Dolnośląska Szkoła Wyższa

O Uczelni

Jesteśmy najlepszą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku.
Jesteśmy czwartą w Polsce uczelnią niepubliczną z pełnymi uprawnieniami akademickimi*.

*Ranking Niepublicznych Uczelni Magisterskich Perspektywy Rzeczpospolita 2013

Dolnośląska Szkoła Wyższa to:

 • 16-letnia tradycja

 • doświadczona 200-osobowa kadra naukowa

 • ponad 7 000 studentów

 • ponad 19 000 absolwentów

 • uprawnienia habilitacyjne i doktorskie na Wydziale Nauk Pedagogicznych

 • uprawnienia doktorskie na Wydziale Nauk Społecznych
  i Dziennikarstwa

 • akredytowane kierunki studiów magisterskich

 • studia w języku angielskim

 • współpraca międzynarodowa z ponad 70 uczelniami zagranicznymi

 • własna, nowoczesna baza dydaktyczna (ponad 20 tys. m2)

 • biblioteka (specjalistyczny sprzęt ułatwiający naukę studentom niepełnosprawnym, ponad 90 tys. woluminów; 3. miejsce w Polsce wśród uczelni niepublicznych)

 • Dolnośląski Uniwersytet Trzeciego Wieku

 • Wydawnictwo Naukowe DSW

 • Biuro Karier DSW

 • Samorząd Studencki

 • Media studenckie: „Kurier Dolnośląski”, „Resocjalizacja”, Radio „BIT”, „Sporter.net.pl”, studio telewizyjne i laboratorium dźwięku

 • Koła naukowe i zainteresowań

 • Dolnośląska Szkoła Języka Polskiego

 • Studium Języków Obcych

 • Studium Wychowania Fizycznego

 • Dolnośląska Akademia Ratownictwa

 • Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

 • Centrum Badań Nad Bezpieczeństwem

 • Centrum Studiów Zaawansowanych

 • Forum Humanitas – Centrum Studiów nad Szkolnictwem Wyższym

 • Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli i Studiów Edukacyjnych

 • Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • Centrum systemów geoinformatycznych – Centrum GIS

 • Centrum egzaminacyjne ECDL GIS

 • Uczelnia posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością EN-ISO 9001:2008 w zakresie kształcenia akademickiego i pozaszkolnych form edukacji oraz działalność naukowo-badawczej. (DSW otrzymała certyfikat jako pierwsza niepubliczna akademicka uczelnia na Dolnym Śląsku)


Uczelnia kształci na:


 • 3 Wydziałach we Wrocławiu: Nauk Pedagogicznych, Nauk Społecznych i Dziennikarstwa, Nauk Technicznych oraz 2 wydziałach zamiejscowych: Wydziale Zamiejscowym DSW w Kłodzku i Wydziale ZamiejscowymDSW w Rawiczu (w przygotowaniu)

 • 10 kierunkach studiów I stopnia (licencjackich): pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, psychologia stosowana (nowość), sztuki nowoczesne - Design Now! (w przygotowaniu), administracja, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, prawo gospodarcze i podatkowe (nowość).

 • Jednym kierunkach studiów I stopnia (inżynierskich): geodezja i kartografia.

 • 5 kierunkach studiów II stopnia (uzupełniających magisterskich): bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna.

 • studiach III stopnia (doktoranckich)

 • 51 specjalnościach studiów podyplomowych

DSW to także:
 • realne opłaty za studiowanie bez ukrytych kosztów
 • gwarancja stałego czesnego
 • Fundusz Stypendialny DSW
 • stypendium socjalne
 • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów (wcześniej: stypendium za wyniki w nauce lub sporcie)
 • zapomogi

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec