Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice

Telefon:
(32) 461 21 32-34

Fax:
(32) 461 2130

Adres e-mail:
info@gwsp.gliwice.pl

Adres www:
www.gwsp.gliwice.pl

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

O uczelni

Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Założona w 2005 roku Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości mieści się na terenie dawnej Kopalni Gliwice. Po rewitalizacji budynek przekształcono w nowoczesny i funkcjonalny obiekt, w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dobrze wyposażone sale dydaktyczne, nowoczesne aule (w tym aula do tłumaczeń symultanicznych), duży parking oraz lokalizacja w pobliżu centrum Gliwic, w sąsiedztwie autostrady A4 (węzeł „Sośnica”) to zdecydowanie mocne atuty Uczelni.

Niskie czesne, stypendia naukowe i socjalne, prężnie działający Samorząd Studencki oraz przyjemna atmosfera to elementy składające się na tutejsze życie studenckie. Studenci zainteresowani założeniem własnej firmy, mogą to uczynić w Inkubatorze Przedsiębiorczości znajdującym się w sąsiedztwie Uczelni. Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości to idealne miejsce dla osób z pasją, przedsiębiorczych i kreatywnych.

Atuty:
 • profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna,
 • nowoczesne, dobrze wyposażone pracownie i aule
  (w tym do tłumaczeń symultanicznych),
 • uczelnia w pełni przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • możliwość założenia własnej firmy w Inkubatorze Przedsiębiorczości,
 • dostęp do darmowego Internetu na terenie uczelni,
 • niskie czesne,
 • możliwość uzyskania stypendiów (naukowych i socjalnych),
 • prężnie działający Samorząd Studencki,
 • promowanie najzdolniejszych studentów - organizowanie wystaw prac studentów wzornictwa,
 • silna więź społeczności akademickiej tworzona m.in. poprzez wyjazdy integracyjne,
 • bogata oferta praktyk studenckich,
 • dobra lokalizacja - (węzeł autostrady A4 Gliwice-Sośnica).
Kierunki kształcenia:
 • Architektura

  specjalność:
  Architektura
 • Ekonomia
specjalności:
Ekonomia menedżerska
Gospodarowanie kapitałem ludzkim
Ekonomia psychologiczna
Dystrybucja i handel na rynkach krajowych i zagranicznych
Ekonomika przedsiębiorstw sektora DS/MLM
Ekonomika i finanse przedsiębiorstwa
 • Finanse i Rachunkowość
specjalności:
Finanse menedżerskie
Rachunkowość i podatki
Finanse i inwestycje
 • Pedagogika
specjalności:
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Profilaktyka społeczna z elementami prewencji
Doradztwo zawodowe i personalne
Pedagogika opiekuńczo - resocjalizacyjna
Gerontologia społeczna z językiem obcym (Asystent osoby starszej z językiem obcym)
 • Wzornictwo
specjalności:
Projektowanie produktu
(gwarancja wyboru specjalności)
 Projektowanie komunikacji wizualnej i multimediów
(gwarancja wyboru specjalności)


Studia II stopnia
 • Politologia

 • Zarządzanie

 • Psychologia jednolite magisterskie (dla absolwentów Pedagogiki)
Rekrutacja:

Zasady ogólne:
Studentem studiów licencjackich może zostać absolwent szkoły średniej posiadający świadectwo dojrzałości. Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia stacjonarne i niestacjonarne obowiązuje kolejność zgłoszeń. Po sześciu semestrach nauki na kierunkach Pedagogika, Filologia, Ekonomia, Finanse i Rachunkowość oraz siedmiu na kierunku Wzornictwo absolwent uczelni otrzymuje tytuł licencjata, natomiast na kierunku Architektura i Urbanistyka, po siedmiu semestrach nauki otrzymuje tytuł inżyniera.

Wymagane dokumenty:
 • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną)
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (dotyczy kandydatów z "nową maturą")
 • Wniosek o przyjęcie na studia: ekonomia, filologia, pedagogika, wzornictwo
 • 4 aktualne fotografie (35x45 mm), zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych
 • Kserokopia dowodu osobistego (awers i rewers) lub inny dokument potwierdzający tożsamość - oryginał do wglądu
 • Kwestionariusz osobowy: pobierz
 • Dowód opłaty rekrutacyjnej: pobierz

Dokumenty należy składać w Dziale Nauczania (pokój 014).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Nauczania,
tel.: (32) 461 2132 - 34


Zapraszamy!

www.gwsp.gliwice.pl

Galeria uczelni

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
14. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
15. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
16. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
17. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
18. Lotnicza Akademia Wojskowa
Dęblin, lubelskie
19. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
20. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
21. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
22. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
23. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
24. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
25. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
26. Krakowskie Szkoły Artystyczne
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec