Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów

Telefon:
68 352 83 06

Fax:
68 352 83 06

Adres e-mail:
prorektorat@pwsz.sulechow.pl

Adres www:
www.pwsz.sulechow.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Informacje o uczelniUczelnia została utworzona w dniu 1 września 1998 r. Zaistniała wówczas pod nazwą Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej i prowadziła studia na jednym kierunku: administracja publiczna. W następnych latach uczelnia otwierała kolejne kierunki, czego rezultatem w 2001 roku była zmiana jej nazwy na Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Sulechowie. Uczelnia sukcesywnie remontowała i modernizowała istniejące budynki oraz powiększała swoją bazę dydaktyczną budując nowe obiekty. W rezultacie w odnowionych, zabytkowych murach powstały świetnie wyposażone sale dydaktyczne i nowoczesne laboratoria. Studenci mają także do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę, siłownię, salę gimnastyczną, korty tenisowe oraz boiska wielofunkcyjne. Do dyspozycji studentów są również 3 funkcjonalne domy studenta o wysokim standardzie.

Studenci naszej uczelni mogą otrzymywać stypendia naukowe, mieszkaniowe, na wyżywienie, za wyniki w nauce lub w sporcie, socjalne, dla osób niepełnosprawnych, a także zapomogi losowe oraz pożyczki i kredyty studenckie udzielane przez banki.
Staże i praktyki

Studia na naszej Uczelni umożliwiają zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i rozwinięcie umiejętności praktycznych. W tym celu wszyscy studenci odbywają 4-8 tygodniową praktykę zawodową, dzięki czemu stają się cennym nabytkiem dla przyszłego pracodawcy. Istotnym elementem kształcenia praktycznego w procesie dydaktycznym PWSZ w Sulechowie są również wizyty techniczno – dydaktyczne w zakładach pracy, dodatkowe szkolenia dla studentów podnoszące ich kwalifikacje zawodowe już w trakcie studiów oraz zajęcia prowadzone przez praktyków i ludzi z biznesu. Uczelnia podpisała kilkaset porozumień o organizację obowiązkowej praktyki zawodowej z urzędami, przedsiębiorstwami i firmami w kraju i z zagranicy.

PWSZ w Sulechowie od 1998 roku posiada kartę Erasmusa, a od 2014 Kartę Erasmusa Plus. Uczestnictwo w tym programie umożliwia studentom, absolwentom wyjazdy na praktyki i studia za granicę. Do tej pory nasi studenci mieli możliwość podjąć naukę lub zdobywać praktyczne umiejętności na 8 zagranicznych uczelniach. Uczelnia podpisała porozumienia z uczelniami m.in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Słowacji.

Dzięki wybudowaniu uczelnianych ośrodków naukowo-badawczych: Centrum Energii Odnawialnej oraz Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych, mamy możliwość praktycznego kształcenia studentów, zapoznawania ich z nowoczesnymi technologiami i metodami, dając im tym samym umiejętności praktyczne i wiedzę niezbędną na rynku pracy.

Studenci chcący rozwijać swoje zainteresowania mogą także działać w 14 kołach naukowych i organizacjach studenckich.


Kierunki i specjalności w roku akademickim 2016/2017


Administracja
specjalności:
 • administracja samorządowa
 • administracja służb społecznych
 • administracja wymiaru sprawiedliwości
 • rachunkowość i gospodarka budżetowa
 • gospodarka publiczna
 • usługi informacyjne w urzędzie (e-Urząd)
 • menedżer projektów europejskich
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
Energetyka
specjalności:
 • energetyka odnawialna
 • wytwarzanie i dystrybucja energii
 • infoenergetyka
Ogrodnictwo
specjalności:
 • kształtowanie terenów zieleni
 • winiarstwo
 • greenkeeping
Technologia żywności i żywienie człowieka
specjalności:
 • żywienie człowieka z dietetyką
 • technologia i zarządzanie w przemyśle spożywczym
Turystyka i rekreacja
specjalności:
 • hotelarstwo
 • gospodarka turystyczna
 • turystyka i organizacja wypoczynkuGaleria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec