Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia

Telefon:
58 621 70 41

Fax:
58 620 67 01

Adres e-mail:
promocja@am.gdynia.pl

Adres www:
www.am.gdynia.pl

Akademia Morska w Gdyni

O uczelni


Szkoła Morska została założona w 1920 roku w Tczewie, z czasem przeniesiona do Gdyni, dziś nosi nazwę Akademii Morskiej.

Jest największą państwową uczelnią morską w Polsce i jedną z największych w Europie. Misją Akademii Morskiej jest kształcenie kadr oficerskich dla floty handlowej oraz menedżerskich dla przedsiębiorstw lądowego zaplecza gospodarki morskiej, spełniające krajowe, europejskie i światowe wymagania edukacyjne i dające absolwentom podstawy kariery zawodowej w warunkach gospodarki globalnej na rynku pracy.

Od lat Akademia Morska w Gdyni ściśle współpracuje z zagranicznymi uczelniami: Hochschule Bremenhaven, Shanghai Maritime University, Haiphong Maritime University, Malmoe World Maritime University, Cork Institute of Technology, Universidad de A Coruna, Escola Nautica Infante D. Henrique, Erasmushogeschool Brussels, Admiral Makarov State Maritime Academy, Istanbul Technical University, University of Perugia, Kymenlaakso Polytechnic.

Akademia Morska w Gdyni jest armatorem statków szkolnych: "Dar Młodzieży" i "Horyzont II" pełniących istotna rolę w praktycznym przygotowaniu studentów do pracy na morzu. Na "Darze Młodzieży" kształceni są przede wszystkim studenci-nawigatorzy. Na "Horyzoncie II", którego konstrukcja i wyposażenie odpowiadają najnowszym wymaganiom międzynarodowych konwencji morskich, prowadzone są wszystkiego rodzaju praktyki morskie. Warunki techniczne pozwalają również na prowadzenie prac badawczych uczelni.

Odwiedź naszą stronę internetową lub profil na Facebook.


Kierunki studiów


Wydział Elektryczny

ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 621-99-38, (58) 690-16-51
Komisja Rekrutacyjna: tel. (58) 690-12-97,
 e-mail:wedt@am.gdynia.pl

Na Wydziale Elektrycznym prowadzone są zajęcia na dwóch nowoczesnych kierunkach technicznych:
ELEKTROTECHNIKA oraz ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na niestacjonarnych.

 • Kierunek: Elektrotechnika
Specjalności:
• Elektroautomatyka Okrętowa – specjalność morska (SS, SN)
• Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS, SN)

 • Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Specjalności:
• Elektronika Morska – specjalność morska (SS, SN)
• Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach
stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na niestacjonarnych.

 • Kierunek: Elektrotechnika
Specjalności:
• Elektroautomatyka – specjalność lądowa (SS, SN)
• Komputerowe Systemy Sterowania – specjalność lądowa (SS,SN)

 • Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
• Elektronika Morska – specjalność lądowa (SS, SN)
• Systemy i Sieci Teleinformatyczne – specjalność lądowa (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne
SN – Studia Niestacjonarne


Wydział Mechaniczny

ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
tel. (58) 621-89-97, (58) 690-13-21
Komisja Rekrutacyjna: tel.(58) 690-14-10,
e-mail:rwm@am.gdynia.pl
www.wm.am.gdynia.pl

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów na potrzeby gospodarki morskiej i lądowej na kierunku:
MECHANIKA i BUDOWA MASZYN

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach 
stacjonarnych, 4 lata (8 semestrów) na studiach niestacjonarnych.

 • Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS - 8 semestrów)
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych – specjalność morska (SN)
• Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS,SN)
• Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS, SN)
• Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS,SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają1,5 roku (3 semestry) na studiach
stacjonarnych, 2 lata (4 semestry) na studiach niestacjonarnych.

 • Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych – specjalność morska (SS)
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych – specjalność morska (SN)
• Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych – specjalność lądowa (SS,SN)
• Inżynieria Eksploatacji Instalacji – specjalność lądowa (SS, SN)
• Eksploatacja Siłowni Okrętowych 2 - specjalność morska (SS - 4 semestry, SN)
• Inżynieria Produkcji – specjalność lądowa (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne
SN – Studia NiestacjonarneWydział Nawigacyjny

Al. Jana Pawła II 3
81-345 Gdynia
Studia stacjonarne:
tel. (58) 620-26-74, (58) 690-11-44
Studia niestacjonarne:
tel. (58) 620-26-74, (58) 690-11-05
Komisja Rekrutacyjna: tel. (58) 690-11-00, 
e-mail:rwn@am.gdynia.pl


Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunkach:
NAWIGACJA oraz TRANSPORT.

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.

 • Kierunek: Nawigacja
Absolwent otrzymuje dodatkowo dyplom oficera marynarki handlowej. Studia trwają 4 lata
(8 semestrów).

Specjalność:
• Transport Morski (SS, SN)

 • Kierunek: Transport
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów)

Specjalność:
• Transport i Logistyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry).

 • Kierunek: Nawigacja
Specjalności:
• Transport Morski (SN)
• Technologie Offshorowe (SS, SN)
• Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS)
• Żegluga Arktyczna (SS)
• Systemy Bezpieczeństwa Morskiego (SN)
• Inżynieria Ruchu Morskiego (SN)

 • Kierunek: Transport
Specjalność:
• Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)

SS – Studia Stacjonarne
SN – Studia NiestacjonarneWydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Studia stacjonarne:
tel. (58) 621-95-98, (58) 690-12-15
Komisja Rekrutacyjna: tel. (58) 690-16-32, (58) 690-16-22,
 e-mail:rswpit@am.gdynia.pl
Studia niestacjonarne:
tel.: (58) 661-68-92, (58) 690-15-34
Komisja Rekrutacyjna: tel. (58) 690-15-34, (58) 690-16-75, 
e-mail:rnwpit@am.gdynia.pl


Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci specjalistów na poziomie europejskim na dwóch kierunkach:
ZARZĄDZANIE i TOWAROZNAWSTWO

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 • Kierunek: Zarządzanie
Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. Studia trwają 3 lata (6 semestrów).

Specjalności:
• Informatyka w transporcie i handlu (SN)
• Internet i multimedia w zarządzaniu (SS, SN)
• Logistyka i handel morski (SS, SN)
• Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SN)
• Zarządzanie informacją w administracji publicznej (SN)
• Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

 • Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Specjalności:
• Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
• Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
• Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
• Usługi żywieniowe i dietetyka (SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 • Kierunek: Zarządzanie
Absolwent otrzymuje dyplom magistra. Studia trwają 2 lata (4 semestry).

Specjalności:
• Informatyka w transporcie i handlu (SN)
• Logistyka i handel morski (SS, SN)
• Nowoczesne narzędzia zarządzania (SS, SN)
• Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw (SS, SN)
• Zarządzanie kapitałem ludzkim (SS, SN)
• Zarządzanie projektami Unii Europejskiej (SN)
• Zarządzanie przedsiębiorstwem (SS, SN)

 • Kierunek: Towaroznawstwo
Absolwent otrzymuje dyplom magistra lub magistra inżyniera. Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku
(3 semestry).

Specjalności:
• Handel i usługi – menedżer produktu (SS, SN)
• Menedżer produktu kosmetycznego (SN)
• Organizacja usług turystyczno – hotelarskich (SS, SN)
• Towaroznawstwo i zarządzanie jakością (SS, SN)
• Usługi żywieniowe i dietetyka (SS, SN)

Zasady rekrutacji na bieżąco dostępne na stronie internetowej Uczelni

Zapraszamy na dni otwarte oraz Bałtycki Festiwal Nauki.

Bądź na fali – studiuj z nami


     

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec