Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Collegium Civitas

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Telefon:
22 656 71 87-89

Fax:
22 656 71 75

Adres e-mail:
rekrutacja@collegium.edu.pl

Adres www:
collegium.edu.pl

Collegium Civitas

Informacje o UczelniCollegium Civitas to niepubliczna uczelnia akademicka w Warszawie powstała w 1997 roku. Od 18 lat misją uczelni jest oferowanie studiów społecznych i politycznych na najwyższym poziomie, umożliwianie młodym ludziom zdobywania praktycznych umiejętności, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. 


Collegium Civitas oferuje studia

licencjackie, magisterskie i podyplomowe 
– po polsku, angielsku oraz dwujęzyczne (polsko-angielskie)

w ośmiu obszarach tematycznych:


 Dziennikarstwo i nowe media

Najlepsze niepubliczne studia dziennikarskie wg rankingu Perspektywy 2015!

Dziennikarstwo i Nowe Media w Collegium Civitas zostało uznane za najlepszy kierunek praktyczny w Polsce! Prestiżowy grant przyznało Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego w ramach „Konkursu o milion”, w zakresie kierunków studiów o profilu praktycznym. Studia w Collegium Civitas dają szerokie możliwości rozwoju w branży medialnej i PR. Podczas zajęć studenci szlifują warsztat dziennikarski, redagują teksty, tworzą materiały multimedialne i poznają pracę redakcji od wewnątrz. W rankingu PERSPEKTYWY 2015 kierunek ten otrzymał pierwsze miejsce wśród uczelni niepublicznych z całej Polski.

Staże i praktyki studenckie odbywają się w ramach ogólnopolskich gazet, tygodników, telewizji, radiostacji, magazynów lifestylowych, filmowych i sportowych.

W programie m.in.:
 • warsztaty reportażu, publicystyki, montażu obrazu i dźwięku
 • podstawy dziennikarstwa internetowego
 • tworzenie komunikatów prasowych, radiowych i telewizyjnych
 • marketing internetowy (SEM, SEO), PR i Social Media
 • strategie perswazyjne
 • modele biznesowe mediów
 • ewolucja Internetu i konwergencja mediów
 • e-commerce i planowanie strategii
Zajęcia ze studentami prowadzą wybitni specjaliści w dziedzinie mediów, znani dziennikarze oraz publicyści, m.in. Jacek Żakowski, Roman Kurkiewicz, Michał Komar, Edwin Bendyk, Juliusz Braun, Konrad Piasecki, Wojciech Maziarski, Wojciech Orliński i Grzegorz Miecugow.


  Marketing, zarządzanie, badania

Marketing, zarządzanie, badania to jeden z najszybciej rozwijających się i dochodowych rynków w Polsce. W sektorze nowych mediów poszukiwani są specjaliści na wszystkich szczeblach zawodowych. Collegium Civitas przygotowuje studentów do pracy w charakterze ekspertów, kadry zarządzającej, samodzielnych badaczy opracowujących koncepcje i realizujących badania empiryczne.

W programie m.in.:
 • nowe trendy na rynku marketingu w Internecie i komunikacja w social media
 • marketing interaktywny
 • zarządzanie międzynarodowe i międzykulturowe
 • zarządzanie kompetencjami i kapitałem ludzkim
Zajęcia prowadzą wykładowcy Collegium Civitas, specjaliści z zakresu komunikacji marketingowej i mediów społecznościowych, a także praktycy z największych i najpopularniejszych firm w branży, m.in. Interia.pl, PBI, Wirtualna Polska, Buzz Media, Cyfrowy Polsat oraz praktycy badań społecznych i marketingowych m.in. związani z Millward Brown. Programy realizowane są w partnerstwie z pracodawcami, m.in. ze Związkiem Pracodawców Branży Internetowej Interactive Advertising Bureau Polska (IAB Polska), Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR.
  Psychologia i coaching

Wraz z rozwojem osobistym i zawodowym w dużym stopniu wzrosły potrzeby psychologiczne jednostki i społeczeństwa. Specjalizacja zawodowa bazujące na osiągnięciach psychologii i coachingu są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy. Collegium Civitas przygotowuje przyszłych specjalistów HR, trenerów osobistych, a także doradców biznesowych.

W programie m.in.:
 • coaching
 • team management
 • narzędzia zarządzania kompetencjami
 • techniki komunikacji interpersonalnej
 • systemy rekrutowania, motywowania i selekcji
 • techniki stymulowania rozwoju osobistego
Wykłady i ćwiczenia prowadza specjaliści z zakresu psychologii społecznej i coachingu m.in. prof. Jadwiga Koralewicz, dr Ewa Gniazdowska, Iwona Kubiak, Kaja Kozłowska oraz Dorota Jużak, Monika Klonowska, Dominika Staniewicz, Klaudia Pingot, a także praktycy zajmujący się mediami, zarządzaniem personelem i komunikacją społeczną, m.in. Ryszard Michalczyk, dr Sergiusz Trzeciak.


 Analiza informacji i bezpieczeństwo

Collegium Civitas oferuje studia w zakresie analizy informacji i bezpieczeństwa, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie. Podczas zajęć studenci uczą się używania narzędzi analitycznych oraz uzyskują praktyczną wiedzę umożliwiającą ocenę zagrożeń w skali mikro i makro.
Dzięki temu są w stanie analizować zjawiska wpływające na stabilność i bezpieczeństwo organizacji i firm z różnych sektorów gospodarki,
a także na funkcjonowanie państwa.
Przy Collegium Civitas działa jedyne w Polsce Centrum Badań nad Terroryzmem, a także Instytut Analizy Informacji.

W programie m.in.:
 • metodologia i techniki analizy informacji
 • planowanie i organizacja pracy zespołów analitycznych
 • analiza systemowa sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • analiza ryzyka
Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści w zakresie zwalczania terroryzmu międzynarodowego, a także analityki, o uznanej pozycji naukowej i doświadczeniach dydaktycznych zdobytych za granicą, m.in. dr Krzysztof Liedel (Biuro Bezpieczeństwa Narodowego), gen. Lech Konopka, dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, Grzegorz Cieślak, Andrzej Mroczek, Łukasz Kister.


 Dyplomacja

Praca w dyplomacji wymaga wiedzy dotyczącej schematu stosunków międzynarodowych, zasad panujących w jednostkach dyplomatyczno-konsularnych oraz znajomości funkcjonowania instytucji unijnych. Studia oferowane przez Collegium Civitas przygotowują do pracy w służbie zagranicznej i strukturach administracji UE, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach gospodarczych i międzynarodowych korporacjach. Są równocześnie źródłem wiedzy teoretycznej i praktycznej, dotyczącej pracy w obszarze dyplomacji.

W programie m.in.:
 • prawo dyplomatyczne, konsularne, międzynarodowe i unijne
 • techniki komunikacji i negocjacji
 • formy dyplomacji publicznej
 • wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
 • zarządzanie projektami w dyplomacji
 • instytucje i proces podejmowania decyzji w UE
 • polityka ochrony środowiska, energetyczna i handlowa UE
 • promocja marki narodowej
Najwyższy profesjonalizm i szczegółową wiedzę podczas zajęć przekazują teoretycy dyplomacji i stosunków międzynarodowych oraz praktycy przedmiotu: byli i obecni ambasadorowie RP, doradcy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz europosłowie. Zajęcia prowadzą, m.in. byli ambasadorowie: dr Ryszard Żółtaniecki, prof. Paweł Dobrowolski, prof. M. Krzysztof Byrski, prof. Maciej Koźmiński, dr Maciej Kozłowski, amb. Grzegorz Dziemidowicz.


 Stosunki międzynarodowe i międzykulturowe

Kariera zawodowa i sukces w prowadzeniu przedsiębiorstwa wymagają rozeznania w relacjach międzykulturowych i posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych. Collegium Civitas oferuje studia oparte na nowoczesnym programie kształcenia, który uwzględnia skok cywilizacyjny,
wzrost znaczenia krajów azjatyckich oraz nowoczesne spojrzenie na relacje międzynarodowe. Programy studiów obejmują zagadnienia negocjacji i biznesu międzynarodowego, relacji międzykulturowych, studiów wschodnich i azjatyckich, współpracy rozwojowej i administracji publicznej.

W programie m.in.:
 • prawo międzynarodowe i gospodarka światowa
 • integracja europejska
 • relacje międzykulturowe
 • teorie stosunków międzynarodowych
Wśród wykładowców są ekonomiści, badacze Azji, a także praktycy z bogatym doświadczeniem w organizacjach międzynarodowych, m.in. prof. Paweł Dobrowolski, prof. Leszek Jesień, prof. M. Krzysztof Byrski, dr Julian Pańków, dr Rafał Trzaskowski, amb. Ryszard Żółtaniecki, amb. Grzegorz Dziemidowicz, amb. Zdzisław Rapacki, amb. Henryk Lipszyc.

 Społeczeństwo, styl życia, sztuka

Programy studiów z tego zakresu tematycznego pozwalają pogłębić wiedzę o otaczającym świecie, poznać zjawiska i procesy społeczne, a także dowiedzieć się jak wykorzystać sztukę i life style w pracy zawodowej. W ramach studiów o społeczeństwie podejmowane są zagadnienia m.in. takie jak: wpływ polityki na społeczeństwo, zjawiska demograficzne i społeczne i ich aspekty kryminogenne. Inne programy umożliwiają uzyskanie doświadczenia w analizie dzieł, w bezpośrednim kontakcie z obiektami artystycznymi na wystawach, w galeriach i w trakcie pokazów filmowych, a także lepsze poznanie aktualnych trendów life-stylowych i rozwinięcie umiejętności pisania o sztuce.

W programie m.in.:
 • rozwój sytuacji demograficznej
 • socjomedycyna
 • zjawiska społeczne o potencjale kryminogennym
 • urbanistyka
 • rozwój sztuki w poszczególnych okresach historycznych
 • specyfika handlu dobrami luksusowymi
Collegium Civitas stawia na łączenie wiedzy teoretycznej z praktyczną nauką przekazywanych zagadnień.Dbają o to profesjonaliści, m.in.: prof. Joanna Sosnowska, dr Olaf Kwapis, dr Michał Bardel.


 Socjologia, kultura, komunikacja.

Umiejętność skutecznej komunikacji w kręgach kultury oraz wśród różnorodnych grup społecznych wymaga obycia, wiedzy i znajomości praktycznych narzędzi. Wybór studiów z zakresu Socjologia, kultura, komunikacja pozwala na płynne poruszanie się w tych obszarach i podjęcie pracy w ośrodkach badań, służbach społecznych, mediach, sektorze życia publicznego czy ośrodkach kultury.

W programie m.in.:
 • funkcjonowanie struktur społecznych i formowanie instytucji
 • rozwój teorii tworzenia więzi międzyludzkich
 • metody rozwiązywania problemów i konfliktów społecznych
 • modele komunikacji
 • techniki, zasady i modele języków komunikacji
 • nowoczesne kanały komunikacji (social media, mobile)
Wśród wykładowców obszaru Socjologia, kultura, komunikacja znajdują się, m.in.: prof. Bogdan Mach, prof. Aleksander Manterys, prof. Andrzej Szpociński, prof. Ewa Nowicka-Rusek.

Centrum Karier Collegium Civitas

Centrum Karier Collegium Civitas istnieje od stycznia 2003 roku i ma za zadanie ułatwić studentom poruszanie się po rynku pracy i zachęcić do zdobywania doświadczenia zawodowego. Pragnie skutecznie wpływać na postawę studentów i motywować do pełniejszego wykorzystania ich umiejętności. Pomaga budować indywidualne strategie rozwoju kariery od pierwszego roku nauki i po zakończeniu studiów, kierując się tym, że każdy z nas jest inny i ma różne potrzeby.Dołącz do nas!


       

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec