Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza

Informacje ogólne

Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wrocławiu działa pod opieką naukową Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego. Organem prowadzącym Kolegium jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, a nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Celem Kolegium jest  kształcenie nauczycieli języka polskiego, historii, etyki, edukacji wczesnoszkolnej i bibliotekarzy dla szkół podstawowych i gimnazjów. Na jednym z kierunków studenci zdobywają też wiadomości i umiejętności w zakresie terapii pedagogicznej. Absolwenci otrzymują pełne przygotowanie teoretyczne i praktyczne.


Nauka w Kolegium Nauczycielskim jest BEZPŁATNA.


Możliwość kontynuowania nauki

Na mocy umowy patronackiej z Uniwersytetem Wrocławskim i Uniwersytetem Opolskim absolwenci Kolegium mogą, po uzyskaniu licencjatu, kontynuować naukę na IV roku studiów, a następnie po spełnieniu regulaminowych wymogów uzyskać stopień magistra.

Kadra
Grono wykładowców Kolegium to wysoko wykwalifikowana kadra. Zajęcia teoretyczne prowadzą nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego, przedmioty pedagogiczne - doświadczeni nauczyciele metodycy w wieloletnim stażem, zajęcia artystyczne i kulturowe - nauczyciele związani z kulturą i sztuką.

Baza lokalowa
W kolegium znajdują się dobrze wyposażone sale specjalistyczne: pracownie komputerowo-internetowe (stałe łącze z Internetem), centra multimedialne oraz sala gimnastyczna. Zbiory biblioteki kolegium liczą ok. 27 tysięcy woluminów, ponad 100 kaset video, kilkadziesiąt kaset audio, kilkadziesiąt płyt CD, kilkanaście tytułów czasopism pedagogicznych i literackich oraz 30 teczek tematycznych tworzonych z wycinków prasowych. Przy bibliotece działa jedno z centrów multimedialnych. Księgozbiór jest systematycznie wzbogacany o nowe pozycje, a zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

Koła zainteresowań
Słuchacze kolegium mogą rozwijać swoje zdolności w różnych kołach zainteresowań: literackim (dla młodych twórców), miłośników fantastyki (dla młodych krytyków) oraz sportowe (dla dbających o swoją kondycję). W Kolegium działa również kabaret "Czy coś". Ma on za sobą występy m.in. na wrocławskiej FAMIE.

Nabór
Chętnych przyjmujemy na podstawie świadectw maturalnych, bez egzaminów wstępnych w lipcu, sierpniu i wrześniu. Serdecznie zapraszamy!

Kierunki kształcenia
  • język polski z historią
  • język polski z terapią pedagogiczną
  • język polski z etyką
  • język polski z edukacją wczesnoszkolną

Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i trwa 6 semestrów (3 lata). Zakończone jest napisaniem pracy dyplomowej i złożeniem egzaminu dyplomowego, a następnie egzaminu licencjackiego.Kolegium Nauczycielskie  im. Grzegorza Piramowicza
ul. Trzebnicka 42,  50 - 230 Wrocław
tel./fax: (71) 329 27 67
tel.: (71) 329 26 59 w. 46
e-mail:  kolegium@kolegiumnauczycielskie.pl
www.kolegiumnauczycielskie.plGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec