Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

ul. Daszyńskiego 17, 06-100 Pułtusk

Telefon:
(23) 692 98 13 do 16

Fax:
(23) 692 53 98

Adres e-mail:
rektorat@ah.edu.pl

Adres www:
www.ah.edu.pl

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora

Informacje o uczelni

Akademia (do roku akademickiego 2005/2006 Wyższa Szkoła) Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora została założona w 1994 r.; jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 41. 

Akademia prowadzi studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym
i niestacjonarnym, a także podyplomowe, na pięciu kierunkach: 
 • Administracja
 • Bezpieczeństwo Narodowe
 • Historia
 • Nauki Polityczne
 • Pedagogika

W latach 1996-2015 Akademię ukończyło ponad 48 000 absolwentów.


Uczelnia ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych na dwóch wydziałach: Historycznym i Nauk Politycznych. W latach 1999-2015 prace doktorskie obroniło 120 osób.

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora jest członkiem Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, należy do European University Association oraz Compostela Grupo De Universidades. Od lat AH zajmuje czołowe miejsca w rankingach organizowanych przez „Perspektywy”, „Rzeczpospolitą”, „Wprost” oraz  „Politykę”. 


CZESNE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

Studia I stopnia
ADMINISTRACJA - profil praktyczny
 • administracja publiczna
 • administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • administracja organów ścigania - kryminalistyka
  i praca dochodzeniowo-śledcza

  opłata roczna
  stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.600 zł

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - profil ogólnoakademicki
 • bezpieczeństwo firm i instytucji
 • bezpieczeństwo międzynarodowe
 • bezpieczeństwo portów lotniczych
 • ochrona informacji niejawnych i prawnie chronionych
 • zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej

  opłata roczna 
  stacjonarne:
  2.000 zł, niestacjonarne 3.500 zł

HISTORIA - profil ogólnoakademicki
 • archeologiczna
 • archiwalno-muzealna
 • historia wojskowości
 • nauczycielska
 • dziedzictwo europejskie

  opłata roczna 
  stacjonarne:
  2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł

PEDAGOGIKA - profil praktyczny

specjalności nauczycielskie:
 • edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

  opłata roczna 
  stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł
specjalności nienauczycielskie:
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej
 • profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  opłata roczna 
  stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł
POLITOLOGIA - profil ogólnoakademicki
 •  dziennikarstwo
 •  marketing i reklama
 • polityczno-prawna
 •  polityka bezpieczeństwa państwa
 •  współpraca międzynarodowa

  opłata roczna 
  stacjonarne:
  2.000 zł, niestacjonarne 3.500 złStudia II stopnia
HISTORIA - profil ogólnoakademicki
 •  archeologiczna
 •  archiwalno-muzealna
 •  historia wojskowości
 •  nauczycielska

  opłata roczna 
  stacjonarne:
  2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł
PEDAGOGIKA - profil ogólnoakademicki

specjalności nauczycielskie:
 •  edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
   z terapią pedagogiczną
 •  pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł

specjalności nienauczycielskie:
 •  doradztwo zawodowe i personalne
 •  pedagogika w zakresie ogólnym
 •  profilaktyka społeczna i resocjalizacja

  opłata roczna 
  stacjonarne:
  2.000 zł, niestacjonarne 3.000 zł
POLITOLOGIA - profil ogólnoakademicki
 •  administracja publiczna
 • bezpieczeństwo publiczne
 •  coaching polityczny
 •  dziennikarstwo 
 •  marketing i doradztwo polityczne
 •  polityczno-prawna
 •  polityka innowacyjna w przedsiębiorstwach
 •  polityka transportowa Unii Europejskiej
 •  współpraca międzynarodowa
 •  zarządzanie bezpieczeństwem
opłata roczna 
stacjonarne: 2.000 zł, niestacjonarne 3.500 złStudia podyplomowe
ADMINISTRACJA
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 •  administracja bezpieczeństwa informacyjnego
 •  administracja publiczna 
 • e-administracja
 •  kontrola i audyt w administracji publicznej
 •  rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 •  studia podatkowe 
opłata 3.000 zł
 •  pozyskiwanie i zarządzanie funduszami europejskimi

  opłata 3.600 zł

HISTORIA
Studia podyplomowe kwalifikacyjne (3 semestry)
 •  historia i społeczeństwo

    opłata 3.750 zł
doskonalące (2 semestry)
 •  rekonstrukcje i turystyka historyczna

    opłata 2.500 zł

PEDAGOGIKA
doskonalące (2 semestry)
 • profilaktyka uzależnień chemicznych, behawioralnych i zachowań ryzykownych

  opłata 3.000 zł
kwalifikacyjne (3 semestry):
 •  edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna)
 •  logopedia
  opłata 3.750 zł

kwalifikacyjne (2 semestry):
 • asystent kulturowy
 • asystent rodziny i koordynator rodzinnej opieki zastępczej
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe 
 • metodyka nauczania języka obcego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • przygotowanie pedagogiczne
 • terapia pedagogiczna

   opłata 3.000 zł

POLITOLOGIA
Studia podyplomowe doskonalące (3 semestry)
 •  wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości

   opłata 3.750 zł
Studia podyplomowe doskonalące (2 semestry)
 •  bezpieczeństwo firm i instytucji
 •  coaching i doradztwo polityczno-medialne
 •  marketing polityczny
 •  zarządzanie bezpieczeństwem
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi

   opłata 3.000 zł

Studia doktorskie

OPŁATA ROCZNA ZA UCZESTNICTWO W SEMINARIUM
HISTORIA
 •  w dyscyplinie historii
            opłata 4.000 zł

POLITOLOGIA
 •  w dyscyplinie nauki o polityce

    opłata 4.500 zł

Zapraszamy!


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec