Dolnośląska Szkoła Wyższa

Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem jest jednostką funkcjonującą w ramach Instytutu Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Centrum prowadzi działalność o charakterze badawczym, analitycznym, dydaktycznym i szkoleniowym.

Zadania Centrum odzwierciedlają formy jego aktywności:

 • szeroka oferta szkoleniowo-dydaktyczna, obejmująca kursy, studia specjalistyczne oraz studia podyplomowe;
 • opracowywanie ekspertyz i analiz na potrzeby instytucji rządowych i samorządowych, służb państwowych oraz przedsiębiorstw funkcjonujących w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa,
 • organizacja konferencji naukowych, paneli dyskusyjnych, wykładów otwartych oraz prelekcji dla szkół ponadpodstawowych,
 • opracowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • spotkania otwarte z ekspertami w szeroko rozumianej problematyce bezpieczeństwa.

Rada Naukowa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem:

 • dr hab. Jarosław Gryz
 • dr hab. Krzysztof Kubiak
 • prof. zw. dr hab. Andrzej Makowski
 • dr hab. Piotr Mickiewicz – Przewodniczący Rady
 • dr hab. Krzysztof Rokiciński
 • dr Adam Sokołowski
 • dr Tomasz Szubrycht
 • mgr Andrzej Wojtas - red. nacz. miesięcznika Komandos
 • mgr Małgorzata Lizut – sekretarz Rady
 • mgr inż. Tomasz Hypki - wydawca miesięczników "Skrzydlata Polska" i "Raport"

Kontakt

dr Jerzy Dereń
Instytut Bezpieczeństwa i Spraw Międzynarodowych DSW
ul. Strzegomska 47
53-611 Wrocław

tel. 71 355 17 43
e-mail: ibism@dsw.edu.pl, cbnb@dsw.edu.pl, jerzy.deren@dsw.edu.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec