Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

ul. Stawowa 24, 50-018 Wrocław

Telefon:
71 344 28 77/78

Fax:
71 343 85 92

Adres e-mail:
farmadent@wp.pl

Adres www:
www.farmadent.wroclaw.pl

Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

Higienistka stomatologiczna

rok powstania 1985Higienistka stomatologiczna (higienista stomatologiczny) tworzy średni personel medyczny związany z profilaktyką stomatologiczną.

W naszym kraju zawód higienistki stomatologicznej jest bardzo młodym i dynamicznie rozwijającym się. W krajach zachodnich, gdzie profilaktyka jest na bardzo wysokim poziomie, higienistka stomatologiczna pełni ważną i odpowiedzialną funkcję.

GŁÓWNE ZADANIA HIGIENISTKI to:
 • prowadzenie stomatologicznej edukacji zdrowotnej,
 • asystowanie lekarzowi przy zabiegach,
 • usuwanie złogów nazębnych,
 • lakowanie zębów,
 • opieka nad gabinetem stomatologicznym.
Zawód ten umożliwia szybkie podjęcie pracy, gdyż zapotrzebowanie na higienistów stomatologicznych coraz bardziej wzrasta.

PODSTAWOWE MIEJSCA PRACY HIGIENISTEK STOMATOLOGICZNYCH to:
 • wszelkiego typu poradnie,
 • ośrodki zdrowia,
 • zakłady specjalistyczne,
 • gabinety stomatologiczne.
Swoje umiejętności słuchacze kierunku zdobywają w nowoczesnych gabinetach szkolnych oraz w ramach praktyk zawodowych w gabinetach prywatnych i państwowych na terenie całego miasta.
Kandydatka na higienistkę stomatologiczną to: sprawna fizycznie i zręczna manualnie osoba, posiadająca uzdolnienia plastyczne, zmysł estetyczny, komunikatywna, odznaczająca się dobrą dykcją oraz umiejętnościami narracji, a także dokładnością i cierpliwością.

W szkole na kierunku higienistka stomatologiczna słuchacze wnoszą wpłatę na Lokalny Komitet Narodowego Czynu Pomocy Szkole w wysokości 100,- zł w semestrze.

PRZECIWWSKAZANIA ZDROWOTNE DO ZAWODU:
 • choroby zakaźne,
 • epilepsja,
 • ułomności fizyczne,
 • wady wymowy,
 • tiki.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK:
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decydują:
 • brak przeciwwskazań lekarskich do nauki w zawodzie,
 • pozytywny wynik egzaminu wstępnego: rozmowa kwalifikacyjna - przy zgłoszeniu się większej liczby kandydatów niż ustalony limit.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Collegium Civitas
Warszawa, mazowieckie
2. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
3. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
4. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
5. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
6. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
8. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
9. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
14. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
15. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
16. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
17. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
18. Artystyczne Policealne Studium Zawodowe STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
19. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. „Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie
Kraków, małopolskie
22. Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych
Katowice, śląskie
23. Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Wrocław, dolnośląskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2015 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec