Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Policealne Studium Plastyczne COLLAGE

ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa

Telefon:
22 877 26 45

Fax:
22 877 26 45

Adres e-mail:
collage@collage.edu.pl

Adres www:
www.collage.edu.pl

Policealne Studium Plastyczne COLLAGE

O szkole

COLLAGE jest dwuletnią szkołą prywatną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.
Właścicielem i dyrektorem Studium jest mgr Halina Zadrąg.
Nauka w Studium dziennym i zaocznym trwa dwa lata (4 semestry).

Zajęcia prowadzone są w systemie:
 • dziennym
  od poniedziałku do czwartku w godz. 8.30 - 15.00
 • zaocznym
  co druga sobota i niedziela w godz. 9.00 - 19.00.
Jednostką organizacyjną są lekcje - 90 min.

Każdy semestr kończy się sesją egzaminacyjną (styczeń i czerwiec).

Sesja poprawkowa dotyczy studentów, którym z różnych przyczyn nie udało się w sesji egzaminacyjnej zaliczyć pozytywnie przedmiotów w ilości mniejszej niż 50%.
 • wrzesień dla sesji letniej
 • luty dla sesji zimowej
Egzaminy dyplomowe
 • dopuszczone są osoby, które otrzymały absolutorium (pozytywnie zaliczyły wszystkie semestry)
 • terminy wyznacza Dyrektor, a zatwierdza Rada Pedagogiczna.
Egzamin dyplomowy składa się z trzech części:
 • egzaminu zawodowego zgodnie z specjalnością
 • aneksu z malarstwa (minimum 3 prace)
 • egzaminu teoretycznego z historii sztuki

Gwarantujemy:

 • miłą i życzliwą atmosferę
 • wysoki poziom nauczania np. autorskich programów
 • grupy 15 osobowe
 • środki dydaktyczne
 • dwie pracownie komputerowe i internet
 • pracownie malarską i rysunku (sztalugi)
 • praktyki zawodowe w IV semestrze (studium dzienne)
 • ferie ustawowe
 • plenery rzeźby, malarstwa, fotografii
Po zakończeniu nauki nadajemy dyplom państwowy plastyka o wybranej specjalności. W Studium obowiązuje autorski program nauczania. Naszym atutem jest: doskonała kadra nauczycielska (artyści - absolwenci ASP, prac. naukowi), życzliwa i przyjazna atmosfera oraz bogate wyposażenie pracowni komputerowych. Pracujemy na sprzęcie IBM PC oraz Macintosh (również iMac) w oparciu o licencjonowane programy graficzne Adobe(Illutrator, Photoshop, Go live, 3D, In Design i inne), Flash, QuarkXPress, Archi Cad 15.


Specjalizacje


Zawód plastyk, specjalność :

reklama wizualna

Przedmioty : rysunek (4 sem.), malarstwo (4 sem.), podstawy projektowania (1 sem.), projektowanie graficzne (4 sem.), reklama (2 sem.), grafika komputerowa (4 sem.), fotografia (3 sem.), grafika wydawnicza (2 sem.), historia sztuki (4 sem.), rzeźba (3 sem.).

Na zajęciach rysunku i malarstwa przy sztalugach konsultacje są indywidualizowane. Wykłady z historii sztuki ilustrowane są multimedialnie. Organizujemy wyjścia na wystawy. Praktyki zawodowe obowiązują studentów Studium dziennego i odbywają się w IV semestrze (kwiecień lub maj). Plenery

Zawód plastyk, specjalność :

techniki graficzne - grafika komputerowa

  Przedmioty:

  • przez 4 semestry: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa, historia sztuki, (Studium dzienne).
  • przez 3 semestry: fotografia, rzeźba
  • przez 2 semestry: podstawy projektowania, projektowanie graficzne
  • przez 1 semestr: reklama.

Na zajęciach rysunku i malarstwa przy sztalugach konsultacje są indywidualizowane. Wykłady z historii sztuki ilustrowane są slajdami. Organizujemy wyjścia na wystawy. Praktyki zawodowe obowiązują studentów Studium dziennego i odbywają się w IV semestrze (kwiecień lub maj). Plenery

Zawód plastyk, specjalność :

projektowanie i dekorowanie wnętrz

Przedmioty : rysunek; malarstwo; projektowanie wnętrz; podstawy kompozycji; rysunek techniczny; projektowanie graficzne; fotografia; grafika komputerowa (programy użytkowe ArchiCad 15); historia sztuki; aranżacja przestrzeni.

Zdobycie zawodu projektanta wnętrz umożliwia absolwentowi podjęcie pracy :

 • we własnej firmie wnętrzarskiej,
 • w agencji architektonicznej,
 • w pracowniach dekoratorskich,
 • w organizowaniu działalności wystawienniczej,
 • przy projektowaniu scenografii TV.

Wymagania psychofizyczne :

 • dobry stan zdrowia
 • dobry wzrok
 • dobra sprawność fizyczna i manualna


Program


Plan nauczania obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego i kierunkowego. Z charakteru szkoły wynika, że podstawową rolę w procesie kształcenia pełnić będą przedmioty praktyczne.

Przedmioty podstawowe:
 • historia sztuki ; dr Piotr Lasek
 • podstawy projektowania ; mgr sztuki Jarosław Bartołowicz,
  mgr sztuki Bogusław Cichocki
 • projektowanie i dekorowanie wnętrz ; mgr inż. arch. Alina Badora- Gniezdzia
 • rysunek artystyczny ; mgr sztuki Irena Rudnicka
 • malarstwo ; mgr sztuki Irena Rudnicka
 • rzeźba; mgr sztuki Bogusław Cichocki
 • fotografia; mgr sztuki Jarosław Bartołowicz
Przedmioty kierunkowe:
 • warsztaty komputerowe; mgr sztuki Adam Kędzierski
 • modelowanie komputerowe Sketch UP, ArchiCad 15 mgr inż. archit. Michał Koć
 • projektowanie i dekorowanie wnętrz; mgr inż. arch Agata Rybicka – Jasińska
 • projektowanie graficzne ; mgr sztuki Jarosław Bartołowicz, mgr sztuki Bogusław Cichocki
 • fotografia ; mgr sztuki Jarosław Bartołowicz
 • kreacja przestrzeni ; mgr sztuki Bogusław Cichocki
Przedmioty fakultatywne:
 • podstawy przedsiębiorczości i marketingu
 • seminaria dyplomowe

  Efektem jest państwowy dyplom Ministerstwa Kultury.

Rekrutacja

Nabór kandydatów do Studium prowadzimy dwa razy do roku.
 • w styczniu na semestr letni (luty - czerwiec)
 • od maja do 31 sierpnia na semestr zimowy (wrzesień - styczeń).
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły średniej.

Słuchacz otrzymuje nieodpłatnie:
 • indeks
 • legitymację szkolną
 • zaświadczenie o nauce w Studium
 • dyplom ukończenia Studium nadający zawód plastyka o wybranej specjalności.

Przyszły student powinien charakteryzować się następującymi cechami:

 • wrażliwość artystyczna
 • zdolności twórcze
 • wyobraźnia przestrzenna
 • poczucie obowiązku, odpowiedzialności
 • gotowość do samokształcenia

Przeciwwskazania zdrowotne:

 • zaburzenia psychiczne
 • daltonizm
 • osłabiony wzrok

Nauka w Studium jest płatna. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń i wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Ilość miejsc jest ograniczona.
Zapraszamy !

www.collage.edu.pl


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec