Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Telefon:
71 71 88 135

Adres e-mail:
uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

Adres www:
www.prawowroclaw.edu.pl

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Uczelnia
Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
 jest placówką kształcenia niepublicznego.

Uczelnia powstała w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej i działa w oparciu o zdobyte dotychczas doświadczenie oraz o.wieloletnią tradycję, jaką wnosi Uczelnia Założycielska.


Nasze atuty

Wyższa Szkoła Prawa to Twoja droga do sukcesu! 
 • Tylko studiując 5-letnie jednolite prawo magisterskie masz możliwość spełnić swoje marzenie o zostaniu adwokatem, radcą prawnym, notariuszem, sędzią czy prokuratorem.

 • Jeśli wybierzesz inną ścieżkę kariery - po naszych studiach - masz szeroki wachlarz możliwości: możesz pracować w instytucjach publicznych, administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach Unii Europejskiej.

 • Bardzo dobre wykształcenie prawnicze uczyni Cię doskonałym kandydatem także do pracy w bankowości, ubezpieczeniach i szeroko rozumianym biznesie.

 • Studia w naszej Uczelni to także poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowych umiejętności w ramach prac Koła Naukowego Liberum. Koło organizuje konferencje naukowe, symulacje rozpraw, warsztaty tworzenia pism procesowych, konkursy krasomówcze i inne formy praktycznych kontaktów z wymiarem sprawiedliwości i wykonywaniem zawodu prawnika.

 • Kampus we Wrocławiu położony w magicznym otoczeniu Wyspy Piaskowej tworzy niepowtarzalny klimat życia studenckiego organizowanego przez Samorząd Studentów."Żabot jest obecnie częścią polskich strojów sądowych:
prokurator – kolor czerwony
adwokat – kolor zielony
sędzia – kolor fioletowy
radca prawny – kolor niebieski"

Kierunki 

  PRAWO

Studia prawnicze poprzez realizację programu w zakresie niezbędnym do otrzymania tytułu magistra na kierunku prawo w Wyższej Szkole Prawa im. H. Chodkowskiej zapewniają absolwentowi tego kierunku:
 • wiedzę prawniczą na poziomie znajomości zasad prawa
 • opanowanie umiejętności tworzenia, stosowania i egzekwowania prawa
 • przyswojenie podstawowych elementów wykształcenia ogólnohumanistycznego
Realizujemy model programu, który uczy myślenia w oparciu o wiedzę prawniczą i ogólnohumanistyczną oraz sprzyja, dzięki indywidualizacji programu, rozwojowi własnych zainteresowań oraz zapewnia każdemu absolwentowi odpowiednie przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika, a ponadto przygotowuje go do podjęcia pracy naukowej.

Studia te kształcą:
 • kadry dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości
 • specjalistów w dziedzinie gospodarki narodowej, administracji rządowej i samorządowej, stosunków społecznych (świadczenia socjalne, ubezpieczenia społeczne i ochrona zdrowia), kultury i edukacji narodowej
 • pracowników służb zagranicznych, w tym fachowców z dziedziny prawa międzynarodowego, jako polskich pracowników w instytucjach współpracujących z zagranicą
Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku prawo otrzymuje przygotowanie prawnicze zgodne z europejskimi standardami. Poza realizacją przedmiotów z kanonu nasze studia prawnicze oferują szeroki wybór przedmiotów obejmujących różne dyscypliny prawnicze np. prawo celne, prawo dyplomatyczne i konsularne, prawo transportowe, sądownictwo międzynarodowe, prawo budżetowe, prawo budowlane, psychologia sądowa, medycyna sądowa.

Studenci Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej zdobywaną na zajęciach wiedzę teoretyczną pogłębiają w praktyce poprzez realizację studenckich praktyk zawodowych, obligatoryjnych dla studentów studiów stacjonarnych, a fakultatywnych dla studentów studiów niestacjonarnych. Są to praktyki administracyjne, karnistyczne i cywilistyczne realizowane w odpowiednio dobranych instytucjach m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

Studenci ostatnich lat studiów mogą również zdobywać doświadczenie uczestnicząc w pracach Studenckiego Biura Porad Prawnych
, które udziela bezpłatnej pomocy prawnej osobom niezamożnym oraz podnosi świadomości prawnej społeczeństwa. W ramach pracy w poradni studenci w porozumieniu z opiekunami naukowymi piszą opinie prawne, pisma procesowe, odwołania, zażalenia.

Studenci, którzy wyróżniają się doskonałymi wynikami w nauce oraz nienaganną postawą studencką mogą samodzielnie kształtować swoje zainteresowania w ramach Indywidualnego Toku Studiów.

Absolwent Wyższej Szkoły Prawa im. H. Chodkowskiej otrzymuje przygotowanie niezbędne do przystąpienia do egzaminów na aplikacje prawnicze – sądową, referendarską, adwokacką, radcowską, komorniczą czy notarialną.

Zdobywa również kwalifikacje niezbędne do pracy w:
 • instytucjach publicznych
 • administracji rządowej i samorządowej
 • instytucjach Unii Europejskiej  ADMINISTRACJA

Studia na kierunku Administracja umożliwiają zdobycie kwalifikacji, zapewniających absolwentom uzyskanie tytułu licencjata. Program studiów zapewnia:
 • zdobycie niezbędnej wiedzy prawniczej oraz z zakresu ekonomii, zarządzania, uzupełnionej elementami kształcenia ogólnohumanistycznego,
 • rozwijanie i doskonalenie praktycznych umiejętności zarówno podczas zajęć, jak również w ramach praktyk zawodowych organizowanych w instytucjach administracji państwowej i samorządowej.
Studia kształcą:
 • pracowników struktur administracji państwowej i samorządowej;
 • pracowników instytucji bezpieczeństwa publicznego m.in.: Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz służb i formacji mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej, takich jak: Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Biuro Ochrony Rządu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służba więzienna oraz innych służb specjalnych;
 • kadry specjalistyczne i pomocnicze wymiaru sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura, notariat, adwokatur);
 • specjalistów w dziedzinie obsługi administracyjnej przedsiębiorstw, np.: w charakterze specjalisty do spraw obsługi zarządu, pracownika działu organizacyjno-prawnego, działów obsługi klientów indywidualnych i instytucjonalnych;
 • przedsiębiorców, gotowych do samodzielnego uruchomienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Sylwetka absolwenta

Studia na kierunku Administracja gruntownie przygotowują studenta teoretycznie i praktycznie do wykonywania zadań zawodowych, wyposażając w wiedzę z wiedzę prawniczą z zakresu administracji, w szczególności prawa administracyjnego ustrojowego,  materialnego i procedury administracyjnej  oraz z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i innych dziedzin takich jak ekonomia, zarządzanie, finanse, komunikacja społeczna, psychologia, socjologia, etyka.

Zajęcia prowadzone są przez kadrę naukowo-dydaktyczną oraz przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenia w pracy w administracji publicznej oraz biznesie. W programie kształcenie znaczącą część stanowią zajęcia praktyczne tj. warsztaty, ćwiczenia oraz praktyki zawodowe realizowane w instytucjach zewnętrznych, co pozwala absolwentowi nabyć praktyczne umiejętności i cenne doświadczenia niezbędne do wykonywania działalności zawodowej.
Kształcimy studentów w oparciu o najwyższe standardy nauczania, wysoką jakość badań naukowych, zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników naukowo-dydaktycznych oraz wykorzystywanie doświadczeń praktyków.
 
Siedziba 

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej 
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław

tel. 71 71 88 135Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec