Dolnośląska Szkoła Wyższa

Certyfikat ISO 9001:2008 dla DSW

Dolnośląska Szkoła Wyższa otrzymała certyfikat ISO 9001:2008 jako pierwsza niepubliczna akademicka uczelnia na Dolnym Śląsku.


Głównym założeniem Międzynarodowego Standardu ISO 9001:2008, systemu zarządzania jakością  jest potrzeba ciągłego rozwoju i doskonalenia, prowadzącego do wzrostu skuteczności i efektywności procesów (w tym procesów kształcenia). Celem systemu jakości jest również wzrost zaufania do uczelni obecnych i przeszłych studentów oraz słuchaczy. Podkreśla się, że Certyfikat to standard akceptowany i rozpoznawany na całym świecie.


 
- Uzyskanie certyfikatu ISO było jednym z szeregu działań, zarówno prowadzonych doraźnie, jak i w sposób systematyczny ukierunkowanych na osiągnięcie maksymalnie wysokiego poziomu jakości kształcenia. Wychodzimy z założenia, że nie można poprzestawać na tym co już osiągnęliśmy, lecz nieustannie kroczyć naprzód – podkreśla prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Zastępca Rektora DSW. -   Uzyskanie certyfi katu jest właśnie takim krokiem w przyszłość – dodaje profesor Kubiak.


Wdrożenie Systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 zostało zrealizowane w ramach projektu Jakość kształcenia potencjałem rozwoju Dolnośląskiej Szkoły Wyższej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Systemem Zarządzania Jakością objęta jest działalność DSW w zakresie:
  • Kształcenie akademickie i pozaszkolnych form edukacji
  • Działalność naukowo-badawcza

Audytorzy w raporcie poaudytowym podkreślili zaangażowanie kierownictwa w proces wdrożenia Systemu oraz widoczne działania na rzecz zapewnienia zasobów i doskonalenia systemu zarządzania jakością (obiekty i infrastruktura), w tym rozwój szkoły pod kątem obsługi osób niepełnosprawnych. Podkreślono ponadto dbałość o obsługę studentów, w tym sposób planowania zajęć dla studentów (bez zbędnych przerw).


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2017 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec