Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

ul Biskupia 24 b, 80-875 Gdańsk

Telefon:
(58) 306 54 78

Adres e-mail:
rekrutacja@gwsh.gda.pl

Adres www:
www.gwsh.gda.pl

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

O Uczelni

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jest niepubliczną szkołą wyższą utworzoną na podstawie pozwolenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 1999 roku.. Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Na uczelni działają trzy wydziały: Wydział Pedagogiki, Wydział Administracji i Nauk o Polityce oraz Wydział Studiów Europejskich. W ofercie są także  podyplomowe studia kwalifikacyjne i doskonalące. Obecnie w murach GWSH zdobywa wykształcenie prawie pięć tysięcy osób.

GWSH ma strukturę trzywydziałową. Największym wydziałem jest Wydział Pedagogiki, oferujący zarówno studia na poziomie licencjackim jak i magisterskim. Od lat niezmiennym zainteresowaniem wśród studentów cieszą się specjalności pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza.

Na wydziale Administracji i Nauk o Polityce, który jest drugim co do wielkości wydziałem na uczelni,  można podjąć studia na 6 specjalnościach. Wśród których jest bardzo popularna specjalność dziennikarstwo i public relations.

Na Wydziale Studiów Europejskim są prowadzone zajęcia na kierunkach europeistyka i zarządzanie. Nowością w roku akademickim 2010/2010 jest możliwość kontynuacji nauki, po uzyskaniu dyplomu licencjata uczelni, na studiach magisterskich na specjalnościach europejska integracja polityczna, europejska integracja gospodarcza.

Studiuj za darmo w GWSH. W roku akademickim 2010/2011 będzie można podjąć studia w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na pięciu specjalnościach współfinansowanych ze środków unijnych w ramach programu Kapitał Ludzki. Na kierunku pedagogika specjalność doradztwo zawodowe, ma kierunku administracja specjalności administracja publiczna i administracja gospodarcza oraz na kierunku zarządzanie specjalność zarządzanie sportem i samodzielny księgowy. Współfinansowane są także podyplomowe studia kwalifikacyjne pedagogika lecznicza.
Rektor GWSH
prof. zw. dr hab. Zbigniew Machaliński


Prorektor ds. studenckich
dr Waldemar Budziński

Kanclerz GWSH
mgr Wiktor Usik


Dziekanat Wydziału Studiów Europejskich – rekrutacja

tel. (58) 306-54-78 wew. 22                         
rekrutacja_wse@gwsh.gda.pl

Dziekanat Wydziału Administracji i Nauk o Polityce – rekrutacja

tel. (58) 306-54-78 wew. 23                      
rekrutacja_politologia@gwsh.gda.pl                  

Dziekanat Wydziału Pedagogiki – rekrutacja
 tel. (58) 306-54-78 wew. 40 lub 41
 tel. (58) 300-05-19
rekrutacja_pedagogika@gwsh.gda.pl

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec