Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 68, 90-131 Łódź

Telefon:
42 635 41 78, 635 40 86

Fax:
42 665 57 71, 635 40 43

Adres e-mail:
rekrutacja@uni.lodz.pl

Adres www:
www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów I stopnia


Kierunki studiów 2016/2017
studia I stopnia i jednolite studia magisterskie
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-biologii-i-ochrony-srodowiska
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia (s,z)
 • Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody (s,z)
 • Biomonitoring (s)
 • Biotechnologia (s)
 • Mikrobiologia (s)
 • Ochrona środowiska (s,z)


WYDZIAŁ CHEMII
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii
www.chemia.uni.lodz.pl
 • Analityka chemiczna (s)
 • Chemia (s)
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce (s,z)
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów (s)
 • Chemia kosmetyczna (s,z)

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY

www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-ekonomiczno-socjologiczny
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Analityka gospodarcza (s)
 • Analityka społeczna  (s,z)
 • Bankowość i finanse cyfrowe (s)
 • Ekonomia (s,z)
 • Ekonomia Ekobiznes (s,z) 
 • Ekonomia miasta zrównoważonego (s)
 • Ekonomia, studia w języku angielskim (s)
 • Europeistyka (s)
 • Gospodarka przestrzenna (s,z)
 • Informatyka i ekonometria (s)
 • Informatyka (s,z)
 • Inwestycje i nieruchomości (s)
 • Finanse i rachunkowość (s,z)
 • Finanse międzynarodowe (s)
 • Logistyka (s,z)
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze (s)
 • Praca socjalna (s,z)
 • Rynek finansowy (s)
 • Socjologia (s,z)


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filologiczny
www.filolog.uni.lodz.pl
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s,z)
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską (s)
 • Dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • Ekonomika kultury (s,*)
 • Filmoznawstwo (s)
 • Filologia angielska – anglistyczna, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s,z)
 • Filologia angielska - wiedza o kulturze, specjalizacja translatorska lub nauczycielska po I roku (s)
 • Filologia angielska z drugim językiem obcym, specjalizacja zawodowa do wyboru tłumaczeniowa lub nauczycielska
 • Drugi język zaawansowany – filologia angielska z językiem rosyjskim, filologia angielska z językiem niemieckim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia angielska z językiem niemieckim, filologia angielska z językiem francuskim, filologia angielska z językiem włoskim, filologia angielska z językiem hiszpańskim, filologia angielska z językiem słoweńskim (s)
 • Filologia germańska, spec. filologia germańska bez specjalności (s)
 • Filologia germańska, ze specjalnością z drugim językiem obcym (s)
 • Drugi język zaawansowany – filologia germańska z językiem angielskim (s)
 • Drugi język od podstaw - filologia germańska z językiem włoskim, filologia germańska z językiem hiszpańskim, filologia germańska z językiem francuskim, filologia germańska z językiem słoweńskim (s)
 • Filologia polska (s)
 • Filologia, spec. filologia hiszpańska + język angielski (s)
 • Filologia, spec. filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem obcym (jęz. francuski od podstaw, drugi język obcy zaawansowany) (s)
 • Filologia, spec. filologia romańska z drugim językiem romańskim (hiszpańskim lub włoskim) (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z rozszerzeniem od II roku: język rosyjski w biznesie i turystyce (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska niezaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym(s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem ukraińskim od podstaw (s)
 • Filologia, spec. filologia rosyjska zaawansowana z językiem angielskim zaawansowanym (s)
 • Filologia, spec. filologia słowiańska (s)
 • Filologia, spec. filologia włoska (s)
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (s)
 • Informacja w środowisku cyfrowym (s)
 • Kulturoznawstwo (s)
 • Lingwistyka dla biznesu (s,z)
 • Logopedia z audiologią (s)
 • Nowe media i kultura cyfrowa (s)
 • Niemcoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-filozoficzno-historyczny
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl
 • Archeologia (s)
 • Etnologia (s)
 • Filozofia (s)
 • Historia sztuki (s,z) 
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska (s)
 • Okcydentalistyka (s)
 • Religioznawstwo (s)
 • Wojskoznawstwo (s)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-fizyki-i-informatyki-stosowanej
www.wfis.uni.lodz.pl
 • Fizyka techniczna , spec. fizyka medyczna (s,i*)
 • Fizyka techniczna , spec. akustyka i realizacja dźwięku (s,i*)
 • Fizyka, spec. fizyka (s)
 • Fizyka, spec. fizyka medyczna (s)
 • Fizyka, spec. nanotechnologia (s)
 • Fizyka, spec. nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i popularyzacja nauki (s)
 • Informatyka, specjalność: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie)
 • Specjalizacja: systemy i aplikacje mobilne (s,z,i)
 • Specjalizacja: algorytmy i programowanie (s,z,i)
 • Specjalizacja: bazy danych i aplikacje internetowe (s,z,i)
 • Specjalizacja: administracja sieciami i systemami informatycznymi (s,z,i)
 • Specjalizacja: grafika użytkowa (s,z,i)


WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-matematyki-i-informatyki
www.math.uni.lodz.pl
 • Analiza danych (s,z,i)  
 • Informatyka, spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych (s,z)
 • Informatyka, studia w języku angielskim (s)
 • Informatyka, spec. grafika komputerowa i projektowanie gier (s,z)
 • Informatyka, spec. logistyka z systemami informatycznymi (s)
 • Matematyka, spec. matematyka ogólna (s)
 • Matematyka, spec. matematyka teoretyczna (s)
 • Matematyka, spec. analiza finansowa (s)
 • Matematyka, spec. matematyka finansowa i aktuarialna (s)
 • Matematyka, spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki (s)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-geograficznych
www.geo.uni.lodz.pl
 • Geografia (s)
 • Geografia, studia w języku angielskim (s)
 • Geomonitoring (s)
 • Klimatologia, studia w języku angielskim (s)
 • Studia regionalne (s)
 • Turystyka i rekreacja (s,z)
WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-nauk-o-wychowaniu
www.wnow.uni.lodz.pl
 • Pedagogika, spec. pedagogika resocjalizacyjna (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej (s,z)
 • Pedagogika, spec. edukacja przez sztukę (s)
 • Pedagogika, spec. edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (s,z)
 • Pedagogika, spec. pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej (s,z)
 • Psychologia, studia jednolite magisterskie, specjalności:
  • psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka (s,z)
  • psychologia zdrowia i kliniczna (s,z)
  • psychologia doradztwa zawodowego i organizacji (s,z)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-prawa-i-administracji
www.wpia.uni.lodz.pl
 • Administracja (s,z)
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (s,w,z)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-studiow-miedzynarodowych-i-politologicznych
www.wsmip.uni.lodz.pl
 • Bezpieczeństwo narodowe (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. media i kultura (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. kultury w dialogu międzynarodowym (s)
 • Międzynarodowe studia kulturowe, spec. Intercultural Communication, studia w języku angielskim (s)
 • Politologia, spec. bezpieczeństwo międzynarodowe (s)
 • Politologia, spec. Security Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Politologia, spec. polityka i zarządzanie w strukturach lokalnych(s)
 • Politologia, spec. kultura polityczna i polityka historyczna (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. polityka międzynarodowa i dyplomacja (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. komunikowanie międzynarodowe (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. dziennikarstwo międzynarodowe (s)
 • Stosunki międzynarodowe spec. Modern German Studies – Studia o Niemczech współczesnych (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Asian Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. International Marketing, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. American Studies, studia w języku angielskim (s)
 • Stosunki międzynarodowe, spec. Estudios Latinoamericanos, studia w języku angielskim i hiszpańskim (s)
 • Studia azjatyckie (s,*)


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.informatory.uni.lodz.pl/wydzial-zarzadzania
www.wz.uni.lodz.pl
 • Analityka biznesu (s,z)
 • Business Management – studia w języku angielskim (s)
 • Management and Finance – studia w języku angielskim (s)
 • Finanse i inwestycje (s,z)
 • Logistyka (s,z)
 • Marketing (s,z)
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami (s,z)
 • Rachunkowość (s,z)
 • Zarządzanie publiczne (s,z)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi (s,z)
 • Zarządzanie, spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu (s,z)
 • Zarządzanie, spec. zarządzanie projektami (s,z)


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
www.informatory.uni.lodz.pl/filia-w-tomaszowie-mazowieckim
www.filia.uni.lodz.pl
 • Administracja (z)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 3,5-letnie)(s,i)
 • Leśnictwo (studia inżynierskie 4-letnie) (z,i)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Turystyka biznesowa (s)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Gastronomia i doradztwo dietetyczne (s)
 • Turystyka i rekreacja, spec. Wellness&SPA i turystyka uzdrowiskowa (s)
 • Zarządzanie, spec. Logistyka i zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie i dystrybucji (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Rachunkowość i zarządzanie finansami (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i inwestycje na rynku kapitałowym (s,z)
 • Zarządzanie, spec. Zarządzanie i ekonomika agrobiznesu (s,z)


STUDIA I STOPNIA– REALIZOWANE NA KILKU WYDZIAŁACH JEDNOCZEŚNIE
 • Nanotechnologia – Wydział Chemii i Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej (s)
 • Geoinformacja – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Matematyki i Informatyki (s)
 • Gospodarka przestrzenna – Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania (s,z)
 • Regionalistyka kulturowa – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Studia Polsko-Niemieckie – Wydział Filologiczny i Uniwersytet w Ratyzbonie (s)
 • Polityka społeczna (s) – Wydział Prawa i Administracji, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze - Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Wydział Chemii, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Geograficznych (s)
 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne – Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Wydział Nauk Geograficznych (s)S - studia stacjonarne
W – studia wieczorowe
Z – studia zaoczne
I – studia inżynierskie
* - pod warunkiem uruchomienia


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec