Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-131 Łódź

Telefon:
42 635 41 78, 635 40 86

Fax:
42 665 57 71, 635 40 43

Adres e-mail:
rekrutacja@uni.lodz.pl

Adres www:
www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów II stopnia


Kierunki studiów 2016/2017
studia II stopniaWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia spec. biochemia i biologia molekularna (s) 
 • Biologia spec. biofizyka medyczna z bioinformatyką (s)
 • Biologia spec. biologia eksperymentalna i biologia środowiskowa (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia medyczna (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia mikrobiologiczna (s)
 • Biotechnologia spec. biotechnologia roślinna (s)
 • Genetyka (s)
 • Mikrobiologia (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekologia i ochrona wód (s,z)
 • Ochrona środowiska spec. ochrona przyrody (s,z)
 • Ochrona środowiska spec. biotechnologie ekologiczne (s)
 • Ochrona środowiska spec. diagnostyka skażeń środowiska (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekohydrologia (płatne studia w języku. angielskim) (s)
 • Ochrona środowiska spec. ekologia człowieka (z)
 • Biologia spec. biologia środowiskowa (z)
 • Biologia spec. biologia stosowana i molekularna (z)
WYDZIAŁ CHEMII
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 • Analityka chemiczna (s)
 • Chemia kosmetyczna (s)
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • Nauczanie chemii (s,z)
 • Nanotechnology (s,*)


WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Analityka gospodarcza (s)
 • Analityka społeczna (s,z)
 • Economics and International Business – studia w języku angielskim (s)
 • Ekonomia (s,z)
 • Ekonomia Ekobiznes (s,z)
 • Europeistyka (s)
 • Finanse i rachunkowość (s,z)
 • Gospodarka przestrzenna (s,z)
 • Informatyka i ekonometria (s)
 • Informatyka (s,z)
 • Inwestycje i nieruchomości (s)
 • Logistyka (s,z)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
 • Polityka społeczna (s)
 • Praca socjalna (s,z)
 • Rynek finansowy (s)
 • Socjologia (s,z)


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl

 • Filologia polska (s)  
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
 • Kulturoznawstwo (s)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. research medialny (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. public relations i branding (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. odmiany specjalistyczne dziennikarstwa (s,z)
 • Logopedia (s)
 • Filologia, spec. filologia hiszpańska: język hiszpański + amerykanistyka filologiczna (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym i elementami tłumaczenia (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z traduktologią (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja translatorska (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska, specjalizacja nauczycielska (s)
 • Filologia, spec. filologia klasyczna (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska, specjalność: komunikacja międzykulturowa z elementami marketingu (s)
 • Filologia, spec. filologia słowiańska (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym: hiszpański, włoski, francuski, angielski, (od drugiego semestru wybór jednej z 4 specjalizacji magisterskich: literaturoznawczej, językoznawczej, kulturoznawczej, glottodydaktycznej) (s)
 • Filologia angielska, spec. anglistyczna (z)
 • Filologia angielska, spec. translatoryka (z)
 • Filologia angielska, specjalizacje akademickie: językoznawstwo angielskie teoretyczne i stosowane, literatura i kultura angielskiego obszaru językowego; specjalizacje dodatkowe: filologiczna ogólna, translatorska, nauczycielska, kultura i media (s)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

 • Archeologia (s)
 • Etnologia (s)
 • Filozofia (s)
 • Historia sztuki (s,z)
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna (s)
 • Historia, spec. nauczycielska (s)
 • Regionalistyka kulturowa (s,*)
 • Religioznawstwo (s)
 • Wojskoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl

 • Fizyka, spec. fizyka medyczna (s)
 • Fizyka, spec. nauczanie fizyki i matematyki oraz popularyzacja nauki (s)
 • Fizyka, spec. fizyka (s)
 • Informatyka, spec. informatyka stosowana (studia 1,5-roczne) (s,z)
 • Informatyka, spec. superkomputery i symulacje (studia 2-letnie) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)
 • Informatyka, spec. informatyka stosowana (studia 2-letnie) (s,z)
 • Informatyka, spec. superkomputery i symulacje (studia 1,5-roczne) (s)
 • (prowadzona we współpracy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z firmą AMG.net)

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl

 • Informatyka, spec. interaktywne media (s,z)
 • Informatyka, spec. systemy informatyczne (s,z)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (s) 
 • Matematyka, spec. analiza finansowa (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka ogólna (s)
 • Matematyka, spec. nauczycielska w zakresie matematyki (s)
 • Matematyka, spec. teoretyczna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa (z)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl

 • Geografia (s)
 • Geografia, spec. w języku angielskim (s)
 • Turystyka i rekreacja (s,z)


WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl

 • Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę (s)
 • Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika wieku dziecięcego (s,z)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl

 • Administracja (s,z)
 • Prawo medyczne (z)
 • Prawo zatrudnienia – kadry i płace (z)
 • Prawo ochrony danych osobowych (z)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl

 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies i Mass Media (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Brytyjska i krajów Wspólnoty Narodów (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Dziennikarstwo międzynarodowe i europeistyka (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Iberoamerykańska (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Orientalna (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies and Mass Media, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. European Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Cultura-Sociedad-Politica, studia w języku hiszpańskim (s)
 • Politologia, spec. Diagnozowanie i prognozowanie polityczne (s)
 • Politologia, spec. Doradztwo i zarządzanie polityczne (s)
 • Politologia, spec. Bezpieczeństwo państwa (s)
 • Politologia, spec. Political Management, studia w języku angielskim (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Światowe dyskursy kultury (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Społeczeństwa i cywilizacje współczesnego świata (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.wz.uni.lodz.pl

 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Marketing (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • Zarządzanie, spec. zarządzanie biznesem (studia dla nie ekonomistów) (s,z)
 • Finanse i rachunkowość, spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Finanse i rachunkowość, spec. Doradca finansowy (s,z)
 • Logistyka, spec. Informatyka w logistyce (s,z)
 • Logistyka, spec. Zarządzanie łańcuchem dostaw (s,z)
 • Business Management – studia w języku angielskim (s)


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl

 • Administracja (z)
 • Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru letniego, 3-semestralne) (s,*)
 • Leśnictwo (studia rozpoczynające się od semestru zimowego, 4-semestralne) (z,*)STUDIA II STOPNIA – WSPÓŁPRACA KILKU WYDZIAŁÓW

 • Gospodarka przestrzenna – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
 • Gospodarka przestrzenna, spec. w języku angielskim (s)
 • Geoinformacja (s) – Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Prawo podatkowe i rachunkowość (studia prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania) (z)


S - studia stacjonarne
W – studia wieczorowe
Z – studia zaoczne
I – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec