Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu

ul. Skarbowców 8a, 53-025 Wrocław

Telefon:
(071) 339 84 22

Adres e-mail:
biuro@nkjo.wroc.pl

Adres www:
www.nkjo.wroc.pl

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu

O Kolegium

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu jest państwową uczelnią kształcącą nauczycieli języków obcych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Nadzór pedagogiczny nad Kolegium sprawuje Minister Edukacji Narodowej, a opiekę naukową i dydaktyczną - Uniwersytet Wrocławski. Absolwenci Kolegium zdają egzamin licencjacki na odpowiedniej filologii obcej Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Studia w systemie stacjonarnym są bezpłatne.

Celem NKJO jest kształcenie nauczycieli języka angielskiego, języka francuskiego i języka niemieckiego.

Absolwent NKJO może być zatrudniony w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz, po uprzednim zdaniu egzaminu licencjackiego, kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia (magisterskich) na wyższych uczelniach w kraju i za granicą.


Kształcenie w NKJO trwa 3 lata (sześć semestrów) 
w zakresie następujących kierunków:

  • specjalność języka angielskiego
Kształcenie w zakresie języka angielskiego umożliwia opanowanie języka obcego na poziomie pełnej biegłości językowej i przygotowuje do jego nauczania w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz na kursach językowych w kraju i za granicą. Dodatkowym celem zajęć jest profesjonalne przygotowanie studentów NKJO do egzaminu  licencjackiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Trzyletnie kształcenie obejmuje 2580 godzin dydaktycznych i podzielone jest na następujące bloki tematyczne: praktyczna nauka języka angielskiego, kształcenie nauczycielskie, kształcenie filologiczne, zajęcia z technologii informacyjnej, lektorat z drugiego języka, praktyki pedagogiczne, seminarium dyplomowe.

Szczegółowe informacje

  • specjalność języka francuskiego
Kształcenie w zakresie języka angielskiego umożliwia opanowanie języka obcego na poziomie pełnej biegłości językowej i przygotowuje do jego nauczania w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz na kursach językowych w kraju i za granicą. Dodatkowym celem zajęć jest profesjonalne przygotowanie studentów NKJO do egzaminu  licencjackiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Trzyletnie kształcenie obejmuje 2580 godzin dydaktycznych i podzielone jest na następujące bloki tematyczne: praktyczna nauka języka francuskiego, kształcenie nauczycielskie, kształcenie filologiczne, zajęcia z technologii informacyjnej, lektorat z drugiego języka, praktyki pedagogiczne, seminarium dyplomowe.

Szczegółowe informacje

  • specjalność języka niemieckiego
Kształcenie w zakresie języka angielskiego umożliwia opanowanie języka obcego na poziomie pełnej biegłości językowej i przygotowuje do jego nauczania w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz na kursach językowych w kraju i za granicą. Dodatkowym celem zajęć jest profesjonalne przygotowanie studentów NKJO do egzaminu  licencjackiego na Uniwersytecie Wrocławskim.

Trzyletnie kształcenie obejmuje 2580 godzin dydaktycznych i podzielone jest na następujące bloki tematyczne: praktyczna nauka języka niemieckiego, kształcenie nauczycielskie, kształcenie filologiczne, zajęcia z technologii informacyjnej, lektorat z drugiego języka, praktyki pedagogiczne, seminarium dyplomowe.

Szczegółowe informacjeZajęcia prowadzone są w języku obcym w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, ćwiczeń, warsztatów metodycznych, oraz praktyk pedagogicznych w szkołach.

Absolwenci NKJO posługują się językiem obcym na poziomie pełnej biegłości językowej – ilość godzin (1080) praktycznej nauki języka obcego gwarantuje osiągnięcie poziomu C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Od wielu lat uczelnia prowadzi szeroką wymianę międzynarodową. Wszyscy studenci specjalności języka francuskiego i języka niemieckiego mają możliwość wyjazdu na staże pedagogiczne do Francji i Niemiec. Wielu natomiast uczestniczy w programie Socrates-Comenius i wyjeżdża na semestralne lub dwusemestralne staże pedagogiczne do krajów Unii Europejskiej.

Kolegium dysponuje własnymi akademikami, a w budynku uczelni funkcjonuje stołówka, oferująca smaczne domowe obiady po przystępnych cenach.Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec