Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Łódzki

ul. Narutowicza 65, 90-131 Łódź

Telefon:
42 635 41 78, 635 40 86

Fax:
42 665 57 71, 635 40 43

Adres e-mail:
rekrutacja@uni.lodz.pl

Adres www:
www.uni.lodz.pl

Uniwersytet Łódzki

Kierunki studiów I stopnia


Kierunki studiów 2013/2014
studia I stopnia i jednolite studia magisterskieWYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
www.biol.uni.lodz.pl
 • Biologia
 • Biologia, spec. nauczycielska w zakresie nauczania przyrody
 • Biotechnologia
 • Mikrobiologia
 • Ochrona środowiska


WYDZIAŁ CHEMII

www.chemia.uni.lodz.pl
 • Chemia kosmetyczna
 • Chemia, spec. chemia w nauce i gospodarce
 • Chemia, spec. chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
 • Chemia, spec. chemia środowiska
 • Analityka chemiczna

WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY
www.eksoc.uni.lodz.pl
 • Socjologia
 • Praca socjalna
 • Europeistyka
 • Logistyka
 • Logistyka, spec. innowacyjne technologie materiałowe
 • Analityka gospodarcza
 • Analityka społeczna
 • Informatyka i ekonometria
 • Informatyka i ekonometria, spec. eksploracja danych w biznesie
 • Informatyka i ekonometria, studia w języku angielskim
 • Informatyka
 • Finanse i rachunkowość
 • Ekonomia
 • Ekonomia, spec. ekobiznes
 • Ekonomia, spec. ekonomia sektora publicznego
 • Ekonomia, spec. rynek kapitałowy
 • Ekonomia, studia w języku angielskim
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
  spec. finanse międzynarodowe, biznes międzynarodowy, handel zagraniczny
 • Gospodarka przestrzenna
 • Gospodarka przestrzenna, spec. regionalistyka


WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
www.filolog.uni.lodz.pl

 • Filologia polska
 • Literatura i kultura polska
 • Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  spec. dziennikarstwo z językiem i kulturą francuską
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
  spec. dziennikarstwo międzynarodowe
 • Studia polsko-niemieckie (prowadzone razem z Uniwersytetem w Ratyzbonie)
 • Kulturoznawstwo,
  spec. teatrologia, literaturoznawstwo, filmoznawstwo, twórcze pisanie, nowe media
 • Logopedia z audiologią
 • Filologia,
  spec. filologia hiszpańska + język angielski
 • Filologia,
  spec. filologia romańska + drugi język romański (włoski lub hiszpański)
 • Filologia,
  spec. filologia romańska + język angielski
 • Filologia,
  spec. filologia romańska + język niemiecki
 • Filologia,
  spec. filologia romańska + język rosyjski
 • Filologia,
  spec. filologia włoska (ze specjalizacją translatorską)
 • Filologia,
  spec. filologia klasyczna
 • Filologia,
  spec. studia antyczne
 • Filologia,
  spec. studia śródziemnomorskie italianistyczne
 • Filologia,
  spec. studia śródziemnomorskie hellenistyczne
 • Filologia,
  spec. studia śródziemnomorskie italianistyczne z turystyką
 • Filologia,
  spec. studia śródziemnomorskie hellenistyczne z turystyką
 • Filologia,
  spec. filologia rosyjska
 • Filologia,
  spec. filologia rosyjska (od podstaw/zaawansowana) + drugi język obcy zaawansowany– angielski, francuski, niemiecki
 • Filologia,
  spec. filologia rosyjska, specjalizacje: język rosyjski (od podstaw) w turystyce,  język rosyjski (od podstaw) w biznesie
 • Filologia angielska,
  spec. anglistyka (specjalizacja translatorska lub nauczycielska)
 • Filologia angielska,
  spec. filologia angielska z drugim językiem obcym (zaawansowanym lub od podstaw) specjalizacja zawodowa do wyboru: translatorska lub nauczycielska (dwuprzedmiotowa dla języka zaawansowanego; w przypadku języka od podstaw – jednoprzedmiotowa, możliwa specjalizacja w zakresie nauczania II języka na II stopniu)
 • Filologia angielska,
  spec. filologia angielska z wiedzą o kulturze, specjalizacja zawodowa: tłumaczeniowa lub nauczycielska
 • Filologia angielska,
  spec. filologia angielska – translatorska
 • Filologia germańska,
  spec. filologia germańska bez specjalności, filologia germańska z drugim językiem obcym od podstaw (hiszpański, włoski, francuski, rosyjski, słoweński), filologia germańska z historią, filologia germańska z informatyką
 • Filologia germańska,
  spec. filologia germańska z językiem angielskim (jęz. niemiecki od podstaw/zaawansowany)
 • Filologia,
  spec. filologia południowosłowiańska
 • Regionalistyka kulturowa
  (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Nauk Geograficznych)


WYDZIAŁ FILOZOFICZNO-HISTORYCZNY
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl

 • Archeologia
 • Etnologia
 • Filozofia, spec. ogólna, stosowana
 • Okcydentalistyka
 • Philosophy, Public Law, Economy – PPE
 • Historia, spec. ogólnohistoryczna, nauczycielska
 • Historia sztuki
 • Studia bizantyńsko-słowiańskie
 • Stosunki międzynarodowe,
  spec. historia stosunków międzynarodowych, wschodoznawstwo, studia europejskie
 • Turystyka historyczna
 • Archiwistyka
 • Regionalistyka kulturowa
  (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filologicznym oraz Nauk Geograficznych)


WYDZIAŁ FIZYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ
www.wfis.uni.lodz.pl

 • Fizyka,
  spec. fizyka ogólna, fizyka komputerowa, fizyka medyczna, nanotechnologia, bezpieczeństwo radiacyjne w medycynie i energetyce jądrowej, ekonofizyka, fizyka nauczycielska
 • Informatyka,
  specjalność: informatyka stosowana
 • Informatyka,
  specjalność: informatyka stosowana (3,5-letnie studia inżynierskie), spec. systemy i aplikacje mobilne, programowanie i grafika w systemach pomiarowych, bazy danych i aplikacje internetowe, administracja sieciami i systemami informatycznymi


WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
www.math.uni.lodz.pl

 • Matematyka,
  spec. matematyka ogólna, matematyka teoretyczna, analiza finansowa, matematyka finansowa i aktuarialna
 • Matematyka,
  spec. matematyka finansowa
 • Matematyka,
  spec. nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki
 • Matematyka,
  spec. nauczycielska w zakresie matematyki i języka angielskiego
 • Informatyka,
  spec. sieci komputerowe i przetwarzanie danych, grafika komputerowa i projektowanie gier
 • Informatyka,
  spec. logistyka z systemami informatycznymi
 • Informatyka, studia w języku angielskim
 • Geoinformacja
  (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)


WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH
www.geo.uni.lodz.pl

 • Geografia
 • Geomonitoring
 • Turystyka i rekreacja
 • Studia regionalne
 • Gospodarka przestrzenna
  (studia prowadzone wraz z Wydziałem Zarządzania)
 • Geoinformacja
  (studia prowadzone wraz z Wydziałem Matematyki i Informatyki)
 • Regionalistyka kulturowa
  (studia prowadzone wraz z Wydziałami Filozoficzno-Historycznym oraz Filologicznym)


WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
www.wnow.uni.lodz.pl

 • Psychologia, studia jednolite magisterskie
 • Pedagogika,
  spec. pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika w zakresie edukacji dorosłych, pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej, pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej, edukacja przez sztukę, pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika,
  spec. pedagogika w zakresie edukacji regionalnej
 • Pedagogika,
  spec. pedagogika wieku dziecięcego, wspierająca z profilaktyką niedostosowania społecznego, resocjalizacyjna, kultury fizycznej i zdrowotnej, (rok licencjacki dla absolwentów Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu)


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
www.wpia.uni.lodz.pl

 • Prawo, studia jednolite magisterskie
 • Administracja
 • Polityka społeczna (kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ)


WYDZIAŁ STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH I POLITOLOGICZNYCH
www.wsmip.uni.lodz.pl

 • Stosunki międzynarodowe
 • Stosunki międzynarodowe,
  spec. international marketing, studia w języku angielskim
 • Stosunki międzynarodowe,
  spec. niemcoznawstwo
 • Politologia
 • Międzynarodowe studia kulturowe (kierunek unikatowy)
 • Międzynarodowe studia kulturowe,
  spec. International Encounters in Culture – studia w języku angielskim


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA
www.wz.uni.lodz.pl

 • Zarządzanie,
  spec. analityka systemowa i technologie e-biznesu, projektowanie i doskonalenie organizacji, przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami
 • Marketing
 • Zarządzanie publiczne
 • Business Management – studia w języku angielskim
 • Analiza i zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rachunkowość
 • Finanse i inwestycje
 • Logistyka
 • Gospodarka przestrzenna
  (studia prowadzone wraz z Wydziałem Nauk Geograficznych)


MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE
www.wfis.uni.lodz.pl/msmp

 • Biologia, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Biotechnologia, Mikrobiologia,


MIĘDZYWYDZIAŁOWE INDYWIDUALNE STUDIA HUMANISTYCZNE
www.wydzfilhist.uni.lodz.pl/mi.htm

 • filologia polska, kulturoznawstwo, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filologia-specjalność: filologia angielska, filologia-specjalność: filologia germańska, filologia-specjalność: filologia romańska, filologia-specjalność: filologia południowosłowiańska, filologia specjalność: filologia klasyczna, filologia-specjalność: filologia rosyjska, etnologia, filozofia, historia, historia sztuki, stosunki międzynarodowe, międzynarodowe studia kulturowe, politologia


FILIA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM
www.filia.uni.lodz.plSzczegółowe informacje o rekrutacji
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
12. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
13. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
14. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
15. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
16. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
17. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
18. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
21. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
22. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
23. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2014 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec