Dolnośląska Szkoła Wyższa

Kursy i szkoleniaKursy i szkolenia

 • ArcGIS. Tworzenie i publikacja map
 • ArcGIS. Analizy przestrzenne
 • ArcGIS. Analizy sieciowe
 • ArcGIS. Wizualizacje trójwymiarowe
 • ArcGIS. Analizy geodezyjne i katastralne
 • Geodezja i kartografia w systemach GIS
 • Fotogrametria satelitarna, lotnicza i naziemna w systemach GIS
 • psychomanipulacja w miejscu pracy - kurs doskonalący
 • psychomanipulacja w życiu codziennym: rozpoznawanie i przeciwdziałanie - kurs doskonalący
 • rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie - kurs doskonalący
 • rozwój kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie - kurs doskonalący
 • nauczyciel i rodzic – na ścieżkach współpracy (cz. 1.)
 • nauczyciel i rodzic – na ścieżkach współpracy (cz. 2.)
 • dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym
 • dzieci i młodzież a środki zmieniające nastrój (alkohol narkotyki, leki, dopalacze)
 • mediacje
 • trening zastępowania agresji (ART®) wg A. Goldsteina / B. Glicka
 • muzykoterapia dziecięca
 • muzyczna psychomotoryka w przedszkolu
 • terapeutyczne wykorzystanie warsztatów artystycznych. Metody pracy dla nauczycieli (cz. I. – wspomaganie)
 • terapeutyczne wykorzystanie warsztatów artystycznych. Metody pracy dla nauczycieli (cz II - rozwijanie)
 • aktywizacja psychoruchowa najmłodszych z wykorzystaniem piłek edukacyjnych „Edubal”
 • wspieranie rozwoju dziecka w oparciu o koncepcję psychomotoryki
 • wykorzystanie testów psychomotorycznych w ocenie rozwoju dziecka
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 • holistyczny i dynamiczny charakter procesu diagnostycznego dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi (część 1)
 • procedury tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPET)
 • diagnoza zagrożenia przemocą szkolną
 • diagnoza zagrożenia narkomanią na użytek szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego
 • wyuczona bezradność intelektualna – diagnoza zjawiska i przeciwdziałanie
 • uczeń zdolny – jako uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole
 • „bezpieczna” analiza i interpretacja rysunków dzieci
 • rozpoznawanie działania narkotyków i wczesna interwencja
 • substancje chemiczne, które nazywamy narkotykami i te substancje, których nie nazywamy narkotykami a nimi są
 • diagnoza dziecięcego liczenia
 • diagnozowanie operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym
 • lateralizacja - diagnozowanie, praca z dzieckiem leworęcznym
 • kształtowanie gotowości do uczenia się czytania i pisania
 • nauczanie czytania i pisania dzieci z grupy ryzyka dysleksji
 • dziecko z zespołem Aspergera w przedszkolu i w klasie szkolnej
 • praca nad rozwojem mowy i komunikacji u dzieci z autystycznym spektrum
 • diagnoza i co dalej? Postępowanie z dzieckiem o profilu autystycznym wskazówki dla rodziców
 • wspomaganie rozwoju dzieci z ryzykiem dysleksji
 • terapia trudności w czytaniu i pisaniu dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • buntownik w klasie – budowanie mostów w relacji nauczyciel – uczeń niedostosowany społecznie lub zagrożony niedostosowaniem
 • minimaks o ADHD – czyli minimum niezbędnych informacji, aby w maksymalny sposób pomóc uczniowi z ADHD
 • dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 • dziennikarstwo mody i stylu
 • kwalifikacyjny kurs pedagogiczny
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć w zakresie udzielania pierwszej pomocy
 • kurs dla kandydatów na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży
 • opiekunka dziecięca w żłobku / klubie przedszkolnym
 • dziecko ze specjalnymi potrzebami w placówce
 • rodzina w kryzysie - warsztat psychologiczny
 • jak wychować zdrowe dziecko, czyli satysfakcja z macierzyństwa i ojcostwa
 • awans zawodowy nauczyciela w świetle aktów prawnych
 • szkolenia i warsztaty dla rad pedagogicznych

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec