Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Telefon:
42 635 41 78, 635 40 86

Fax:
42 665 57 71, 635 40 43

Adres e-mail:
rekrutacja@uni.lodz.pl

Adres www:
www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów I stopnia


Kierunki studiów 2015/2016
studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia (s,z)
 • Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody (s,z)
 • Biomonitoring (s)
 • Biotechnologia (s)
 • Mikrobiologia (s)
 • Ochrona środowiska (s,z)


WYDZIAŁ CHEMII
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 • Analityka chemiczna (s)
 • Chemia kosmetyczna (s,z)
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • Chemia, spec. chemia środowiska (s)
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Analityka gospodarcza (s)
 • Analityka społeczna  (s,z)
 • Ekonomia (s,z)
 • Ekonomia Ekobiznes (s,z) 
 • Ekonomia, studia w języku angielskim (s)
 • Europeistyka (s)
 • Gospodarka przestrzenna (s,z)
 • Informatyka i ekonometria (s)
 • Informatyka (s,z)
 • Finanse i rachunkowość (s,z)
 • Logistyka (s,z)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
 • Praca socjalna (s,z)
 • Rynek finansowy (s*)
 • Socjologia (s,z)


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską (s)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą niemiecką (s)
 • Filologia angielska, spec. anglistyczna (specjalizacja translatorska lub nauczycielska)(s)
 • Filologia angielska, spec. filologia angielska z drugim językiem obcym
  (zaawansowanym – niemiecki, rosyjski lub od podstaw – niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, słoweński)
  specjalizacja zawodowa do wyboru: translatorska lub nauczycielska (dwuprzedmiotowa dla języka zaawansowanego)(s)
 • Filologia angielska, spec. filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja zawodowa: tłumaczeniowa lub nauczycielska (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska z drugim językiem obcym (zaawansowanym – angielski; od podstaw – hiszpański, włoski, francuski, słoweński) (s)
 • Filologia polska (s)
 • Filologia, spec. filologia hiszpańska + język angielski (s)
 • Filologia, spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim (językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi jęz. zaawansowany - angielski, rosyjski, niemiecki) (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (jęz. francuski zaawansowany i od podstaw) (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z zaawansowanym językiem angielskim (s)
 • Filologia, spec. filologia słowiańska (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska (s)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
 • Informacja w środowisku cyfrowym (s*)
 • Komunikowanie publiczne (s*)
 • Kulturoznawstwo (s,z)
 • Lingwistyka dla biznesu (s,z)
 • Literatura w przestrzeni publicznej (s*)
 • Logopedia z audiologią (s)
 • Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Nauk Geograficznych) (s)
 • Studia polsko-niemieckie (prowadzone razem z Uniwersytetem w Ratyzbonie) (s)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
 • Archeologia (s)
 • Etnologia (s)
 • Filozofia (s)
 • Historia sztuki (s,z) 
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska (s)
 • Okcydentalistyka (s)
 • Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filologicznym oraz Nauk Geograficznych) (s)
 • Religioznawstwo (s*)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
 • Fizyka techniczna , spec. fizyka medyczna, bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej, akustyka i realizacja dźwięku (s,i*)
 • Fizyka, spec. fizyka, fizyka medyczna, nanotechnologia, nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (s)
 • Informatyka, spec.: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie), specjalizacje systemy i aplikacje mobilne, algorytmy i programowanie, bazy danych i aplikacje internetowe, administracja sieciami i systemami informatycznymi, grafika użytkowa (s,z,i)
 • Nanotechnology (3,5-letnie studia inżynierskie, studia w języku angielskim prowadzone we współpracy z Wydziałem Chemii UŁ) (s,i*)


WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl
 • Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych) (s)
 • Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych, logistyka z systemami informatycznymi, grafika komputerowa i projektowanie gier (s)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (s)
 • Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafika komputerowa i projektowanie gier (z)
 • Matematyka, spec. matematyka ogólna, matematyka teoretyczna, analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • Matematyka, spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki, nauczycielska w zakresie matematyki i języka angielskiego (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa (z)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
 • Geografia (s)
 • Geografia, studia w języku angielskim (s)
 • Geoinformacja (studia prowadzone wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki) (s)
 • Geomonitoring (s)
 • Klimatologia, studia w języku angielskim (s*)
 • Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Zarządzania) (s,z)
 • Regionalistyka kulturowa (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Filologicznym) (s)
 • Studia regionalne (s)
 • Turystyka i rekreacja (s,z)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, edukacja przez sztukę, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (s)
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (z)
 • Psychologia, studia jednolite magisterskie, spec. psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka, psychologia zdrowia i kliniczna, psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (s,z)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
 • Administracja (s,z)
 • Polityka społeczna (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ) (s)
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (s,w,z)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
 • Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy), spec. media i zarządzanie kulturą, intertekstualność w badaniach nad kulturą, człowiek w kulturach świata (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication – studia w języku angielskim (s)
 • Politologia, spec. współczesne systemy polityczne. Praktyka i dynamika zmian; kultura polityczna i polityka historyczna; bezpieczeństwo międzynarodowe (s)
 • Politologia (z)
 • Stosunki międzynarodowe spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja, komunikowanie międzynarodowe, regiony świata i regionalizm, niemcoznawstwo (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe (z)


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.wz.uni.lodz.pl
 • Analiza i zarządzanie w biznesie (s)
 • Business Management – studia w języku angielskim (s)
 • Management and Finance – studia w języku angielskim (s)
 • Finanse i inwestycje (s)
 • Gospodarka przestrzenna (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych) (s,z)
 • Logistyka (s,z)
 • Marketing (s)
 • Rachunkowość (s)
 • Zarządzanie publiczne (s)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (s)
 • Zarządzanie, spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu, projektowanie i doskonalenie organizacji, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (s)
 • Grupa kierunków ZARZĄDZANIE – kierunki: Zarządzanie, (spec.: analityka systemowa i technologie e-biznesu, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, projektowanie i doskonalenie organizacji), Analiza i zarządzanie w biznesie, Marketing, Zarządzanie publiczne, Zarządzanie zasobami ludzkimi (z)
 • Grupa kierunków FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ – kierunki: Rachunkowość, Finanse i inwestycje (z)


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
 • Administracja (z)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)(s,i)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie) (z,i)
 • Turystyka i rekreacja (s)
 • Zarządzanie (s,z)


MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
www.wfis.uni.lodz.pl/msmp
 • Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia (s)


MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE
www.mish.uni.lodz.pl
 • filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia angielska, filologia germańska, filologia-specjalność: filologia romańska z drugim językiem obcym, filologia-specjalność: filologia słowiańska, filologia specjalność: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie, filologia-specjalność: filologia rosyjska, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, politologia, studia regionalne, turystyka i rekreacja (s)

S - studia stacjonarne
W – studia wieczorowe
Z – studia zaoczne
I – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
12. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
17. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
20. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
21. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
22. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
23. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
24. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2016 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec