Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Telefon:
71 71 88 135

Adres e-mail:
uczelnia@prawowroclaw.edu.pl

Adres www:
www.prawowroclaw.edu.pl

Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej

Życie studenckie
Życie studenckie
 
Zarząd Samorządu Studentów WSP

W Wyższej Szkole Prawa prężnie działa Zarząd Samorządu Studentów, który rozpoczął swą działalność tuż po powstaniu Uczelni. 

Do jego głównych zadań należy
:  
 • reprezentowanie interesów społeczności studenckiej na forum Władz Uczelni, 
a także na posiedzeniach Senatu WSP i Rady Wydziału Prawa i Administracji,
 • powoływanie Członków: komisji stypendialnych, Zespołu ds. Jakości Kształcenia,  Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich, Sądu Koleżeńskiego.
 • opiniowanie zmian w Regulaminie Studiów Uczelni.
Zarząd Samorządu Studenckiego jest organizatorem: 
 • przedsięwzięć, które mają na celu integrację społeczności studenckiej m.in. spotkania mikołajkowe dla Studentów, juwenaliów, Balu Prawnika, koordynowanie wyjazdów 
i wycieczek (np. wyjazd Studentów do Pragi), maraton integracyjny itp.
 • akcji charytatywnych mających na celu uwrażliwienie studentów na pomoc ludziom potrzebującym m.in.  Szlachetna Paczka, zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci 
Koło Nauk Penalnych „Liberum”
 
Koło Nauk Penalnych „Liberum” to propozycja dla studentów zainteresowanych zdobywaniem dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z  szeroko pojętą problematyką prawno-karną. 

Głównymi celami działalności Koła są: 
 • rozpowszechnianie wiedzy prawniczej ze szczególnym ukierunkowaniem na tematykę prawa karnego i dziedzin mu pokrewnych, 
 • prowadzenie działalności naukowej, 
 • współpraca z instytucjami i osobami w zakresie zbierania i analizowania informacji z zakresu prawa karnego, w szczególności: kryminologii, penologii, wiktymologii, penitencjarystyki, polityki kryminalnej, kryminalistyki, medycyny 
i psychiatrii sądowej.Koło Nauk Penalnych jest organizatorem lub współorganizatorem:
 • Warsztatów tworzenia pism procesowych oraz warsztatów badania pisma.
 • Wizyt studyjnych na sekcjach zwłok (współpraca z Katedrą Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu),
 • Wizyt studyjnych w Zakładzie Karnym (współpraca z Zakładem Karnym nr 1 we Wrocławiu),
 • Studenckich konferencji naukowych m.in. „Dowody w procesie karnym w świetle nowelizacji k.p.k.”, „Medyk sądowy i lekarz klinicysta - w poszukiwaniu prawdy dla dobra pacjenta” (konferencja organizowana we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu),
 • Konkursów krasomówczych,
 • Symulacji rozpraw sądowych.

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec