Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wydział Zamiejscowy DSW w KłodzkuWydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku


  • Kierunek PEDAGOGIKA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• doradztwo edukacyjno-zawodowe
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
• resocjalizacja

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• edukacja regionalna i turystyka
• geragogika
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• promocja zdrowia z terapią pedagogiczną
• resocjalizacja


REKRUTACJA

dla kierunku pedagogika

ul. Wojska Polskiego 14
57-300 Kłodzko

tel. 74 647 05 57, 74 867 80 77
tel kom. 661 443 894

e-mail: wydzial.zamiejscowy.klodzko@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 9.00 do 16.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA

O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
  • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
  • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
  • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
  • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 

Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec