Dolnośląska Szkoła Wyższa

Nauka przez praktykęCo 2 student DSW podejmuje pracę zawodową w trakcie studiów
Studenci DSW doświadczenie zawodowe zdobywają uczestnicząc w praktykach i stażach zawodowych a także realizując swoje pasje i zainteresowania działając w studenckich inicjatywach w ramach struktury uczelni.


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych są to:
• koła naukowe i zainteresowań: „Resocjalizacja”, „Kreacja”
• czasopisma studenckie
• konferencje, sympozja, seminaria i wykłady otwarte

 
Absolwenci WNP DSW znaleźli zatrudnienie m.in. w:
• Administracji samorządowej i rządowej
• Domach Dziecka
• Dolnośląskiej Federacji Profilaktyki i Uzależnień
• Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej
• Gminnych Ośrodkach Kultury
• Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
• Pogotowiach Opiekuńczych
• Specjalistycznych Zakładach Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
• Szkołach, przedszkolach i żłobkach zarówno publicznych jak
i niepublicznych
• Szpitalach klinicznych
• Środowiskowych Domach Samopomocy
• Poradniach psychologiczno-pedagogicznych
 

Na Wydziale Nauk Społecznych i Dziennikarstwa są to:
• profesjonalne studio telewizyjne
laboratorium dźwięku
• pracownia fotograficzna
• internetowe Radio BIT
• koła naukowe i zainteresowań: fotograficzne, teatralne, realizacji filmowej i telewizyjnej, „ParadygmaT”, Kino OKO, „Interpretatornia”
• czasopismo „Kurier Dolnośląski”
 

Absolwenci WNSiD DSW znaleźli zatrudnienie m.in. w:
• TVN 24
• TVP Wrocław
• TV Sudecka
• Polskim Radiu
• Radiu LUZ
• Agencjach reklamowych
• ATM produkcji filmowej
• AUTO MOTOR i SPORT
• Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
• GANT Sp. z o.o.


Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec