Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Telefon:
71 71 88 135

Adres e-mail:
uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

Adres www:
www.prawowroclaw.edu.pl

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Rekrutacja

KRYTERIA PRZYJĘĆ NA KIERUNKI PRAWO I ADMINISRTACJA


O przyjęciu na studia do Wyższej Szkoły Prawa nie decyduje ilość punktów zdobytych na egzaminie maturalnym ani wybór zdawanych przedmiotów. By zostać przyjętym wystarczy świadectwo maturalne. Decyduje kolejność zgłoszeń. Od kandydatów wymaga się rejestracji on-line (https://rekrutacja.prawowroclaw.edu.pl/) oraz złożenia kompletu dokumentów.
 • Krok 1
KANDYDAT WYPEŁNIA WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA WRAZ Z ANKIETĄ OSOBOWĄ ORAZ DEKLARACJĘ WYBORU JĘZYKA OBCEGO.
 • Krok 2
SKOMPLETUJ WSZYSTKIE WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI DOKUMENTY.
 • Krok 3
DOŁĄCZ DO APLIKACJI KSEROKOPIĘ DOWODU OSOBISTEGO ORAZ JEDNO ZDJĘCIE KOLOROWE W FORMACIE 35MM X 45MM
 • Krok 4
DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO SIEDZIBY UCZELNI LUB WYŚLIJ JE POCZTĄ ZA POTWIERDZENIEM ODBIORU.
 • Krok 5
GRATULACJE! 
UKOŃCZYŁEŚ PROCES REKRUTACJI I JUŻ NIEDŁUGO ZOSTANIESZ STUDENTEM WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA.


ZASADY REKRUTACJI

W Wyższej Szkole Prawa nie obowiązują egzaminy wstępne. Kandydat wypełnia wniosek o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową oraz deklarację wyboru języka obcego. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Obcokrajowcy, którzy wyrażą chęć studiowania na naszej uczelni, przed złożeniem dokumentów powinni dostarczyć uznanie lub nostryfikację przetłumaczonego świadectwa dojrzałości, które uzyskali w szkole macierzystej.

Dokumenty wymagane przez uczelnię podczas procesu rekrutacji:
 • świadectwo dojrzałości
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej (w przypadku „nowej matury”)
 • kserokopia dowodu osobistego
 • jedno kolorowe zdjęcie (wymagany format 35mm x 45 mm)
 • jedno zdjęcie w formie elektronicznej
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej
Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej udzielane są:
 • pod numerami tel. (71) 71 88 135, (71) 71 88 111
 • e-mail: uczelnia@prawowroclaw.edu.pl
Godziny pracy Biura rekrutacji:
 • poniedziałek – piątek – 8.00 – 16.00
 • sobota - 9.00 – 14.00

ZASADY PRZENIESIENIA

Warunkiem przeniesienia się na studia jest:
 • dostarczenie do dziekanatu WSP podania z prośbą o przeniesienie oraz karty przebiegu studiów pobranej w dziekanacie uczelni macierzystej. Karta przebiegu studiów powinna zawierać nazwy przedmiotów wraz z formami prowadzenia zajęć (wykład, konwersatorium etc.), godzinami, punktami ECTS oraz pieczątką i podpisem osoby wystawiającej,
 • ustalenie różnic programowych: na podstawie złożonej przez kandydata karty przebiegu studiów dziekanat i Dziekan Wydziału ustalają różnice programowe
i semestr, na który może być przyjęta osoba ubiegająca się o przeniesienie,
 • kandydat decyduje, czy zaproponowane przez Uczelnię warunki mu odpowiadają, jeśli tak, przystępujemy do procesu rekrutacji.
 • rekrutacja: osoba ubiegająca się o przeniesienie wypełnia w biurze rekrutacji: formularz zgłoszeniowy, podanie o zarejestrowanie kandydata na studia i umowę,
a także składa pozostałe dokumenty zgodnie z wymaganiami na wybranym typie studiów,
 • decyzja o przyjęciu: kandydat otrzymuje decyzję o przyjęciu na studia oraz podpisuje ślubowanie – w tym momencie osoba ubiegająca się o przeniesienie staje się studentem WSP.
 • Wszelkie informacje dotyczące przeniesienia na studia w Wyższej Szkole Prawa im. Heleny Chodkowskiej udzielane są:
 • pod numerami tel. (71) 71 88 132
 • e-mail: dziekanat@prawowroclaw.edu.pl
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec