbardziej potrzebnych Polsce inżynierów.
 
Uczelnia ma także inne atuty: doskonałą lokalizację na terenie najpiękniejszego polskiego miasta – Krakowa, własny kampus dający możliwość wygodnego zamieszkania ponad 9 tysiącom studentów w niewielkiej odległości od budynków dydaktycznych i naukowych uczelni, nowoczesną bazę naukowo-dydaktyczną z laboratoriami wyposażonymi w najnowocześniejszą aparaturę, liczne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz niepowtarzalną atmosferę studiowania. Utrzymuje ożywione i stale rozwijane kontakty z uczelniami w kraju i za granicą.

Studenci zdobywają kwalifikacje na 32 kierunkach, w ponad 170 specjalnościach. Godna uwagi jest różnorodność oferowanych kierunków kształcenia. Akademia oferuje unikalne, często o charakterze interdyscyplinarnym, studia, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Takie nowoczesne wyższe studia techniczne kształcą ludzi o wyjątkowym wręcz potencjale intelektualnym.
Co roku uruchamiane są nowe kierunki studiów, których programy uwzględniają potrzeby rynku pracy wynikające z przemian gospodarczych oraz zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników.
Oprócz tradycyjnych wydziałów, ściśle związanych z górnictwem i hutnictwem, uczelnia prowadzi wydziały zajmujące się m.in.: informatyką, telekomunikacją, automatyką, robotyką, nowymi materiałami, fizyką techniczną, matematyką stosowaną, a także zarządzaniem i socjologią.

Kadrę uczelni stanowi ponad 2 tysiące pracowników naukowych, w tym około 550 samodzielnych pracowników. Ponad 2 tysiące projektów badawczych jest w trakcie realizacji. AGH uczestniczy również w wielu projektach edukacyjnych. Posiada umowy o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi w Europie, Ameryce Pn. i Pd. oraz Azji. W kraju podpisano umowy o współpracy z zakładami przemysłowymi, w tym z dużymi międzynarodowymi korporacjami gospodarczymi. Przedmiotem umów jest współpraca naukowa, badawcza i edukacyjna. Wobec powyższego dyplom AGH otwiera drzwi najlepszych firm i przedsiębiorstw w kraju i za granicą, a nasi absolwenci cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pracodawców.

Akademia Górniczo-Hutnicza kształci w każdym trybie studiów: stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na wszystkich poziomach: licencjackim, magisterskim, doktoranckim i podyplomowym, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy.

Akademia Górniczo-Hutnicza oferuje studia na trzech poziomach kształcenia:
  • I stopień
    (6–7 semestrów) kończący się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata,
  • II stopień
    (3–4 semestry) kończący się uzyskaniem tytułu naukowego magistra,
  • III stopień – studia doktoranckie
    przygotowujący do samodzielnej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej i kończący się uzyskaniem stopnia naukowego doktora.
 
Władze Akademii Górniczo-Hutniczej
im. St. Staszica w Krakowie


Rektor:
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś

Prorektorzy:
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol - Prorektor ds. Kształcenia
prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Prorektor ds. Ogólnych
prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc - Prorektor ds. Nauki


Biuro rekrutacji
Informacji dla kandydatów udziela:
Uczelniana Komisja Rekrutacyjna
tel.: (012) 617 36 84
e-mail: rekrutacja@agh.edu.pl
www.rekrutacja.agh.edu.pl

Dział Nauczania
tel.: 012 617 32 61, 634 17 04
fax: 012 617 32 63
e-mail: dzn@agh.edu.pl
www.dzn.agh.edu.pl
 
 
 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec