Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków

Telefon:
012 252 44 00, 292 62 16

Adres e-mail:
rekrutacja@ksw.edu.pl

Adres www:
www.ksw.edu.pl

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

O uczelni

PIERWSZA NIEPUBLICZNA UCZELNIA AKADEMICKA W MAŁOPOLSCE

Oferujemy studia na 18 kierunkach i 46 specjalnościach

Szczegółowe informacje na stronie www.ksw.edu.pl

Studia w Krakowskiej Szkole Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego prowadzone są w formie stacjonarnej, niestacjonarnej oraz według indywidualnego planu i programu studiów. Realizowane programy nauczania mają charakter autorski. Specjalnie na potrzeby uczelni opracowali je eksperci, wykorzystując światowe tendencje w nauczaniu oraz wyniki analiz polskiego rynku pracy. W programie studiów oprócz przedmiotów kierunkowych prowadzone są zajęcia z języków obcych. Uczelnia oferuje do wyboru lektoraty z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego, chińskiego, arabskiego oraz japońskiego. Dużą wagę przywiązuje się do nauczania informatyki. Nowoczesne sale komputerowe umożliwiają profesjonalną naukę tego przedmiotu. Obowiązkowe dla studentów studiów stacjonarnych praktyki pozwalają zdobywać konieczne umiejętności zawodowe.

Absolwenci Krakowskiej Szkoły Wyższej są przygotowywani teoretycznie i praktycznie do podjęcia pracy w wybranym przez siebie zawodzie. Uczelnia posiada partnerskie stosunki z wieloma szkołami wyższymi z różnych krajów. Słuchacze studiów stacjonarnych i niestacjonarnych uprawnieni są do otrzymywania państwowego stypendium socjalnego, mają prawo do otrzymywania państwowego stypendium za wyniki w nauce, jak również, dodatkowo, uczelnianego stypendium naukowego ze środków własnych uczelni. Studentom Krakowskiej Szkoły Wyższej przysługują takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej, służby wojskowej oraz ulg komunikacyjnych jak studentom uczelni publicznych. Uczelnia oferuje możliwość zakwaterowania w akademiku.

Ofertę edukacyjną uzupełniają studia podyplomowe oraz studia Master of Business Administration.

Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, po  zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dniem 17 grudnia 2007 r. przyznała Wydziałowi Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o polityce. 27 października 2008 r. uczelnia otrzymała uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo.

Prowadzimy studia na kierunkach:


 • PRAWO,
 • ADMINISTRACJA,
 • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA,
 • EKONOMIA, FILOLOGIA,
 • GOSPODARKA PRZESTRZENNA,
 • INFORMATYKA I EKONOMETRIA,
 • KULTUROZNAWSTWO,
 • MALARSTWO,
 • NAUKI O RODZINIE,
 • OCHRONA ŚRODOWISKA,
 • PEDAGOGIKA,
 • POLITOLOGIA,
 • SOCJOLOGIA,
 • STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE,
 • ZARZĄDZANIE,
 • PIELĘGNIARSTWO,
 • BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE.

Studiuj u Frycza!

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec