Dodaj tą szkołę do ulubionych!

Informacje kontaktowe

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

ul. Chorzowska 22, 41-902 Bytom

Telefon:
32 282 07 94

Fax:
32 282 07 94

Adres e-mail:
sekretariatkn@kolegiumbytom.pl

Adres www:
www.kolegiumbytom.pl

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu

Informacje o szkole

 

 
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu powołane zostało w 1992r. przez Kuratora Oświaty w Katowicach; art. 77 ust. 2 ustawy z dn. 07.09.1991r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 429) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 05.03.1992r w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 26, poz. 115) (Akt założycielski z dn. 20.05.1992r, Nr KO–KS–D–0213/36/92).

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu jest publicznym zakładem kształcenia nauczycieli. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę naukowo–dydaktyczną, której znaczna część to pracownicy naukowi wyższych uczelni.

Wszystkie programy nauczania realizowane w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu są programami autorskimi. Uwzględniają najnowsze osiągnięcia nauk o wychowaniu oraz potrzeby praktyki nauczycielskiej.

Nauka w Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu kończy się uzyskaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu nauczyciela i wychowawcy w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych oraz edukacji pozaszkolnej.   

Absolwenci Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu mogą przystapić do egzaminu na tytuł zawodowy licencjata przeprowadzanego przez uczelnie sprawujące opiekę naukowo - dydaktyczną, a następnie mogą kontynuować naukę na uzupełniających studiach magisterskich wszystkich uczelni akademickich w Polsce.


  • Kształcenie stacjonarne:   NAUKA JEST BEZPŁATNA!
Edukacja muzyczna i edukacja przedszkolna
Edukacja plastyczna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna i zintegrowana edukacja wczesnoszkolna
Pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza


  • Kształcenie niestacjonarne:  TYLKO 1100 zł za semestr!
Pedagogika opiekuńcza i pedagogika resocjalizacyjna
Pedagogika resocjalizacyjna i pedagogika opiekuńcza
 
 
 

Najczęściej oglądane prezentacje:

1. Uniwersytet Wrocławski
Wrocław, dolnośląskie
2. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Warszawa, mazowieckie
3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT
Warszawa, mazowieckie
4. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora
Pułtusk, mazowieckie
5. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
6. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Toruń, kujawsko-pomorskie
7. Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania
Łódź, łódzkie
8. Dolnośląska Szkoła Wyższa
Wrocław, dolnośląskie
9. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Lublin, lubelskie
10. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Olsztyn, warmińsko-mazurskie
11. Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
Wrocław, dolnośląskie
12. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Szczytno, warmińsko-mazurskie
13. Akademia Morska w Szczecinie
Szczecin, zachodniopomorskie
14. Akademia Makijażu Mokotowska
Warszawa, mazowieckie
15. Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Poznań, wielkopolskie
16. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Poznań, wielkopolskie
17. Politechnika Częstochowska
Częstochowa, śląskie
18. Uniwersytet Łódzki
Łódź, łódzkie
19. Akademia Morska w Gdyni
Gdynia, pomorskie
20. Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu
Wrocław, dolnośląskie
21. Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Dęblin, lubelskie
22. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Warszawa, mazowieckie
23. Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI
Warszawa, mazowieckie
24. Uczelnia Łazarskiego
Warszawa, mazowieckie
25. Szkoła Projektowania i Reklamy Policealne Studium Zawodowe
Łódź, łódzkie
26. Szkoła Policealna Integracyjna Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie
Kraków, małopolskie
Ranking szkół WPROST
Copyright © 2018 pcart | Design: Kacper Kuciński | Webdeveloper: Piotr Dziembor | CMS: Łukasz Piec