Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wydział Nauk PedagogicznychWydział Nauk Pedagogicznych

 • kierunek PEDAGOGIKA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• animacja kultury i edukacja muzealna
• Cultural Animation and Museum Studies (studia w języku angielskim)
• doradztwo zawodowe i rozwój kariery
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem
   języka angielskiego
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad
   dzieckiem
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką
• edukacja zdrowotna – bezpieczeństwo i higiena pracy
• pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
• pedagogika rodzinna
• psychologia edukacji

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:
• kultura i edukacja
• Culture and Education - studia w języku angielskim
• pedagogika społeczna
• badania społeczne i ewaluacja w praktyce oświatowej
• edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
• marketing i zarządzanie w edukacji
• neuropedagogika z tutoringiem
• pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
• pedagogika szkolna z tutoringiem nowość
• pedagogika twórczości wizualnej
• pedagogika zdrowia z arteterapią
• pedagogika zdrowia z psychodietetyką nowość
• pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem
• pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• poradnictwo małżeńskie i rodzinne z terapią
• poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
• psychologia edukacji z coachingiem
• terapia specyficznych trudności w uczeniu się
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotoryką
• zarządzanie uczeniem się i zmianą w organizacjach

 • kierunek PEDAGOGIKA SPECJALNA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• andragogika specjalna z rehabilitacją
• edukacja elementarna dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
  (specjalność nauczycielska)
• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• pedagogika lecznicza z doradztwem rehabilitacyjnym
• pedagogika resocjalizacyjna
• surdopedagogika z terapią logopedyczną
• terapia zajęciowa z psychomotoryką

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:

• edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
• pedagogika lecznicza
• pedagogika resocjalizacyjna
• surdopedagogika
• terapia zajęciowa z psychomotoryką

 • kierunek PRACA SOCJALNA
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:

• doradca socjalny
• zarządzanie projektami społecznymi

studia II stopnia (uzupełniające magisterskie)

Specjalności:
• organizator pomocy społecznej
• wsparcie indywidualne i społeczne

 • kierunek PSYCHOLOGIA STOSOWANA (nowość)
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• diagnostyka psychologiczna
• psychologia człowieka dojrzałego
• psychologia sądowa
• psychologia w biznesie
• psychologia w zdrowiu i chorobie

 • kierunek SZTUKI NOWOCZESNE – DESIGN NOW!
  (w przygotowaniu)
studia I stopnia (licencjackie)

Specjalności:
• Design Now! film, media, nowe technologie
• Design Now! performatyka
• Design Now! projektowanie


REKRUTACJA

Wydział Nauk Pedagogicznych

dla kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, sztuki nowoczesne - Design Now! (kierunek w przygotowaniu)

ul. Strzegomska 55, pokój 14
53-611 Wrocław

tel. 71 356 15 31, 71 356 15 32
tel. kom.: 607 828 838, 693 010 159, 693 010 161, 693 010 162

e-mail: rekrutacja.wnp@dsw.edu.pl
od poniedziałku do piątku – od 9.00do 16.00
soboty – od 9.00 do 14.00


ZASADY PRZYJĘĆ NA STUDIA I i II STOPNIA


O przyjęciu na studia  decyduje kolejność zgłoszeń

Aby przystąpić do rekrutacji na wybrany kierunek studiów I lub II stopnia należy:
 • zalogować się do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK),
 • wybrać odpowiednią ofertę studiów I., II., III. stopnia lub studiów podyplomowych,
 • wypełnić odpowiednie formularze: podania do Rektora i umowy  (jeśli są generowane przez system IRK)
 • wydrukować 1 egzemplarz formularza podania, 2 egzemplarze umowy oraz ankietę dla kandydata, jeśli są dostępne w systemie IRK,
 • podpisać wydrukowane dokumenty i w terminie 14 dni od daty zalogowania dostarczyć do punktu rekrutacyjnego wraz z następującymi załącznikami:
Studia I. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dowodu osobistego,
d) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia
 w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu 
Studia II. stopnia:

a) kserokopia świadectwa dojrzałości,
b) kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej,
c) kserokopia dyplomu studiów I stopnia wraz
 z suplementem
d) kserokopia dowodu osobistego,
e) 3 fotografie o rozmiarze 30 mm x 42 mm + zdjęcia
 w formacie jpg
*oryginały dokumentów do wglądu

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec