Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Informacje dodatkowe


BIBLIOTEKA GŁÓWNA IM. ANDRZEJA BARTNICKIEGO 
AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Biblioteka im. Andrzeja Bartnickiego funkcjonuje od 1 czerwca 1995 r. Posiada największe zbiory biblioteczne w grupie bibliotek wyższych szkół niepublicznych. Księgozbiór liczy 150 tys. wol. i jednostek  bibliotecznych. 

Oprócz wydawnictw na tradycyjnych nośnikach gromadzone są również „książki” elektroniczne. Profil księgozbioru jest zgodny z potrzebami nauki i dydaktyki Uczelni. Obok wydawnictw krajowych, w zbiorach znajdują się również publikacje obcojęzyczne. Biblioteka udostępnia 175 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie oraz 650 tytułów archiwalnych. Studenci mogą korzystać z naukowych baz danych także z komputerów domowych. Biblioteka udostępnia swoim czytelnikom polski serwis książek elektronicznych – IBUK Libra (576 tytułów). Powadzi wymianę wydawnictw z 60 bibliotekami uczelni państwowych  i  niepublicznych,  w  tym  zagranicznymi. 

Biblioteka dysponuje 3 czytelniami (ogólną, profesorską i multimedialną), działem informacji naukowej i bibliograficznej, wypożyczalnią oraz magazynami, które mogą pomieścić 300 tys. woluminów.

Informacją o zbiorach jest katalog komputerowy, dostępny w sieci lokalnej i Internecie. Wszystkie prace związane z obsługą użytkowników są w pełni zautomatyzowane (od składania zamówień na książki, drukowania rewersów do powiadomienia o terminie zwrotu materiałów bibliotecznych). 

Biblioteka jest otwarta w dogodnych dla czytelnika godzinach siedem dni w tygodniu. 

W Bibliotece są prowadzone szkolenia dla nowo przyjętych studentów, czytelników indywidualnych, a także lekcje biblioteczne dla uczniów miejscowych  szkół.

Budynek Biblioteki o powierzchni ok. 2000 m2 jest funkcjonalny  i  przyjazny  dla  osób  niepełnosprawnych.


WYDAWNICTWO
 AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Dział wydawnictw powstał jako jedna z pierwszych jednostek Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora (dawniej: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora). Podstawowym zadaniem działu było publikowanie i kolportaż podręczników i innych materiałów służących dydaktyce. W miarę rozwoju uczelni aktywność wydawnicza - odzwierciedlająca dorobek naukowy nauczycieli akademickich i całej Uczelni - rozszerzyła się o monografie i syntezy, tomy źródeł, prace zbiorowe, czasopisma naukowe z zakresu historii, pedagogiki, filologii polskiej, zarządzania, psychologii, nauk politycznych, ochrony środowiska, socjologii. W tym dorobku Wydawnictwa znajdują się publikacje, które powstały w wyniku współpracy naukowej Akademii z innymi środowiskami naukowymi i wydawnictwami w Polsce. Są wśród nich:  
 • Uniwersytet Warszawski
 • Akademia Bydgoska
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Polska Akademia Nauk 
 • Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych im. S. Herbsta 
 • Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki 
 • Muzeum Niepodległości
 • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Wydawnictwo "Aspra"
 • Wydawnictwo Akademickie "Żak"
 • Wydawnictwo Naukowe "Semper"
 • Wydawnictwo "Śląsk". 
Do końca 2011 roku w dorobku Wydawnictwa Akademii, obejmującym publikacje zwarte i wydawnictwa ciągłe, znalazło się ponad 400 tytułów.

Działająca przy Wydawnictwie Księgarnia internetowa oferuje obecnie w dysponendzie wydawniczej około 160 tytułów publikacji zwartych oraz 6 – ciągłych. 

Publikacje AH niejednokrotnie otrzymywały prestiżowe nagrody i wyróżnienia, np. Tygodnika "Polityka", nagrodę "Edukacja XXI", nagrodę Ministra Edukacji i Sportu, nagrodę na najlepszą książkę edukacyjną podczas Targów Książki Akademickiej "ATENA" 2005, a w 2009 r. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, Nagrodę KLIO oraz Nagrodę im. Jerzego Skowronka

Aktywnie promując swoje książki Wydawnictwo AH bierze udział w Targach Książki Historycznej, Targach Książki Akademickiej "Atena", Targach Książki "Edukacja XXI", Olsztyńskich Spotkaniach z Książką.

Chcąc dotrzeć do jak najszerszego grona czytelników Wydawnictwo współpracuje z największymi polskimi księgarniami, wśród nich m.in: 
 • Główna Księgarnia Naukowa im. Bolesława Prusa w Warszawie 
 • Księgarnia wysyłkowa "Lexicon" w Warszawie
 • Księgarnia Historyczna w Warszawie
 • Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki w Warszawie 
 • Biuro Odkryć w Łódzi
 • Antykwariat Bibliofil w Krakowie
 • Księgarnia Studencka w Toruniu
 • Poznańska Księgarnia Naukowa "KAPITAŁKA" 
 • Księgarnia Powszechna w Poznaniu
oraz z hurtowniami książek: 
 • Ogólnopolski System Dystrybucji Wydawnictw AZYMUT Sp. z o.o.
 • Hurtownia Książek "Kodeks 2002" 
 • Hurtownia Książek "AVA" - Warszawa
 • P.H.Kowalska-Hurtownia Książek-Siemiatycze 
 • "Bibliofil"-Łódź


BIURO WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
I MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII HUMANISTYCZNEJ
 IM. ALEKSANDRA GIEYSZTORA

Aktywna współpraca międzynarodowa zajmowała znaczące miejsce w planach założycieli Uczelni. Zaangażowanie w sprawy lokalne i rozwój Mazowsza miały być wsparte otwarciem na świat i dostępem do kontaktów i programów międzynarodowych na najwyższym poziomie. Zagraniczni studenci w Pułtusku i możliwości studiowania zarówno w Pułtusku jak i zagranicą miały sprzyjać promowaniu wielokulturowości oraz integracji europejskiej.

Współpraca zagraniczna Akademii Humanistycznej jest prowadzona na podstawie umów dwustronnych zawartych przede wszystkim z uczelniami zagranicznymi, w związku z realizacją miedzynarodowych programów edukacyjnych. Celem tej współpracy jest podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia i realizacja Procesu Bolońskiego.

Aktualnie Akademia bierze udział w programach: Erasmus+ oraz ERASMUS MUNDUS - BMU-MID i Triple I. 

W latach 2014 - 2020 wchodzi program unijny Erasmus+ na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Akademia złożyła pierwszy wniosek w akcji 1 dot. mobilności edukacyjnej osób. Złożony też został  wniosek w akcji 2 dot. partnerstwa strategicznego w dziedzinie kształcenia -"Educational practices disseminating understanding and knowledge of Jewish cultural heritagein Central-Eastern Europe”
 
Akademia podpisała umowy o współpracy i wymianie studentów i nauczycieli akademickich z uczelniami w następujących krajach:


AZERBEJDŻAN
 • Słowiański Uniwersytet w Baku
BIAŁORUŚ
 • Białoruski Uniwersytet Państwowy w Mińsku
 • Brzeski Państwowy Koledż Politechniczny
CHORWACJA
 • Uniwersytet w Zagrzebiu
FINLANDIA
 • Uniwersytet w Turku
LITWA
 • Uniwersytet w Kłajpedzie
ŁOTWA
 • Bałtycka Akademia Międzynarodowa
MOŁDAWIA 
 • Uniwersytet Państwowy w Cahulu im. B. P. Hasdeu
NIEMCY
 • Uniwersytet Ernst-Moritz-Arndt w Greifswaldzie 
ROSJA
 • Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie
 • Moskiewska Akademia Ekonomii i Prawa
 • Nowogrodzki Uniwersytet Państwowy im. Jarosława Mądrego
 • Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Moskwie
 • Moskiewski Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny
 • Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Techniczny
 • Uniwersytet Państwowy "Wyższa Szkoła Ekonomii" w Moskwie
 • Nowosybirski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny 
TURCJA
 • Uniwersytet Aydin w Istambule
UKRAINA
 • Narodowy Uniwersytet "Akademia Kijowsko-Mohylańska"
 • Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska" w Ostrogu
 • Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie
 • Państwowy Uniwersytet w Dniepropietrowsku
 • Klasyczny Prywatny Uniwersytet w ZaporożuZapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec