Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno Medyczna

ul. Sportowa 21, 41-506 Chorzów

Telefon:
32 246 60 00

Adres e-mail:
dziekanat@swsim.edu.pl

Adres www:
www.swsim.edu.pl

Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno Medyczna

Informacje o Uczelni

MisjąŚląskiej Wyższej Szkoły Informatyczno-Medycznej w Chorzowie jest troska o zdrowe społeczeństwo informacyjne.
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są dwa Wydziały: Informatyki oraz Przyrodniczy.
 
 
Na Wydziale Informatyki prowadzone jest kształcenie na poziomie studiów I stopnia, na kierunkach:
 • informatyka

  specjaności:
  sieci i systemy komputerowe
  grafika i multimedia
  inżynieria oprogramowania i bazy danych
 • grafika

  specjalności:
  fotografia i film cyfrowy
  projektowanie multimedialne
  projektowanie multimedialne
  plakat i ilustracja
Studenci informatyki po siedmio-semestralnym okresie studiów uzyskują tytuł zawodowy inżyniera lub licencjata, zaś studenci grafiki uzyskują po trzech latach tytuł zawodowy licencjata.

Wydział Przyrodniczy kształci studentów na kierunkach:
 • zdrowie publiczne

  specjalności:
  bezpieczeństwo i higiena pracy
  nadzór sanitarno-epidemiologiczny
  administrowanie i zarządzanie w jednostkach ochrony zdrowia
  administracja i zarządzanie publiczne
 • fizjoterapia
Po sześcio-semestralnych studiach na Wydziale Przyrodniczym absolwenci uzyskują tytuł zawodowy licencjata.
 
 
Uczelnia zatrudnia ponad sześćdziesięciu nauczycieli akademickich – profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów oraz magistrów wywodzących się z takich renomowanych Uczelni jak Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Akademia Sztuk Pięknych, Uniwersytet Śląski. Troska Uczelni o wysoki poziom wyposażenia laboratoriów komputerowych i pracowni specjalistycznych pozwala zapewnić dobry poziomu jakości kształcenia.

SWSIM uczestniczy w programie Socrates (Erasmus), w ramach którego odbywa się wymiana studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelniami z zagranicy, między innymi z Engineering College of Copenhagen (Dania) – w zakresie informatyki i North Wales School of Art & Design (Walia) – w zakresie grafiki. Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS). Program ECTS, jest częścią programu Socrates – Erasmus  i ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów.
 
 
SWSIM jest także liderem projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o nazwie: Wzmocnienie praktycznych elementów kształcenia w uczelniach technicznych poprzez wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie organizacji praktyk studenckich. Więcej o projekcie na stronie: www.praktykuj.com
 
 
 
Opłaty

INFORMATYKA:
Promocja - stacjonarne 290 PLN miesięcznie, niestacjonarne 290 PLN miesięcznie
GRAFIKA:
Promocja - stacjonarne 460 PLN miesięcznie, niestacjonarne 460 PLN miesięcznie
ZDROWIE PUBLICZNE:
Promocja - stacjonarne 300 PLN miesięcznie, niestacjonarne 300 PLN miesięcznie
FIZJOTERAPIA:
Promocja - stacjonarne 380 PLN miesięcznie, niestacjonarne 380 PLN miesięcznie
 
Opłata rekrutacyjna: 80 PLN
 
Przy opłaceniu za cały semestr z góry 5% rabatu

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec