Dolnośląska Szkoła Wyższa

Studia podyplomowe
WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH

 • akademia tutorów
 • arteterapia
 • całożyciowe poradnictwo edukacyjno–zawodowe
 • diagnoza i terapia problemów rodziny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotowaniem pedagogicznym
 • gimnastyka korekcyjna
 • język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej
 • zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe typu CLIL nowość
 • logopedia
 • mediator szkolny
 • metoda projektu w edukacji i socjoterapii
 • opiekun osoby starszej
 • organizacja i zarządzanie oświatą
 • organizacja pomocy społecznej nowość
 • pedagogika Marii Montessori we współczesnej edukacji nowość
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna nowość
 • poradnictwo międzykulturowe nowość
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • poradnictwo rodzinne nowość
 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • przygotowanie pedagogiczne
 • psychomotoryka
 • resocjalizacja
 • socjoterapia
 • surdopedagogika
 • terapia pedagogiczna
 • terapia zajęciowa
 • tyflopedagogika
 • wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I DZIENNIKARSTWA

 • administracja publiczna w Polsce i w Unii Europejskiej
 • administracja i przedsiębiorczość w kulturze
 • animacja 3D i efekty specjalne w mediach
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • dziennikarstwo sportowe
 • dyrektor nowoczesnej szkoły – wizerunek, komunikacja, coaching
 • emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli
 • etyka i filozofia
 • fotografia i film w multimediach
 • komunikacja i public relations w samorządzie i administracji państwowej
 • komunikacja w biznesie
 • kultura Indii i Tybetu
 • realizacja filmowa i telewizyjna
 • sztuka dyplomacji
 • sztuka wizażu z kreowaniem wizerunku nowość
 • trener w administracji
 • zarządzanie kryzysowe
 • zarządzanie projektami i ewaluacja
 • zarządzanie w kulturze

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

 • systemy informacji geograficznej

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY DSW W KŁODZKU

 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • logopedia ogólna
 • przedsiębiorczość i zarządzanie małą firmą ekologiczno-turystyczną
 • przygotowanie pedagogiczne
 • pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia
 • zarządzanie projektami kulturalno-oświatowymi
 • zarządzanie w oświacie

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec