Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego

ul. Odrodzenia 21,23, 59-300 Lubin

Telefon:
76 749 89 29

Adres e-mail:
wz@ujw.pl

Adres www:
ujw.pl

Wydział Zamiejscowy w Lubinie - Uczelnia Jana Wyżykowskiego

O uczelni

Uczelnia Jana Wyżykowskiego powstała w wyniku połączenia dwóch uczelni o 14-letniej tradycji: Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach oraz Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w.Lubinie.


Położona jest w sąsiedztwie największych firm produkcyjnych na Dolnym Śląsku: KGHM Polska Miedź SA oraz zakładów zlokalizowanych na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej m.in. Volkswagen, SITECH, CCC, Sanden). Jej siedziba mieści się w Polkowicach, natomiast w Lubinie funkcjonuje Wydział Zamiejscowy.

UJW kształci na kierunkach inżynierskich, licencjackich oraz magisterskich. Proponuje także bogatą ofertę studiów podyplomowych. Studenci mogą wybierać pośród takich kierunków, jak: Górnictwo i geologia, Mechatronika, Informatyka, Logistyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Stosunki międzynarodowe, Zarządzanie, Administracja, Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe. UJW jest uczelnią „samorządową”, co w znaczący sposób ją wyróżnia na tle innych szkół wyższych – założoną i dotowaną przez Gminę Polkowice oraz Powiat Polkowicki, a także przez nie wspieraną.

Uczelnia należy obecnie do najlepiej rozwijających się szkół wyższych w województwie, dołączyła do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego. Jej wyróżniającą cechą jest silne zaangażowanie w sprawy społeczności lokalnej. Przejawem tego są m.in. organizacja konferencji naukowych, prowadzenie badań w tym obszarze czy wykłady otwarte. UJW posiada własne wydawnictwo, którego nakładem ukazują się m.in. monografie, podręczniki oraz dwa czasopisma naukowe punktowane przez MNiSW. O poziomie jakości kształcenia wypracowanym w ciągu 14 lat istnienia uczelni świadczą wyniki rankingów szkół wyższych publikowane w pismach: „Perspektywy”, „Rzeczpospolita” i „Wprost”. W roku 2015 UJW zajęła 2. miejsce w Polsce w rankingu najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w kategorii Warunki kształcenia na 70 notowanych szkół wyższych (notowana jako DWSPiT).
Wydziały Uczelni

Wydziały to podstawowe jednostki organizacyjne Uczelni Jana Wyżykowskiego. Każdy z Wydziałów prowadzi kilka kierunków studiów, organizując przy tym działalność dydaktyczną, naukową oraz techniczną.


Wydział Nauk Społecznych
Na wydziale prowadzone są studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe (kwalifikacyjne i doskonalące).

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Administracja

  • Administracja publiczna
  • Zarządzanie przedsiębiorstwem i administracją

Stosunki międzynarodowe

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

Bezpieczeństwo narodowe – w przygotowaniu

Pedagogika

  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
  • Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
  • Asystent rodziny

Studia II stopnia – magisterskie, 2-letnie

Stosunki międzynarodowe

  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Administracja i polityka regionalna UE
  • International affairs and economy (studia w języku angielskim)

........Wydział Nauk Technicznych

Studia I stopnia – inżynierskie, 3,5-letnie

Mechatronika

Informatyka

  • Systemy i sieci komputerowe
  • Grafika komputerowa i multimedialna

Logistyka

  • Logistyka międzynarodowa
  • Logistyka przedsiębiorstw

Studia II stopnia – magisterskie – 1,5 roczne

Mechatronika – w przygotowaniu........Wydział Zamiejscowy w Lubinie

Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Górnictwo i Geologia

  • Techniki eksploatacji złóż
  • Maszyny i urządzenia górnicze

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

  • Inżynieria bezpieczeństwa pracy
  • Inżynieria procesów produkcji
  • Zarządzanie systemami jakości

Studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

Zarządzanie

 

  • Zarządzanie kadrami i marketing
  • Rachunkowość i zarządzanie finansami

Studia II stopnia – magisterskie, 2-letnie

Zarządzanie o profilu praktycznym

  • Zarządzanie w przemyśle
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie w administracji
  • Zarządzanie jakością i środowiskiemGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec