Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków

Telefon:
12 662 60 14

Fax:
12 637 22 43

Adres e-mail:
info@up.krakow.pl

Adres www:
www.up.krakow.pl

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

O uczelniUniwersytet Pedagogiczny
– Talent, nauka, innowacjeUniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w.Krakowie to najstarsza  uczelnia pedagogiczna w Polsce, która swoje ponad 70-letnie tradycje  i doświadczenie łączy z nowoczesnością i innowacyjnością. 

Oferta uczelni obejmuje kształcenie w zakresie nauk humanistycznych, społecznych, pedagogicznych, przyrodniczych, technicznych oraz artystycznych. Na Uniwersytecie kształci się obecnie ponad 18 tysięcy studentów na 46 kierunkach i blisko 200 specjalnościach. Oferta edukacyjna, odpowiada aktualnym potrzebom rynku pracy, a także oczekiwaniom młodych ludzi i obejmuje studia I i II stopnia, studia doktoranckie i podyplomowe oraz kursy. 

Studenci mogą zdobyć wykształcenie na siedmiu wydziałach:

 • Humanistycznym, 

 • Filologicznym, 

 • Pedagogicznym, 

 • Politologii, 
 • 
Geograficzno-Biologicznym, 

 • Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, 
 • 
Sztuki. Absolwenci Uniwersytetu Pedagogicznego są doskonale przygotowani do podjęcia pracy na odpowiedzialnych stanowiskach. Z sukcesami pracują w szkolnictwie, instytucjach kultury, administracji państwowej oraz w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, a wielu z nich jest cenionymi ekspertami w różnych dziedzinach nauki i biznesu. 

Szczególnie cenione i wspierane są pasje oraz zainteresowania, które studenci mogą rozwijać dzięki różnorodnym projektom. Uczelnia organizuje także wiele wystaw i aktywnie wspiera rozwój artystyczny. 

Poprzez uczestnictwo w licznych organizacjach studenckich i kołach naukowych, sekcjach sportowych, chórze akademickim „Educatus”, internetowym Radiu „Spektrum”, studenci mają możliwość spędzania czasu w sposób przyjemny i pożyteczny.

Działając w oparciu o model kształcenia integralnego, Uczelnia łączy wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Nowoczesne kształcenie studentów opiera się m. in. na międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi z całej Europy (m. in. z Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji). W ramach programu Erasmus Uniwersytet Pedagogiczny współpracuje ze 160 uczelniami partnerskimi. Dzięki zagranicznym stypendiom i wymianie międzynarodowej studenci mogą zdobywać nowe doświadczenia i doskonalić umiejętności językowe.

Uniwersytet Pedagogiczny uczestniczy w międzynarodowej współpracy z ośrodkami naukowymi m.in. z: Ukrainy, Portugalii, Szwecji, Bułgarii, Francji. Dzięki stypendiom  i wymianie międzynarodowej nasi studenci zdobywają nowe doświadczenia i doskonalą umiejętności językowe. 

Infrastruktura Uniwersytetu Pedagogicznego składa się obecnie z blisko 20 obiektów. Do Uniwersytetu Pedagogicznego należy także najwyżej położone w Polsce uniwersyteckie obserwatorium astronomiczne, zlokalizowane w Gorcach, na szczycie góry Suhora. Ważnym zapleczem uczelni jest nowoczesne Akademickie Centrum Hotelowe obejmujące domy studenckie „Za Kolumnami” i „Krakowiak”, które są jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce! 

Nasi studenci mogą zawsze liczyć na pomoc wykwalifikowanej kadry Biura Rekrutacji, które oferuje profesjonalne doradztwo podczas przyjęcia na studia, także dla obcokrajowców. Biuro Spraw Studenckich zapewnia pomoc w sprawach socjalno-bytowych. Osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Biuro Karier oferuje natomiast profesjonalne spotkania z doradcami zawodowymi, jak również liczne certyfikowane warsztaty. 

Dopełnieniem oferty Uniwersytetu Pedagogicznego jest cieszące się dużą popularnością Centrum Sportu i Rekreacji, składające się z nowoczesnego zaplecza sportowego (m. in. pływalni, siłowni, sauny, sal gimnastycznych, sal fitness). W ramach zajęć z wychowania fizycznego Centrum Sportu i Rekreacji (CSiR) daje możliwość uprawiania sportów (zimowych i letnich), np.: turystyka rowerowa, kajakarstwo, aerobik, joga, kulturystyka, pilates, piłka nożna, tenis stołowy, zajęcia taneczne, koszykówka, siatkówka. Uniwersytet Pedagogiczny jest istotnym ogniwem życia społecznego, i podejmuje wiele ważnych dla regionu inicjatyw edukacyjnych, kulturalnych oraz gospodarczych.


STUDIA
OFERTA NA ROK 2018/2019


JEDNOLITE MAGISTERSKIE
 • prawo
 • psychologi


STUDIA I STOPNIA 

 • Elektroniczna rejestracja na studia
 • kierunki:
 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • architektura informacji
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • bezpieczeństwo państwa
 • bioinformatyka
 • biologia
 • digital design
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • logopedia
 • malarstwo
 • matematyka
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • ochrona środowiska
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • sztuka i media
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
   


STUDIA II STOPNIA 

 • administracja
 • archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • art & design
 • bezpieczeństwo państwa
 • biologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka - mediacje i negocjacje
 • filologia
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • grafika
 • historia
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • logopedia
 • matematyka
 • ochrona środowiska
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe


STUDIA PODYPLOMOWE

Studia podyplomowe - Informator on-line:  
www.wsp.krakow.pl/main/?page=informator


Zapraszamy do skorzystania z oferty studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. 

Studia podyplomowe realizowane w naszej Uczelni są propozycją dla osób, które chcą doskonalić, poszerzać horyzonty, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy bogatą ofertę studiów podyplomowych dostosowaną do wymagań rynku pracy i spełniającą najwyższe europejskie standardy.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie prowadzi dwa rodzaje studiów podyplomowych:
 • kwalifikacyjne - dające nowe kwalifikacje zawodowe,
 • doskonalące - służące doskonaleniu posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych. Mogą być finansowane - częściowo lub w całości - ze środków pozauczelnianych. W takim przypadku słuchacz ponosi koszty uzależnione od wysokości dofinansowania.DOMY STUDENCKIE

Uczelnia posiada bardzo dobrą bazę noclegową. Wysoki standard Akademickiego Centrum Hotelowego, obejmującego domy studenckie "Za Kolumnami" i "Krakowiak" sprawia, że są one jednymi z najlepszych i najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce!  Warto dodać, iż w DS. „Za Kolumnami” mieści się  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, oferujące profesjonalną pomoc osobom niepełnosprawnym.
Zapraszamy!


Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków
tel. informacja: (12) 662 60 14, fax: (12) 637 22 43
www.up.krakow.pl 

Informacje dla kandydatów:
www.up.krakow.pl/main/?page=rekrutacja 
Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich
ul. Podchorążych 2, pok. 29
tel. (12) 662 60 93
Zapisz
Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec