Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk Społecznych i DziennikarstwaWydział Nauk Społecznych i Dziennikarstwa

  • Kierunek ADMINISTRACJA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego
• administracja publiczna
• służby współpracy z zagranicą

  • Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• bezpieczeństwo państwa
• bezpieczeństwo publiczne
• bezpieczeństwo informacyjne

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• kierowanie działaniami ratowniczymi nowość
• zarządzanie bezpieczeństwem lotnictwa cywilnego
• zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznej nowość
• zarządzanie systemami bezpieczeństwa

  • kierunek DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo mody i stylu
• dziennikarstwo motoryzacyjne
• dziennikarstwo sportowe
• dziennikarstwo
• komunikacja i PR
• media cyfrowe i komunikacja elektroniczna
• nowoczesne techniki fotograficzne w mediach

Studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• animacja 3D i efekty specjalne w mediach
• dziennikarstwo
• dziennikarstwo muzyczne
• dziennikarstwo sportowe
• dziennikarstwo zdrowia, stylu i urody
• fotografia w multimediach
• kultura i media
• media interaktywne i komunikacja elektroniczna
• media i marketing w branży motoryzacyjnej
• zarządzanie wizerunkiem i e-PR

  • Kierunek KULTUROZNAWSTWO
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• kultura obrazu: fotografia i film
• kultura sceny: aktorstwo i reżyseria

  • Kierunek PRAWO GOSPODARCZE I PODATKOWE
Studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• prawo gospodarcze i podatkowe
• prawo gospodarcze i podatkowe Unii Europejskiej


REKRUTACJA

dla kierunków: administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, prawo gospodarcze i podatkowe (kierunek w przygotowaniu)

ul. Strzegomska 47, pokoje 107, 109, 110, 115, 119
53 - 611 Wrocław

tel. 71 359 53 09, 71 354 60 64, 71 355 14 38, 71 355 17 43, 71 354 60 62,

e-mail:  rekrutacja.wnsid@dsw.edu.pl
od poniedziałku do soboty – od 8.00do 16.00

dodatkowo dla kierunku administracja:
ul. Drukarska 50, pokój 120
50 - 527 Wrocław

tel. (71) 790 13 03,
tel. kom. 697 715 635

e-mail: katedra.administracji@dsw.edu.pl
od wtorku do soboty – od 8.00 do 16.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA


O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
  • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
  • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
  • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
  • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
  • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 

Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec