Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Politechnika Śląska

ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice

Telefon:
32 237 19 87, 32 237 23 62

Adres e-mail:
rd1@polsl.pl

Adres www:
www.rekrutacja.polsl.pl

Politechnika Śląska

O UczelniPolitechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

W tegorocznym w rankingu studiów inżynierskich Perspektywy Politechnika Śląska zajęła czwarte miejsce w Polsce. Dwa spośród blisko 60 oferowanych przez uczelnię kierunków uznano za najlepsze w kraju, dwa zajęły drugie miejsca, a jeden uplasował się na trzeciej pozycji. Obecnie na 15 wydziałach Politechniki Śląskiej prowadzonych jest prawie 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na Politechnice Śląskiej można studiować
 • administrację, 
 • analitykę biznesową, 
 • socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami,
 • filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) 
 • pedagogikę. 
Dziewięć wydziałów, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych oraz Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały zlokalizowane są w Katowicach i dwa w Zabrzu, dzięki czemu uczelnia obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego.
Aktualnie Politechnika Śląska kształci 21,5 tys. studentów, w tym 15,5 tys. na studiach stacjonarnych. Uczelnia oferuje studia I stopnia (inżynierskie i licencjackie), II stopnia – magisterskie, III stopnia – doktoranckie oraz podyplomowe. Studia prowadzone są w systemie stacjonarnym oraz niestacjonarnym – zaocznym lub wieczorowym. Na sześciu wydziałach Politechniki Śląskiej istnieje możliwość bezpłatnej nauki na studiach I stopnia w języku angielskim.

Do tej pory Politechnika Śląska wypromowała blisko 181 tys. inżynierów, ponad 4,6 tys. doktoratów i blisko 900 habilitacji. Absolwenci uczelni nierzadko zajmują stanowiska kierownicze, dyrektorskie oraz wysokie pozycje w korporacjach przemysłowych, czego dowodzą liczne rankingi prowadzane przez niezależne ośrodki badawcze. Z raportu przeprowadzonego przez firmę Sedlak & Sedlak wynika, że co dwunasty prezes w Polsce ukończył studia właśnie na Politechnice Śląskiej. Z kolei według dziennika „Rzeczpospolita” gliwicka uczelnia znajduje się na czwartym miejscu w kraju pod względem kształcenia ludzi sukcesu.

Bogata oferta dydaktyczna i wysoka jakość kształcenia sprawiają, że Politechnika Śląska od lat należy do ścisłej czołówki polskich uczelni technicznych, o czym świadczą wysokie miejsca w rankingach szkół wyższych. Swoją silną pozycję potwierdza dorobkiem naukowym i dydaktycznym wybitnych specjalistów oraz licznymi sukcesami na skalę ogólnopolską i międzynarodową. Studia na Politechnice Śląskiej to szansa na współpracę z wieloma firmami, które chętnie zatrudniają absolwentów uczelni. Według tygodnika „Wprost” uczelnia znajduje się na czwartym miejscu wśród uczelni w Polsce, których absolwenci są najbardziej poszukiwani przez pracodawców. Absolwenci Politechniki Śląskiej w rok po ukończeniu studiów zarabiają najwięcej spośród absolwentów wszystkich szkół wyższych woj. śląskiego (Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, Sedlak&Sedlak). Nowością w ofercie dydaktycznej Politechniki Śląskiej są studia dualne, które stwarzają studentom możliwość jednoczesnego studiowania i pracy – za wynagrodzeniem – już od pierwszego roku studiów. W roku akademickim 2017/2018 możliwość studiowania w takim systemie oferuje Wydział Mechaniczny Technologiczny na kierunku mechanika i budowa maszyn o profilu praktycznym.
Szkoła oferuje swoim studentom możliwość zagranicznego wyjazdu stypendialnego do jednej z ponad dwustu uczelni na całym świecie. Szerokie kontakty zarówno z zagranicznymi, jak i krajowymi ośrodkami naukowymi, znakomicie wykwalifikowana kadra oraz prowadzone badania naukowe skierowane na aktywną współpracę z przemysłem, zapewniają wysoki poziom nauczania na Politechnice Śląskiej. To tutaj rodzą się nowe pomysły i rozwiązania, które pozwalają na realizację wielostronnej współpracy naukowej w wielu istotnych dla gospodarki dziedzinach i sprawiają, że Politechnika Śląska jest aktywnym graczem w zakresie innowacji i nowych technologii, niezbędnych w gospodarce opartej na wiedzy.


Nowości w ofercie edukacyjnej Politechniki Śląskiej na rok akademicki 2017/2018:
 • Analityka biznesowa 
  (Wydział Organizacji i Zarządzania)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny 
  (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Budownictwo podziemne 
  (Wydział Budownictwa)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi 
  (Wydział Górnictwa i Geologii)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa 
  (Wydział Chemiczny)
 • Inżynieria produkcji 
  (Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii)
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem 
  (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki)
 • Zarządzanie projektami 
  (Wydział Organizacji i Zarządzania)


Politechnika Śląska
oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):
 • I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),
 • II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),
 • III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,
 • podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.
Politechnika Śląska oferuje edukację na blisko 60 kierunkach obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można studiować administrację, analitykę biznesową, socjologię i zarządzanie, w tym zarządzanie projektami, a także filologię (angielską, francuską, hiszpańską, niemiecką i włoską) oraz pedagogikę. Kształcenie realizowane jest w 15 jednostkach zlokalizowanych z Gliwicach, Katowicach i Zabrzu.


 • Architektura
  (S I i II, N II)
 • Architektura wnętrz – profil praktyczny
  (S I i II)
 • Automatyka i robotyka
  (S I i II, NZ I i II)
 • Automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja, informatyka
  (w jęz. angielskim)

  (S I i II)
 • Biotechnologia
  (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja
  (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka
  (S I i II, NZ I i II)
 • Teleinformatyka
  (S I i II)
 • Budownictwo
  (S I i II, NZ I i II) 
 • Budownictwo (w jęz. angielskim)
  (S I i II)
 • Budownictw podziemne
  (S I, NZ I)
 • Biotechnologia
  (S I i II)
 • Chemia
  (S I i II)
 • Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
  (S I)
 • Technologia chemiczna
  (S I i II, NZ II)
 • Technologia i inżynieria chemiczna (w jęz. angielskim)
  (S I i II)
 • Elektronika i telekomunikacja
  (S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika
  (S I i II, NZ I i II)
 • Elektrotechnika (w jęz. angielskim)
  (S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka – profil praktyczny
  (S I, NZ I)
 • Informatyka
  (S I, NZ I)
 • Mechatronika
  (S I i II, NZ I i II)
 • Automatyka i informatyka przemysłowa – profil praktyczny
  (S I, NZ I)
 • Gospodarka surowcami mineralnymi
  (S I i II, NZ I i II)
 • Górnictwo i geologia
  (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa
  (S I i II, NZ I i II)
 • Inżynieria biomedyczna
  (S I i II, NZ I i II)
Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 
 • Informatyka przemysłowa – profil ogólnoakademicki
  (NW I, S II, NW II)
 • Informatyka przemysłowa – profil praktyczny
  (SI)
 • Inżynieria materiałowa
  (S I i II, NW II)
 • Inżynieria produkcji
  (S I, NZ I)
 • Technologie metali
  (S I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  (S I i II, NZ I, NW II)
 • Biotechnologia
  (S I, S II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Energetyka
  (S I i II, NZ I i II)
 • Energetyka (w jęz. angielskim)
  (S I i II)
 • Inżynieria bezpieczeństwa
  (S I i II)
 • Inżynieria środowiska
  (S I i II, NZ I i II)
 • Mechanika i budowa maszyn
  (S I i II)
 • Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  (S I)
 • Matematyka
  (S I i II, NZ I i II)
 • Informatyka – profil praktyczny
  (S I, NZ I)
 • Automatyka i robotyka
  (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Informatyka stosowana z komputerową nauką o materiałach
  (S I, NZ I)
 • Inżynieria materiałowa
  (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Mechanika i budowa maszyn – profil ogólnoakademicki
  (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Mechanika i budowa maszyn – profil praktyczny, studia dualne
  (S I)
 • Mechatronika
  (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Nanotechnologia i technologie procesów materiałowych
  (S I i II, NZ I i II – w jęz. polskim lub angielskim)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  (S I i II, NZ I i II)
 • Administracja
  (S I, NZ I)
 • Analityka biznesowa
  (S I, NZ I)
 • Logistyka
  (S I i II, NZ I i II)
 • Socjologia
  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie
  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
  (S I i II, NZ I i II)
 • Zarządzanie projektami
  (S I i II, NZ I i II)
 • Transport
  (S I i II, NZ I i II)
 • Transport kolejowy – profil praktyczny
  (SI, NZ I)
 • Filologia – język angielski
  (S I, NZ I)
 • Filologia – język francuski
  (S I, NZ I)
 • Filologia – języka hiszpański
  (S I, NZ I)
 • Filologia – język niemiecki
  (S I, NZ I)
 • Filologia – język włoski
  (S I, NZ I)
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z pedagogiką specjalną
  (S I i II*, NZ I i II*)
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
  (S I, NZ I)
 • Pedagogika rewalidacyjna z informatyką w kształceniu specjalnym w zakresie surdopedagogiki
  (S I, NZ I)
 • Terapia pedagogiczna z elementami neuroedukacji
  (S II*, NZ II*)
Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne
 • Fizyka techniczna – profil praktyczny
  (S I*)


Legenda:
S – studia stacjonarne (dzienne)
NZ – studia niestacjonarne zaoczne
NW – studia niestacjonarne wieczorowe
I – studia pierwszego stopnia
II – studia drugiego stopnia
* studia zostaną uruchomione po uzyskaniu uprawnienia na podstawie decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego


kliknij aby pobrać :


Politechnika Śląska
ul. Akademicka 2A
44-100 Gliwice
tel. 32 237 11 81
e-mail: rd1@polsl.pl
www.polsl.pl

udziela informacji kandydatom na studia, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00
ul. Akademicka 2A (pok. 34, 36, 38), 44-100 Gliwice
tel. 32 237 19 87, 32 237 23 62
tel. 32 237 11 90 (studia podyplomowe)Zapraszamy:

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec